Μόνο ιδιώτες θα καλύψουν τις αυξήσεις κεφαλαίου των μη συστημικών τραπεζών

Μόνο ιδιώτες θα καλύψουν τις αυξήσεις κεφαλαίου των μη συστημικών τραπεζών

Με ίδια μέσα φαίνεται πως θα καλυφθεί όλη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, καθώς οι μη συστημικές τράπεζες (ασφαλώς και οι συνεταιριστικές) δεν μπορούν να κάνουν χρήση των κεφαλαίων από το πακέτο των 25 δισ. ευρώ το οποίο αφορά μόνον την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών.

Αυτό αποφασίστηκε από το EuroWorkingGroup και επισήμως προχθές μολονότι τραπεζικοί παράγοντες διατείνονταν πως παρά τους διαφορετικούς προγραμματισμούς δεν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης των παραπάνω κεφαλαίων από μη συστημικές τράπεζες.

Οπως παρατηρούν τραπεζικές πηγές με τον τρόπο τον οποίον βρέθηκαν τα 600 εκατ. ευρώ για το βασικό κεφάλαιο (584 εκατ. ευρώ) θα βρεθούν και τα υπόλοιπα κεφάλαια μέχρι τα 748 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει και το δυσμενές σενάριο.

Ηδη διενεργούνται συζητήσεις με ορισμένους ξένους θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον και εκτιμάται πως αν απαιτηθεί χρόνος για due diligence πέραν της 18ης Δεκεμβρίου που έχει ήδη δοθεί παράταση, θα δοθεί και νέα η οποία δεν αποκλείεται να φθάσει και μέχρι τις αρχές του νέου έτους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς η απόφαση που ελήφθη σχετικά με τις μη συστημικές τράπεζες είναι απόρροια του μικρού μεγέθους που αυτές αντιπροσωπεύουν στην ελληνική αγορά και το οποίο δεν δημιουργεί επιθυμία στον ESM να δεσμεύσει κεφάλαια.

Η ΤτΕ λοιπόν και οι διοικήσεις Τράπεζας Αττικής, αλλά και των συνεταιριστικών τραπεζών, θα πρέπει να βρουν λύσεις για την κάλυψη των εναπομεινασών κεφαλαιακών αναγκών των παραπάνω τραπεζών αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές.

Αντίστοιχες παρατάσεις αναμένεται να δοθούν και για κάποιες από τις συνεταιριστικές τράπεζες που βρίσκονται πολύ κοντά στην κάλυψη των κεφαλαιακών τους αναγκών από ιδιωτικά κεφάλαια. Αντιθέτως δεν αποκλείεται καθόλου, σε νωρίτερο χρονικό διάστημα να λήξει η διαδικασία για κάποιες άλλες συνεταιριστικές οι οποίες δεν έχουν τύχη να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες.

Οπου αυτό δεν καταστεί εφικτό, η διαδικασία θα πρέπει να κλείσει πριν το τέλος του έτους καθώς από την καινούρια χρονιά ισχύει η κοινοτική οδηγία για το bail in των τραπεζών και τότε αυτές θα πρέπει να τεθούν σε εκκαθάριση με κίνδυνο ωστόσο των μη διασφαλισμένων καταθέσεων. Ετσι όποιες συνεταιριστικές τράπεζες τεθούν σε εκκαθάριση τούτο θα γίνει μέσα στο τρέχον έτος και το ΤΕΚΕ αναμένεται να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό ώστε να μεταβιβαστούν τα υγιή στοιχεία ενεργητικού μαζί με ισοδύναμο παθητικό σε συστημική τράπεζες επί τη βάση των σχετικών προσφορών οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί.που έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά. Η σχετική διαδικασία έχει ήδη κινηθεί και οι προσφορές έχουν υποβληθεί.

 

16/12/2015