Ντιρεκτίβα Ντράγκι για τα 'κόκκινα' δάνεια

Ντιρεκτίβα Ντράγκι για τα 'κόκκινα' δάνεια

Εγγραφο κατευθύνσεων προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες με ...άρωμα ελληνικό δημοσιεύει η ΕΚΤ με κατεύθυνση την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ).

Η ΕΚΤ μεταξύ άλλων επιχειρεί να κινητοποιήσει και τις κυβερνήσεις να ενεργήσουν τα δέοντα βοηθώντας τις τράπεζες να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις δανείων. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε με σχετική βεβαιότητα κάποιος να πει πως η διοίκηση της ΕΚΤ είχε στο νου της τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι Ελληνικές και δευτερευόντως οι Ιταλικές τράπεζες. «Η ΕΚΤ καλεί τις κυβερνησεις να ενεργήσουν αποφασιστικά και να προσαρμόσουν τα νομικά και δικαστικά τους πλαίσια προκειμένου να διευκολύνουν τις τράπεζες να μειώσουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνειά τους».

 

Οπως σημειώνουν με έμφαση τραπεζικές πηγές είναι προφανές πως η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τις ενέργειές της για την κατάρτιση του θεσμικού πλασίου της νομικής προστασίας τραπεζικών στελεχών και στελεχών του Δημοσίου που θα προχωρήσουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Πρέπει δε, να ψηφιστεί το ταχύτερο δυνατό ο εξωδικαστικός αλλά και οι όποιες αναμορφώσεις προβλέπονται στο πτωχευτικό δίκαιο.

Κατά τα λοιπά και στο πλαίσιο των επερχόμενων stress tests με στοιχεία του τέλους του 2017 η ΕΚΤ μέσω του εγγράφου των κατευθύνσεων παρουσιάζει : α. τα μέτρα , β. τις διαδικασίες και γ. βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες για τα ΜΕΔ. Καλεί δε τις τράπεζες να εφαρμόσουν ρεαλιστικές και φιλόδοξες στρατηγικές για τη μείωση των ΜΕΔ . Το έγγραφο θα αποτελέσει τη βάση του συνεχιζόμενου εποπτικού διαλόγου με τις τράπεζες καθώς εξετάζονται και άλλα θέματα όπως η διακυβέρνηση.

Η ΕΚΤ δεν ορίζει ποσοτικούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ. Αντιθέτως καλεί τις τράπεζες να χαράξουν στρατηγική η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει σειρά επιλογών πολιτικής, όπως η ρύθμιση των ΜΕΔ, υπηρεσίες διαχείρισης προβληματικών δανείων και πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

Το έγγραφο κατευθύνσεων θα αποτελεί στο εξής μέρος του καθημερινού εποπτικού διαλόγου με τις τράπεζες. Οι εποπτικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει τη συνεργασία με τράπεζες που έχουν αυξημένα επίπεδα ΜΕΔ.

Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται τώρα μετά τη δημοσίευση του τελικού εγγράφου κατευθύνσεων και στο άμεσο μέλλον θα περιλαμβάνει την αποστολή επιστολών προς τις τράπεζες με αυξημένα ΜΕΔ στο πλαίσιο των συνήθων εποπτικών δραστηριοτήτων.

Στο τέλος του γ τριμήνου του 2016 τα ΜΕΔ των σημαντικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ ανέρχονταν σε 921 εκατ. ευρώ. Τα υψηλά επίπεδα ΜΕΔ περιορίζουν τη δυνατότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια προς την οικονομία και τα διευθυντικά στελέχη αναγκάζονται να αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο στη διαχείρισή τους. Επομένως απαιτείται ανάληψη σκόπιμης και αποφασιστικής δράσης.

21.03.2017