Μεταξύ ελλήνων (Στράτος, Δουμάνογλου) και ξένων για το ΤΧΣ… καλύτερα ξένοι ή να ακυρωθεί ξανά ο διαγωνισμός

Μεταξύ ελλήνων (Στράτος, Δουμάνογλου) και ξένων για το ΤΧΣ… καλύτερα ξένοι ή να ακυρωθεί ξανά ο διαγωνισμός
Η επιλογή του νέου CEO στο Ταμείο δεν θα πρέπει να περάσει το μήνυμα της αδιαφάνειας...
Στον υπουργό οικονομικών Ε. Τσακαλώτο κατέληξε η short list των 3 υποψηφίων για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
Αυτό ισχύει μεν αλλά κορυφαίος παράγοντας του Ταμείου δήλωνε άγνοια. 
Στην λίστα όπως αποκαλύψαμε συμμετείχαν ο Χ. Στράτος ο οποίος δύο φορές είχε κοπεί από το selection panel – στο οποίο συμμετείχε ο Δουμάνογλου εκ των υποψηφίων για την θέση του CEO -.
Επίσης συμμετείχαν δύο ξένοι ένας Αυστριακός και ένας Γερμανός. 
Άρα έχουμε ένα έλληνα και δύο ξένους χωρίς τον Tourret που δεν μπήκε τελικώς στην short list και φέρεται να δηλώνει ότι θα παραιτηθεί από το ΤΧΣ εάν εκλεγεί κάποιος συγκεκριμένος… 

Η κυβέρνηση έχει τις εξείς επιλογές 

1)Να επιλέξει τον Χ. Στράτο αλλά θα πρέπει να δικαιολογηθεί γιατί τον έκοψαν τις προηγούμενες φορές και θα πρέπει να αιτιολογηθεί εάν έχει στενούς δεσμούς με εταιρίες που συνδέονται με την διαχείριση προβληματικών δανείων και επίσης εάν συνδέεται με το σύστημα Paulson. 

2)Ο Παναγιώτης Δουμάνογλου, ήταν στο selection panel αυτή την αναρμόδια και άκρως αναποτελεσματική επιτροπή δηλαδή έκρινε υποψηφίους και εν συνεχεία έθεσε υποψηφιότητα για CEO στο ΤΧΣ έχοντας προηγουμένως αυξήσει την αμοιβή σε 270 χιλ ευρώ. 
Ο Δουμάνογλου από το 2007 μέχρι το 2011 ήταν στέλεχος στην Euromedica και Axon Συμμετοχών ως διευθύνων σύμβουλος, συμφερόντων του επιχειρηματία κ. Θωμά Λιακουνάκου, που ήταν κατηγορούμενος για τα εξοπλιστικά.
Ο κ. Δουμάνογλου είναι διαχειριστής στην εταιρεία Insight Capital, η οποία έχει ως αντικείμενο τις εναλλακτικές δομές για υφιστάμενα και νέα χρέη για λογαριασμό των πελατών μας, παρέχοντάς τους τεχνικές συμβουλές σχετικά με την ενίσχυση της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας

3)Θεωρούμε και τις δύο περιπτώσεις ακατάλληλες για την διοίκηση του ΤΧΣ…καθώς έχουν παρελθόν που δεν συνάδει με τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου στο Ταμείο. 

4)Θα επιλέξει ο Τσακαλώτος να τοποθετήσει ξένο CEO στο ΤΧΣ και να δεχθεί κριτική ότι… παραδίδει τις τράπεζες σε ξένους; 

Μεταξύ ελλήνων και ξένων για το ΤΧΣ… καλύτερα ξένοι ή να ακυρωθεί ξανά ο διαγωνισμό.
 
30.03.2017