Νέα 'κόντρα' ΥΠΑΝ-Τραπεζών για τα δικαιολογητικά του ν. Κατσέλη

Νέα 'κόντρα' ΥΠΑΝ-Τραπεζών για τα δικαιολογητικά του ν. Κατσέλη

Με βροχή προστίμων άνω των 2,3 εκατ. ευρώ απειλεί ξανά τις ελληνικέςτράπεζες η κυβέρνηση λόγω της αβελτηρίας τους να ανταποκριθούν εγκαίρως στα αιτήματα χιλιάδων δανειοληπτών για την παροχή δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την επικαιροποίηση του φακέλου όσων έχουν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη.
 
Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για έναν πολύ μεγάλο αριθμό από τους περίπου 160.000-170.000 δανειολήπτες οι οποίοι μέσα στις επόμενες 36 ημέρες, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016, είναι υποχρεωμένοι να επικαιροποιήσουν τους φακέλους τους ώστε να μην χάσουν το δικαίωμα παραμονής στην ουρά εκδίκασης του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η πρόκληση για τις 
τράπεζες να αντεπεξέλθουν στον πολύ μεγάλο όγκο αιτημάτων που αναμένονται είναι τεράστια και ήδη στο υπουργείο Ανάπτυξης κινητοποιούνται προς την κατεύθυνση να ασκήσουν πιέσεις στις τράπεζες ώστε να ανταποκριθούν έγκαιρα στον αναμενόμενο καταιγισμό αιτημάτων, και να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα που είχαμε στα τέλη του προηγούμενη μήνα τα οποία έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης και από τη βιομηχανία αιτήσεων που έχουν στήσει πολλά δικηγορικά γραφεία. 
 
Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 236 καταγγελίες από δανειολήπτες, για τη μη ανταπόκριση των τραπεζών στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων τα οποία αφορούν βεβαιώσεις οφειλών και αντίγραφα δανειακών συμβάσεων.
 
Οι καταγγελίες που εξετάζονται, αφορούν ως επί το πλείστον αιτήματα που είχαν υποβληθεί από δανειολήπτες οι οποίοι ήθελαν να υποβάλουν αιτήσεις με βάση το προηγούμενο καθεστώς του νόμου Κατσέλη το οποίο εξέπνευσε στις 31/12/2015 και ενώ η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή υποχρεώθηκε να δώσει πριν την πρωτοχρονιά παράταση μέχρι 47 ημερών προκειμένου να συμπληρωθούν οι φάκελοι που υποβάλλονται στα Ειρηνοδικεία, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν κριθεί ότι αυτές οι καταγγελίες είναι δικαιολογημένες, τα πρόστιμα που θα επιβληθούν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,3 εκατ. ευρώ (10.000 ανά υπόθεση).
 
Τις επόμενες ημέρες ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, πρόκειται να έρθει σε επαφή με κάθε μια από τις τράπεζες προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των αιτημάτων που έχουν αρχίσει να αποστέλλονται κατά χιλιάδες από πελάτες των τραπεζών με κόκκινα δάνεια οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη και υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.
 
Εκτιμάται, ωστόσο, ότι μέσω της διαδικασίας επικαιροποίησης των φακέλων η οποία προβλέπεται στο τρίτο μνημόνιο και προβλέπεται από την αναθεώρηση του νόμου Κατσέλη τον περασμένο Αύγουστο (Ν.4336/2015) θα τεθούν αυτομάτως εκτός νόμου χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές διατάξεις περί αναστολής των πλειστηριασμών, για να συνεχίσουν να μην πληρώνουν τις οφειλές τους. Η υποχρέωση επικαιροποίησης αφορά όλους όσους είχαν υποβάλει αιτήσεις πριν τις 19 Αυγούστου 2015 και περιμένουν να συζητηθεί η υπόθεσή τους στα δικαστήρια, ενώ δεν προκύπτει καμία υποχρέωση για αιτήσεις οι οποίες έχουν πάρει οριστική δικάσιμο μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2016.

Στον σχετικό νόμο αναφέρεται πως η παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει με υπαιτιότητά του τα στοιχεία του φακέλου, θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010, που με τη σειρά του σημαίνει ότι η υπόθεση παύει να υφίσταται πριν εκδικαστεί και παράλληλα ο δανειολήπτης χάνει το δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση πριν περάσουν δύο χρόνια.
 
Τα δικαιολογητικά που καλούνται να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν οι δανειολήπτες μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου είναι τα εξής:
1. Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015
2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
3. Τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων. 
7. Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

11.01.2016