Μόνο 20 δισ. σε σύνολο 100 δισ. NPLS μπορούν να αξιοποιηθούν σε βάθος 4ετίας – Από 2 έως 4 δισ δάνεια θα πωληθούν σε funds

Μόνο 20 δισ. σε σύνολο 100 δισ. NPLS μπορούν να αξιοποιηθούν σε βάθος 4ετίας – Από 2 έως 4 δισ δάνεια θα πωληθούν σε funds
Υπάρχουν πολλές λύσεις αλλά η καλύτερη λύση κατά την άποψη μας είναι haircut 30% επί των δανείων.
Υπέρ της αξιοποίησης των προβληματικών δανείων τάσσονται οι τράπεζες και συναινεί και η κυβέρνηση ενώ η πώληση σε funds θα είναι μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και δεν θα ξεπερνάει τα 2 με 4 δισεκ. 
Η διαχείριση των NPLs των προβληματικών δανείων πάνω από 90 ημέρες αποτελεί μείζονος στρατηγικής σημασίας προτεραιότητα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 
Τα NPLs (non performing loan) έγιναν NPEs (non performing exposure) δηλαδή δίνεται βαρύτητα στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. 
Τα προβληματικά δάνεια που φθάνουν τα 100 δισεκ. ευρώ σε σύνολο 204 δισεκ. δανείων δομούνται ως εξής 
NPLs καταναλωτικά περίπου 16 δισ.
 
NPLs επιχειρηματικά πάσης φύσεως περίπου 44 δισ 
NPLs στεγαστικά περίπου 25-26 δισ. 
Τα υπόλοιπα είναι λοιπές κατηγορίες. 
Υπενθυμίζεται ότι τα 204 δισεκ. που είναι τα συνολικά δάνεια δομούνται ως εξής:
- 96 δισεκ. επιχειρηματικά εκ των οποίων 89 δισεκ. μη χρηματοπιστωτικά. 
-67 δισεκ στεγαστικά 

-25 δισεκ. καταναλωτικά
-12,8 δισεκ. ελευθέρων επαγγελματιών 
Το μείζον ερώτημα που τίθεται είναι πόσα τελικώς από τα 100 δισεκ. μπορούν να αξιοποιήσουν οι τράπεζες; 

Α)Τι ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από τα 100 δισεκ. 
Δυστυχώς έχει καλλιεργηθεί μια εσφαλμένη αντίληψη για το τι μπορεί να ανακτηθεί από τα προβληματικά δάνεια. 
Όμως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να αποτιμήσουμε ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι η NAMΑ η εταιρία διαχείρισης NPLs της Ιρλανδίας.
Η NAMA διαχειρίζεται προβληματικά στεγαστικά δάνεια ονομαστικής αξίας 74,2 δισεκ. 
Η αγοραία αξία των εξασφαλίσεων είναι 32,4 δισεκ. 

Η αγοραία αξία των δανείων είναι 26 δισεκ. δηλαδή απομείωση -65% επί της ονομαστικής αξίας.
Η ΝΑΜΑ πούλησε 5,13 δισεκ. δάνεια, οι εισπράξεις φθάνουν έως τώρα τα 21 δισεκ. και τα κέρδη το 2014 ήταν μόλις 458 εκατ. 
Πως μεταφράζονται όλα αυτά στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών με προβληματικά δάνεια και ανοίγματα;
Με βάση με γενική εκτίμηση για την αγοραία αξία – σε παρούσες τιμές και όχι με αναγωγή μελλοντικών τιμών σε παρούσες αξίες – των εξασφαλίσεων και των ίδιων των προβληματικών δανείων οι ελληνικές τράπεζες από τα 100 δισεκ. δεν θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πρωτογενώς πάνω από 20 δισεκ. σε βάθος 4ετίας. 

Β)Ποια είναι η καλύτερη λύση ή λύσεις για την αξιοποίηση των NPLs; 
Υπάρχουν πολλές λύσεις αλλά η καλύτερη λύση κατά την άποψη μας είναι haircut 30% επί των δανείων. 
Οι τράπεζες έχουν 50 δισεκ. προβλέψεις μόνο επί αυτών των δανείων μπορεί να γίνει κάποια διαπραγμάτευση τα άλλα 50 δισεκ. ξεχάστε τα. 
Από τα 50 δισεκ. προβλέψεων με haircut 30% π.χ. στα 20 δισεκ. από αυτά σημαίνει ότι οι δανειολήπτες δεν θα χρωστούν 20 δισεκ. αλλά 14 δισεκ. υπό τον όρο ότι θα πληρώνουν. 
Το ερώτημα όμως είναι haircut επί ποιου ποσού; 

Επί του αρχικού ποσού της σύμβασης ή του ποσού μετά τους τόκους υπερημερίας;
Αν είναι μετά τους τόκους υπερημερίας ούτε το 30% haircut είναι ισχυρό κίνητρο και ο λόγος είναι προφανής. 
Είναι διαφορετικό να δεχθείς μια συμφωνία για αρχικό δάνειο 100 ευρώ και διαφορετικό να παρουσιαστεί το δάνειο των 100 ευρώ ως 150 ευρώ λόγω υπερημερίας.
Το 30% haircut στα 100 ευρώ είναι 70 ευρώ και το 30% haircut στα 150 ευρώ είναι 105 ευρώ. 

Όσον αφορά τις πωλήσεις προβληματικών δανείων εκτιμούμε τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις των τραπεζιτών με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 2 με 4 δισεκ. 
Δηλαδή οι πωλήσεις σε distress funds ελληνικών προβληματικών δανείων δεν θα ξεπεράσουν τα 2 με 4 δισεκ. 
Βέβαια η πώληση πέραν από την νομική διάσταση απαιτεί λογική τιμή. 
Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί διεθνή funds και έχουν προτείνει εξευτελιστικές τιμές για την αγορά προβληματικών δανείων, σε τιμές π.χ. ακόμη και 5% της ονομαστικής αξίας. 
Προφανώς τέτοιες τιμές δεν έχουν καμία αξία και δεν θα έχει νόημα καμία διαπραγμάτευση.

Ειδικά στα επιχειρηματικά δάνεια που υπάρχουν και μεγάλες εμπράγματες εξασφαλίσεις είναι προφανές ότι οι τιμές πρέπει να κινούνται μεταξύ του 30% με 45% της αρχικής ονομαστικής αξίας. 
Στην Ελλάδα για πρώτη φορά θα δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τρίτους με βάση το μοντέλο που έχει υιοθετηθεί στην Κύπρο. 
Το κυπριακό μοντέλο περιλαμβάνει ένα μηχανισμό πιστωτικών διευκολύνσεων με την υποχρέωση τα σχήματα που εμφανίζονται να διεκδικούν δάνεια δεν μπορεί να είναι τα κλασσικά SPV αλλά funds με μετοχική σύνθεση.
Ταυτόχρονα θα ανοίξει και το κεφάλαιο των συνεργασιών των τραπεζών με διεθνείς εισπρακτικές εταιρίες τύπου Alpha bank με την Ισπανική Actua.
 
11.02.2016