Νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της Εθνικής

Νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της Εθνικής

Το νέο μέλος του ΔΣ της Εθνικής, Marianne Økland έχει καριέρα άνω των 25 ετών και κατέχει διεθνή και εκτενή εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ -6,12% της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η κα Marianne Økland εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Kurt Geiger.

Η κα Marianne Økland έχει καριέρα άνω των 25 ετών και κατέχει διεθνή και εκτενή εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

30.06.2016