Μικρή αύξηση των καταθέσεων τον Μάιο

Μικρή αύξηση των καταθέσεων τον Μάιο

 

Αύξηση, περιορισμένη ωστόσο, εμφάνισαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο τέλος Μαΐου οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 121,7 δισ. ευρώ από 121,4 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου.

Σε ετήσια βάση, ωστόσο, καταγράφεται σημαντική μείωση των καταθέσεων κατά 6,3%, καθώς πέρυσι τον Μάιο, το απόθεμα των καταθέσεων έφθανε τα 129,9 δισ. ευρώ.

Για τον Ιούνιο ωστόσο τα μηνύματα είναι θετικά, καθώς σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, παρατηρούνται αυξημένες εισροές καταθέσεων, οι οποίες υπολογίζονται στα 2 δισ. ευρώ.

Tον Μάιο του 2016, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -2,0%, από -1,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 357 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 156 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2016, ήταν αρνητική κατά 68 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 85 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,2%, από ?1,1% τον προηγούμενο μήνα.

Tο Μάιο του 2016, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 14 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 46 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,5%, από -1,3% τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 275 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Μάιο του 2016, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 195 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε στο -2,9%, αμετάβλητος έναντι του προηγούμενου μήνα.

28.06.2016