Μετριότητες τα ανταλλάγματα προς την Ελλάδα έναντι της αξιολόγησης - Φιάσκο το χρέος και η ποσοτική χαλάρωση

Μετριότητες τα ανταλλάγματα προς την Ελλάδα έναντι της αξιολόγησης - Φιάσκο το χρέος και η ποσοτική χαλάρωση
H ποσοτική χαλάρωση θα βοηθήσει τις αποτιμήσεις και όχι άμεσα την ρευστότητα των τραπεζών
Μετριότητες τα ανταλλάγματα προς την Ελλάδα έναντι της αξιολόγησης.
Θα αποδειχθεί φιάσκο το χρέος και η ποσοτική χαλάρωση. 
Ας δούμε τα δεδομένα… 
Λύση για το χρέος, μόνο επιμήκυνση 
1)Η λύση για το χρέος θα είναι λύση φιάσκο.
Όση προπαγάνδα και αν υπάρξει, ακόμη και ο αδαής θα κατανοήσει ότι η λύση των ευρωπαίων και ειδικά του ESM είναι λύση φιάσκο. 
Οι ευρωπαίοι εξετάζουν μόνο επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής από τα 32,5 χρόνια στα 40 ή 50 χρόνια δηλαδή αύξηση 7,5 με 17,5 χρόνια όχι μεγαλύτερη διάρκεια ενώ φαίνεται ότι έχουν αποκλείσει την μείωση των επιτοκίων. 
Το επιτόκιο στα νέα δάνεια είναι 1% και να ληφθεί υπόψη ότι το επιτόκιο αυτό είναι πολύ καλύτερο από άλλων χωρών π.χ. η Πορτογαλία δανείζεται στα 30 χρόνια στο 4,8%. 
Άρα η λύση για το χρέος, δεν περιλαμβάνει ούτε haircut, ούτε συσχέτιση του χρέους με την ανάπτυξη, ούτε ομόλογα ανάπτυξης μόνο επιμήκυνση. 

2)Οι οίκοι αξιολόγησης Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s μετά την θετική αξιολόγηση της οικονομίας θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα. 
Όμως η αναβαθμίσεις που έρχονται δεν θα αλλάξουν ουσιαστικά την πιστοληπτική όχι ικανότητα αλλά μετριότητα της Ελλάδος. 
Θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός αλλά όχι κάτι σπουδαίο.
 Η Ελλάδα βαθμολογείται με Caa3 στην κλίμακα υψηλού κινδύνου ή μια κλίμακα υψηλότερα του κινδύνου χρεοκοπίας. 
Η Moody’s δεν θα αναβαθμίσει πάνω από την κλίμακα Β3 την Ελλάδα θα εντάξει την Ελλάδα στην κλίμακα των κερδοσκοπικών ομολόγων. 
Η αναβάθμιση έως 3 βαθμίδες είναι το καλύτερο που αναμένεται. 
Η Fitch από την κλίμακα CCC θα αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα Β- ή Β δηλαδή 2 ή 3 κλίμακες υψηλότερα. 
Η Standard and Poor’s θα αναβαθμίσει την Ελλάδα από την κλίμακα Β- στην κλίμακα έως Β+.
Ακόμη και με την λύση φιάσκο για το χρέος η βαθμολογία της Ελλάδος δύσκολα θα φθάσει στην κλίμακα ΒΒ-. 
Η αναβάθμιση αυτή που αναμένεται δεν θα αλλάξει σημαντικά την Ελλάδα από το καθεστώς της πιστοληπτικής μετριότητας. 

3)ΕΚΤ και πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 
Έχει καλλιεργηθεί μια εσφαλμένη εντύπωση ότι η ΕΚΤ άμεσα θα εντάξει τα ελληνικά ομόλογα – αυτά που μπορούν να ενταχθούν δεν ξεπερνούν τα 30 δισεκ. – στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, εξαιρώντας τα 14,9 δισεκ. έντοκα γραμμάτια. 
Ωστόσο υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθεί το όριο των εντόκων γραμματίων από 14,9 δισεκ. στα 18 δισεκ. 
Οι τράπεζες και ταμεία και κυρίως ξένοι που κατέχουν τα ομόλογα θα αποκτήσουν μια ρευστότητα καθώς η ΕΚΤ θα τα αγοράζει αλλά το πρακτικό όφελος για τις ελληνικές τράπεζες δεν θα ξεπεράσει συνολικά το 1 δισεκ. 
Το μόνο πρακτικό όφελος από την ποσοτική χαλάρωση είναι ότι θα ανέβουν οι τιμές, θα πέσουν οι αποδόσεις και οι τράπεζες θα μπορούν να επανεκδώσουν καλυμμένες ομολογίες τις οποίες θα τις μεταβιβάζουν στην ΕΚΤ ή θα πουλάνε στην ΕΚΤ τις καλυμμένες ομολογίες. 
Τα ελληνικά ομόλογα κάτω από οποιαδήποτε σενάριο θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται με σημαντικό premium έναντι των Πορτογαλικών ομολόγων. 
Αν το 2ετές Πορτογαλικό είναι στο 1% είχε φθάσει και 0,25% τότε το ελληνικό διετές θα είναι στο 3% με πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, σίγουρα πολύ καλύτερα από το 16% της τρέχουσας περιόδου. 

4)ΕΚΤ και ελληνικές τράπεζες 
Η ΕΚΤ είναι αληθές ότι θα άρει τα haircut στα collaterals των ελληνικών τραπεζών και θα αποδέχεται περισσότερες εγγυήσεις από τις ελληνικές τράπεζες (waiver).
H ε3πίδραση αυτή αναμένεται να είναι πάνω από 20 δισεκ..
Θα μειωθεί το ELA από τα 70 δισεκ. στα 40 δισεκ. μαζί με άλλες παρεμβάσεις ενώ όπως τονίστηκε, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα.
Αναμένονται εκδόσεις περίπου 8-10 δισεκ.
Όλα αυτά θα μειώσουν το ακριβό ELA με επιτόκιο 1,55% θα μειώσουν το Πυλώνα ΙΙ με επιτόκιο 3,05% αλλά το σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας δεν θα λύσουν που έχουν οι ελληνικές τράπεζες. 
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 206 δισεκ. δάνεια και 122 δισεκ. καταθέσεις αυτό σημαίνει χάσμα ρευστότητας 84 δισεκ. ευρώ. 
Αξίζει να αναφερθεί για να μην θεωρηθεί η προσέγγιση μας μηδενιστική, θα υπάρξουν οφέλη αλλά θα είναι κατώτερα των προσδοκιών.
 
16.02.2016