Νέο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας η κα Εύα Σίντερμπαλκ

Νέο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας η κα Εύα Σίντερμπαλκ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η κα Εύα Σίντερμπαλκ (Eva Cederbalk) εξελέγη ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευθύμιου Κατσίκα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Τράπεζας και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Η κα Eva Cederbalk διαθέτει πολυετή και διεθνή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας μεταξύ άλλων διατελέσει μέλος ΔΣ και υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας του ν.3864/2010, όπως ισχύει σήμερα.

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

28.12.2016