Ο Π. Δασμάνογλου ορίζεται Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Εθνική

Ο Π. Δασμάνογλου ορίζεται Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Εθνική
Με σημερινή (21/12) απόφαση του Δ.Σ. της τράπεζας
Ο Παναγιώτης Δασμάνογλου ορίζεται Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Εθνική Τράπεζα.
Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Δασμάνογλου ως Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.
 
22.12.2016