Μηδενίζει το 'κοντέρ' των αναλήψεων απόψε τα μεσάνυχτα για το 'παλαιό', δίνοντας στους καταθέτες τη δυνατότητα να σηκώσουν έως 840 ευρώ το επόμενο 15νθήμερο.

Μηδενίζει το 'κοντέρ' των αναλήψεων απόψε τα μεσάνυχτα για το 'παλαιό', δίνοντας στους καταθέτες τη δυνατότητα να σηκώσουν έως 840 ευρώ το επόμενο 15νθήμερο.

Από το Σάββατο 8/7 έως και την Παρασκευή 21/7 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί με μία ή περισσότερες κινήσεις να σηκώσει έως και 840 ευρώ από κάθε τράπεζα στην οποία διατηρεί κωδικό πελάτη.

Η ανάληψη μπορεί να γίνει ότι από το ταμείο ενός υποκαταστήματος ή από οποιοδήποτε ΑΤΜ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-8198702114407267" '="" data-ad-slot="8972041630" data-adsbygoogle-status="done" style="display: inline-block; width: 336px; height: 280px; ">

Οι βασικοί κανόνες στις αναλήψεις

 

- Η περίοδος των δύο εβδομάδων είναι κοινή για όλους τους καταθέτες, καθώς δεν ισχύει προσωποποιημένο 15νθήμερο

- Το όριο των 840 ευρώ ανανεώνεται κάθε δεύτερο Σάββατο και συγκεκριμένα, στις 00:01.

- Το όριο δεν μεταφέρεται στο επόμενο 15νθήμερο αν δεν γίνει ανάληψη

- Το όριο ισχύει ανά καταθέτη ανά τράπεζα ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών που τηρούνται σε αυτήν

- Ανάληψη των χρημάτων μπορεί να γίνει είτε από ΑΤΜ ή από το γκισέ με μία ή περισσότερες κινήσεις

- Κάθε συνδικαιούχος λογαριασμού έχει το δικαίωμα ανάληψης έως και 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες

- Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για καταθέσεις χαρτονομισμάτων, που μπορούν να αναληφθούν στο 100%

- Το 30% των εμβασμάτων που προέρχεται από το εξωτερικό μπορεί να αναληφθεί σε φυσική μορφή

Οι εξαιρέσεις

Από τον παραπάνω γενικό κανόνα εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες καταθέσεων:

- Όσες προέρχονται από εμβάσματα εξωτερικού, οι οποίες μπορούν να αναληφθούν κατά 30%

- Όσες προέρχονται από κατάθεση χαρτονομισμάτων μετά τις 23/6/2016, οι οποίες μπορούν να αναληφθούν κατά 100%

21.07.2017