Ο «ελληνικός τρόπος» αξιοποίησης των NPLs θα δώσει πολύ φτωχά αποτελέσματα κέρδος 2 δισ. σε 3 χρόνια

Ο «ελληνικός τρόπος» αξιοποίησης των NPLs θα δώσει πολύ φτωχά αποτελέσματα κέρδος 2 δισ. σε 3 χρόνια
Οι ελληνικές τράπεζες από τα 100 δισεκ. δεν θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πρωτογενώς πάνω από 20 δισεκ. ενώ το καθαρό κέρδος εκτιμούμε ότι δεν θα υπερβεί τα 2 δισεκ. σε βάθος 3ετίας
Οι ελληνικές τράπεζες ποντάρουν σε έσοδα 10 δισ. στην 3ετία από τα NPLs αλλά η Ιρλανδική ΝΑΜΑ έρχεται να αποδείξει ότι αυτές οι εκτιμήσεις μάλλον είναι υπεραισιόδοξες. 
Από τα 100 δισεκ. είναι αμφίβολο αν οι ελληνικές τράπεζες καταφέρουν να κερδίσουν 2 δισεκ. σε βάθος 3ετίας. 
Η περίπτωση της Ιρλανδίας είναι πολύ χαρακτηριστική. 
Η Ιρλανδική οικονομία εμφάνισε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ ρεκόρ 6% το 2015 και στόχος είναι 4,5% το 2016
Η ανεργία το 2015 ήταν 9,5% ενώ στόχος είναι 8,7% το 2016

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ που καθορίζει τον ετήσιο παραγόμενο πλούτο και η ανεργία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αύξηση ή μείωση των NPLs των προβληματικών δανείων. 
Στην Ελλάδα το ΑΕΠ το 2016 θα είναι μάλλον -1% δηλαδή θα παραμείνει η ύφεση και η ανεργία περίπου στο 25%.
Προφανώς οι αριθμοδείκτες της Ιρλανδίας είναι μακράν καλύτεροι από τους αριθμοδείκτες της Ελλάδος. 
Η Ιρλανδία εμφανίζει ρεκόρ αύξησης ΑΕΠ και η Ελλάδα σε ύφεση

Με αυτή την τεράστια οικονομική απόκλιση η NAMΑ η εταιρία διαχείρισης NPLs της Ιρλανδίας δείχνει τον δρόμο στην αξιοποίηση των NPLs. 
Η NAMA διαχειρίζεται προβληματικά στεγαστικά δάνεια ονομαστικής αξίας 74,2 δισεκ. 
Η αγοραία αξία των εξασφαλίσεων είναι 32,4 δισεκ. 
Η αγοραία αξία των δανείων είναι 26 δισεκ. δηλαδή απομείωση -65% επί της ονομαστικής αξίας.
Η ΝΑΜΑ πούλησε 5,13 δισεκ. δάνεια, οι εισπράξεις φθάνουν έως τώρα τα 21 δισεκ. και τα κέρδη το 2014 ήταν μόλις 458 εκατ. 
Σωρευτικά σε 3-4 χρόνια η ΝΑΜΑ έχει κερδίσει 1,8 δισεκ. 


Πως μεταφράζονται όλα αυτά στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών με προβληματικά δάνεια και ανοίγματα;
Με 100 δισεκ. NPLs και περίπου 50 δισεκ. προβλέψεις. 
Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η αγοραία αξία των εξασφαλίσεων και η αγοραία αξία των προβληματικών δανείων. 
Η ΝΑΜΑ στην Ιρλανδία είχε μόνο στεγαστικά δηλαδή εξασφαλίσεις ακίνητα που οι τιμές τους όμως κατέρρευσαν. 
Στην Ελλάδα όμως τα 100 δισεκ. αφορούν όλα τα ήδη δανείων. 
Οι ελληνικές τράπεζες από τα 100 δισεκ. δεν θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πρωτογενώς πάνω από 20 δισεκ. ενώ το καθαρό κέρδος εκτιμούμε ότι δεν θα υπερβεί τα 2 δισεκ. σε βάθος 3ετίας και αυτό σε ένα πολύ θετικό σενάριο.  

Οι τράπεζες θέτουν υψηλούς στόχους για έσοδα 10 δισεκ. στην 3ετία 

Στόχοι αξιοποίησης και εσόδων από τα NPLs

Τράπεζα 
 
Αξιοποίηση σε βάθος 3ετίας 2016-2018
 
Στόχος εσόδων σε βάθος 3ετίας από τα NPLs
 
Εθνική 
 
8 δισεκ. 
 
2,5 δισεκ. 
 
Πειραιώς 
 
10 δισεκ. 
 
3 δισεκ. 
 
Eurobank
 
7-8 δισεκ. 
 
2 δισεκ. 
 
Alpha
 
9 δισεκ. 
 
2,8 δισεκ. 
 
Σύνολο 
 
34-35 δισεκ. 
 
10,3 δισεκ. 
 


Ας πάρουμε ως παράδειγμα την Eurobank που έχει θέσει ως στόχο να αξιοποιήσει 7-8 δισεκ. και να πετύχει έσοδα 2 δισεκ. σε βάθος 3ετίας. 
Ο στόχος αυτός για να επιτευχθεί θα πρέπει οι οικονομικές συνθήκες να είναι ιδανικές και η Ελλάδα να εμφανίσει από το 2017 ισχυρή ανάπτυξη.
Οι στόχοι αυτοί υπό τις παρούσες συνθήκες και υπό τις παρούσες παραδοχές θεωρούμε ότι είναι υπερβολικές. 
Αν όντως αλλάξουν οι συνθήκες θα μπορούσαν οι στόχοι αυτοί να καταστούν ρεαλιστικοί, όχι όμως τώρα. 

Η δομή των προβληματικών δανείων 

Τα προβληματικά δάνεια που φθάνουν τα 100 δισεκ. ευρώ σε σύνολο 204 δισεκ. δανείων δομούνται ως εξής 
NPLs καταναλωτικά περίπου 16 δισεκ. 
NPLs επιχειρηματικά πάσης φύσεως περίπου 44 δισ 
NPLs στεγαστικά περίπου 25-26 δισεκ. 
Τα υπόλοιπα είναι λοιπές κατηγορίες. 


Υπενθυμίζεται ότι τα 204 δισεκ. που είναι τα συνολικά δάνεια δομούνται ως εξής:
- 96 δισεκ. επιχειρηματικά εκ των οποίων 89 δισεκ. μη χρηματοπιστωτικά. 
-67 δισεκ στεγαστικά 
-25 δισεκ. καταναλωτικά
-12,8 δισεκ. ελευθέρων επαγγελματιών 
Το μείζον ερώτημα που τίθεται είναι πόσα τελικώς από τα 100 δισεκ. μπορούν να αξιοποιήσουν οι τράπεζες; 
Όλοι αναγνωρίζουν ότι οι ελληνικές τράπεζες παρά τα 36 δισεκ. κεφάλαια τους είναι παγιδευμένες στον βυθό όσο έχουν στα χαρτοφυλάκια τους 100 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
 
3.02.2016