Ο Michael Heger στο διοικητικό συμβούλιο της Τρ. Κύπρου

Ο Michael Heger στο διοικητικό συμβούλιο της Τρ. Κύπρου

Το διορισμό του κ. Michael Heger ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε κατά τη συνεδρία του στις 18 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο διορισμός τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ("ΕΚΤ"). Μετά την έγκριση της ΕΚΤ, ο κ. Heger θα συμμετέχει επίσης ως μέλος στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών.

Ο κ. Heger κατέχει πτυχίο Νομικής από το πανεπιστήμιο της Βιέννης στην Αυστρία και παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου στο Μπριζ του Βελγίου.

Ο κ. Heger διαθέτει εκτενή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα. Κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικής Διεύθυνσης και Επενδύσεων της S.I.F. International S.A. στο Λουξεμβούργο. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος στη Metal Trade Overseas AG, Ζούγκ, Ελβετία και κατείχε διευθυντικές θέσεις στην MPH Management and Participation Holding S.A στη Βιέννη, καθώς και στη Raiffeisenlandesbank Niederosterreich - Wien AG στη Βιέννη. Επιπλέον, μεταξύ των ετών 1982 και 2001, κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στο UniCredit Bank Austria Group

21/12/2015