Μέσω της τοποθέτησης χρεογράφων - Δάνεια 320 εκατ. τιτλοποίησε η Alpha Bank

Μέσω της τοποθέτησης χρεογράφων - Δάνεια 320 εκατ. τιτλοποίησε η Alpha Bank

H Alpha Bank ανακοίνωσε χθες ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία συναλλαγή τιτλοποιήσεως δανείων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, αντλώντας μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 320 εκατ. ευρώ, μέσω της τοποθετήσεως χρεογράφων πρώτης εξασφαλίσεως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη και σε Διεθνή Επενδυτική Τράπεζα. Η Citibank ενήργησε ως Συντονιστής της Εκδόσεως.

Σχεδιασμός
 Όπως σημειώνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω συναλλαγή ενισχύει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Alpha Bank για συνεχή διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως της τραπέζης και περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητάς της.

 

Επιπλέον, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη σταδιακή αποκατάσταση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές με στόχο την απόκτηση σταθερής προσβάσεως σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Η τράπεζα, μέσω της συναλλαγής, αξιοποιεί μέρος του ελληνικού χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και προς Εταιρίες Μεσαίας Κεφαλαιοποιήσεως, αποκτώντας πρόσβαση σε πηγές χρηματοδοτήσεως με προνομιακούς όρους προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Η στόχευση σε ανερχόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας αναμένεται να συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, και αποτελεί προτεραιότητα για την Alpha Bank.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ως θεσμός εγγυοδοσίας που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, συνεχίζουν, με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, να στηρίζουν την προσπάθεια της Alpha Bank για την παροχή χρηματοδοτήσεως προς ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι το 25% του συμφωνηθέντος χρηματοδοτικού πακέτου θα διοχετευθεί σε δράσεις για την ενίσχυση της εργασίας των νέων

22.12.2016