Ο SSM θα αξιολογήσει με ένα βασικό κριτήριο τις ελληνικές τράπεζες – Τον ρυθμό μείωσης των NPEs

Ο SSM θα αξιολογήσει με ένα βασικό κριτήριο τις ελληνικές τράπεζες – Τον ρυθμό μείωσης των NPEs
Οι ελληνικές τράπεζες τον Μάιο του 2016 θα υποβάλλουν τους στόχους για την πορεία των NPEs τα οποία ανέρχονται σε 115,5 δισεκ. ευρώ.

Σαφές μήνυμα προς τις ελληνικές τράπεζες να δώσουν μεγάλη βαρύτητα στην μείωση των NPEs δηλαδή των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στέλνει ο SSM ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών.
Οι ελληνικές τράπεζες τον Μάιο του 2016 θα υποβάλλουν τους στόχους για την πορεία των NPEs τα οποία ανέρχονται σε 115,5 δισεκ. ευρώ. 
Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών στόχος είναι το 2016 τα NPEs να μειωθούν σε καθαρή βάση κατά 2 με 2,5 δισεκ. 
Θα μειωθούν κατά 4 δισεκ. από διαγραφές ενώ θα προστεθούν και τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περίπου 2 δισεκ. άρα καθαρή μείωση 2 με 2,5 δισεκ. ευρώ. 
Αυτό σημαίνει ότι τα NPEs από 115,5 δισεκ. θα μειωθούν στα 113 με 113,5 δισεκ. ευρώ. 
Ο SSM έχει αναφέρει στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών ότι το βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θέτοντας σε δεύτερη μοίρα ζητήματα όπως 
Δομή ιδίων κεφαλαίων 
Δομή ρευστότητας 
Πορεία κερδοφορίας. 
Στο παρελθόν το στοιχείο που έκρινε ποιοτικά μια τράπεζα ήταν η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητα. 
Προφανώς οι έννοιες αυτές συνεχίζουν να έχουν την βαρύτητα τους αλλά τα NPEs έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. 
Η μείωση των NPEs αποτελεί λοιπόν απόλυτη προτεραιότητα για τον SSM και οι ελληνικές τράπεζες αν θέλουν να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης θα πρέπει να δείξουν καλά αποτελέσματα στο σκέλος της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. 

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών 

Τα 115,52 δισεκ. NPE  δεν είναι αυθαίρετη εκτίμηση. 
Πειραιώς 36,9 δισεκ. ή 50,7% επί των δανείων (Επίσημο)
Eurobank 22,6 δισεκ. ή 43,8% επί των δανείων (Επίσημο)
Alpha bank 31,8 δισεκ. ή 51,3% επί των δανείων (Επίσημο)
Εθνική 22 δισεκ. ή 50% επί των δανείων (Επίσημο)
Attica bank 2,22 δισεκ. ή 56,5% επί των δανείων (Επίσημο)

Βασικοί οικονομικοί δείκτες των ελληνικών τραπεζών 

 

Τράπεζες 
 
Ενεργητικό 
 
Χάσμα δανείων προς καταθέσεις *
 
NPEs 

Ποσοστό 

 
NPEs

Απόλυτο μέγεθος 

 
Εθνική 
 
83,7 δισ
 
-19 δισ
 
50%
 
22 δισ
 
Πειραιώς 
 
87,5 δισ
 
-19,7 δισ
 
50,7%
 
36,9 δισ
 
Eurobank 
 
73,5 δισ
 
-20,2 δισ
 
43,8%
 
22,6 δισ
 
Alpha bank 
 
69,3 δισ
 
-31 δισ
 
51,3%
 
31,8 δισ
 
Attica bank 
 
3,66 δισ
 
-1,78 δισ
 
56,2%
 
2,22 δισ
 
Σύνολο 
 
317,66 δισ
 
-89,68 δισ
 
50,4%
 
115,52 δισ

10.05.2016