Ο συνωστισμός των τραπεζών για τις ΑΜΚ 13,8 -14,2 δισ οδηγεί χαμηλότερα τις τιμές των αυξήσεων και περιορίζει την υπερκάλυψη

Ο συνωστισμός των τραπεζών για τις ΑΜΚ 13,8 -14,2 δισ οδηγεί χαμηλότερα τις τιμές των αυξήσεων και περιορίζει την υπερκάλυψη
Συμπερασματικά το βασικό σενάριο των ΑΜΚ θα καλυφθεί με δέλεαρ τις πολύ χαμηλές τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών περί τα 4 δισεκ. θα καλυφθούν 100%. 
Οι συνολικές αυξήσεις θα είναι 13,8 με 14,2 δισεκ. αλλά η ελάχιστη υποχρέωση των ιδιωτών μετόχων είναι να καλύψουν το βασικό σενάριο των stress tests. 
Το βασικό σενάριο των stress tests θα καλυφθεί με τις προσφορές ανταλλαγής των ομολογιακών και κυρίως αυξήσεις κεφαλαίου που θα ανέλθουν στα 4 δισεκ. 
Άρα ο στόχος είναι να καλυφθούν τα 4 δισεκ. υποχρεωτικά ως ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου για τις 4 συστημικές τράπεζες. 
Παρά τον συνωστισμό, παρ΄ ότι όλες οι τράπεζες θα βγουν ταυτόχρονα αναζητώντας περίπου 4 δισεκ. ευρώ, παρ΄ ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει υποστεί σοκ οι ξένοι θεσμικοί θα καλύψουν τις αυξήσεις κεφαλαίου. 
Ο συνδυασμός των προσφορών ανταλλαγής των ομολογιακών σε μετοχές της αύξησης οδηγεί πολλά funds στο να επιλέξουν να συμμετάσχουν στις δημόσιες προτάσεις και των 4 τραπεζών.
Μέχρι τώρα έχουν ανακοινώσει προσφορές ανταλλαγής Πειραιώς και Alpha bank και άμεσα θα ανακοινώσουν Eurobank και Εθνική τράπεζα. 
Τα διεθνή funds που κατέχουν ομολογιακά μειωμένης εξασφάλισης, υβριδικά ή senior (όλα τα ομολογιακά θα συμμετάσχουν προαιρετικά στις προσφορές των τραπεζών) έχουν αποφασίσει – τα περισσότερα – να μπουν στην διαδικασία ανταλλαγής των ομολογιακών με μετοχές. 
Οι ομολογιούχοι που ανταλλάξουν με μετρητά θα πάρουν τιμές π.χ. στις 80 μονάδες βάσης έναντι 70-75 μονάδων βάσης που είναι ο μέσος όρος των τιμών στα ομολογιακά. 
Όσοι ανταλλάξουν τα ομολογιακά με μετοχές θα πάρουν το 100% της αξίας.
Παρά την προαιρετική συμμετοχή των ομολογιακών είναι προφανές ότι οι τράπεζες θα βγουν στις αγορές ταυτόχρονα. 
Το Σάββατο στις 31 Οκτωβρίου στις 11:30 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των stress tests και αμέσως μετά οι τράπεζες θα ανακοινώσουν μπαράζ αυξήσεων κεφαλαίου. 
Οι αυξήσεις κεφαλαίου θα αφορούν όλο το ποσό των κεφαλαιακών αναγκών που θα προκύψει από τα stress tests δηλαδή 13,8 με 14,2 δισεκ. 
Συγκεκριμένα 
Πειραιώς 4,8 δισεκ. 
Εθνική 4,5-4,4 δισεκ. 
Alpha 2,5 δισεκ. 
Eurobank 2 με 2,15 δισεκ. 
Οι τράπεζες θα ανακοινώσουν αυξήσεις 13,8 με 14,2 δισεκ. 
Ταυτόχρονα υλοποιούν προσφορές ανταλλαγής στα ομολογιακά με στόχο 2 με 2,2 δισεκ. 
Με βάση τον νέο νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών οι ιδιώτες επενδυτές πρέπει να καλύψουν το βασικό σενάριο και το ΤΧΣ το δυσμενές σενάριο. 
Το ΤΧΣ θα συμμετάσχει ασκώντας τα δικαιώματα του στις αυξήσεις κεφαλαίου και ως εγγυητής ανάδοχος. 
Έτσι λοιπόν ενώ οι ΑΜΚ θα είναι 
Πειραιώς 4,8 δισεκ. 
Εθνική 4,5-4,4 δισεκ. 
Alpha 2,5 δισεκ. 
Eurobank 2 με 2,15 δισεκ
Τελικώς η κατάσταση θα διαφοροποιηθεί ως εξής. 
Από τα 13,8 με 14,2 δισεκ. της ανακεφαλαιοποίησης συνολικά για τις τράπεζες τα 8 δισεκ. αφορούν το δυσμενές και 6 δισεκ. το βασικό. 
Το βασικό των 6 δισεκ. θα καλυφθεί 2 δισεκ. από τα ομολογιακά και 4 δισεκ. από τις αυξήσεις κεφαλαίου που θα καλύψουν οι ιδιώτες. 
Το δυσμενές σενάριο των 8 δισεκ. θα καλυφθεί μέσω των αυξήσεων κεφαλαίου το ΤΧΣ θα καταβάλλει 2 δισεκ. ή το 25% του δυσμενούς σεναρίου και 6 δισεκ. θα καλυφθούν από το ΤΧΣ με cocos μετατρέψιμα ομόλογα με επιτόκιο 8%.
Οι τράπεζες θα συνωστιστούν το ίδιο μικρό διάστημα των 4-5 εβδομάδων θα αναζητούν τουλάχιστον 4 δισεκ. και η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε πίεση τις τιμές των αυξήσεων στο book building στο βιβλίο προσφορών. 
Οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου θα καθοριστούν σε πολύ χαμηλές τιμές 
Οι εκτιμώμενες τιμές των ΑΜΚ των τραπεζών είναι 

Θεωρητικές τιμές αν υλοποιούνταν οι ΑΜΚ 29/10/2015 

 

Τράπεζα
 
Τρέχουσα τιμή 29/10/2015
 
  Πιθανές τιμές ΑΜΚ προ reverse split   
 
Reverse split 
 
Τιμή ΑΜΚ 2014 
 
Εθνική
 
0,77
 
0,38
 
-
 
2,20
 
Πειραιώς
 
0,10
 
0,06
 
1 προς 10 
 
1,70
 
Eurobank 
 
0,0340
 
0,018 – 0,02 
 
1 προς 50
 
0,31
 
Alpha
 
0,1390
 
0,08
 
1 προς 10 
 
0,65
 
Attica bank 
 
0,0310
 
0,01-0,015
 
1 προς 50 
 
-
 


Όσον αφορά τις προσδοκίες για υπερκάλυψη ή και κάλυψη μέρους του δυσμενούς σεναρίου με κεφάλαια ιδιωτών για την Eurobank και Alpha bank δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Η Πειραιώς και η Εθνική θα καλύψουν μόνο τοπ βασικό σενάριο. 

Συμπερασματικά το βασικό σενάριο των ΑΜΚ θα καλυφθεί με δέλεαρ τις πολύ χαμηλές τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου