Μoody's: Aναβάθμισε έξι καλυμμένες ομολογίες ελληνικών τραπεζών

Μoody's: Aναβάθμισε έξι καλυμμένες ομολογίες ελληνικών τραπεζών

Ο οίκος αξιολόγησης ανέφερε πως η αναβάθμιση ακολουθεί την αναβάθμιση των τραπεζών και της Ελλάδας σε «B3» από «Caa2».

Η Moody’s αναβάθμισε τις αξιολογήσεις έξι καλυμμένων ομολογιών ελληνικών τραπεζών.

Ο οίκος αξιολόγησης ανέφερε πως η αναβάθμιση ακολουθεί την αναβάθμιση των τραπεζών και της Ελλάδας σε «B3» από «Caa2».

Αναλυτικά, η Moody’s αναβάθμισε τα προγράμματα Direct Issuance Global Covered Bond Programme I και Direct Issuance Global Covered Bond Programme II της Alpha Bank ΑΛΦΑ -0,25% σε «Ba3» από «Β3».

Το πρόγραμμα Mortgage Covered Bonds 1 της Eurobank αναβαθμίστηκε σε «Ba2» από «Β3» και το Mortgage Covered Bonds 2 σε «B1» από «Β3».

 

Σε «Ba2» από «Β3» αναβάθμισε τα προγράμματα Global Mortgage Covered Bonds και Mortgage Covered Bonds 2 της Eθνικής Τράπεζας.

28,02,2018