"Όχι" τραπεζιτών σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς

"Όχι" τραπεζιτών σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς

Ο μεγαλύτερος αριθμός των εγχώριων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) συνδεδεμένων με ακίνητη περιουσία θα μπορούσε να ρυθμιστεί χωρίς να απαιτηθεί η διενέργεια πλειστηριασμού. Αυτό αναφέρει έρευνα της ελεγκτικής εταιρείας KPMG που πραγματοποιήθηκε μέσω  συνεντεύξεων με εκπροσώπους τραπεζών σε 21 ευρωπαϊκές χώρες.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η πλειονότητα των εκπροσώπων των τραπεζικών ιδρυμάτων εκτιμά ότι το 68% των εγχώριων προβληματικών χορηγήσεων, που συνδέονται με ακίνητη περιουσία, θα μπορούσε να ρυθμιστεί μέσω αναδιάρθρωσης. Η Ελλάδα στην ομαδοποίηση της KPMG συγκαταλέγεται στις υπόλοιπες οικονομίες (όχι στις κυρίαρχες ή τις κραταιές), δηλαδή μαζί με την Τουρκία, τη Σερβία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τις Βαλτικές χώρες, την Κροατία και τη Βουλγαρία. Από τα κράτη αυτά, η Ελλάδα εμφανίζει την τρίτη μεγαλύτερη αναλογία διαχείρισης των προβληματικών δανείων (μετά την Τουρκία-84% και την Σερβία-81%), σύμφωνα με την έρευνα. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό στο σύνολο των κρατών της Δυτικής Ευρώπης, εκτός από την Ισπανία, είναι πολύ μεγαλύτερο και διαμορφώνεται  άνω του 80%.
 
Ουσιαστικά, οι τράπεζες προτιμούν, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, την αναδιάρθρωση παρά την κατάσχεση και κατ' επέκταση τον πλειστηριασμό του ακινήτου που συνδέεται με NPL.
 
Και αυτό είναι σημαντικό εάν ληφθεί υπόψη ότι ακίνητα αξίας περίπου 33 δισεκατομμυρίων ευρώ 
συνδέονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το ποσό αυτό αποτελεί τμήμα της συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας, ύψους 103 δισ. ευρώ, που αποτελούν collateral (εχέγγυα) τραπεζικών δανείων στις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
 
Βασικό κριτήριο η συνεργασία του δανειολήπτη
 
Σύμφωνα με την έρευνα, ένα από τα βασικότερα κριτήρια για την επιτυχή αναδιάρθρωση των "κόκκινων” δανείων είναι η συνεργασία του δανειολήπτη. "Η πρωταρχική προϋπόθεση για κάθε είδους αναδιάρθρωση είναι η διάθεση συνεργασίας εκ μέρους του δανειολήπτη. Ακολούθως σημαντικό σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι προοπτικές που διαθέτει το επιχειρηματικό σχέδιο του χρηματοδοτούμενου project.
 
Πάντως το κριτήριο του συνεργάσιμου δανειολήπτη εντοπίζεται και στον αναθεωρημένο 
κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών σύμφωνα με τον οποίο δίνεται στους δανειολήπτες συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο εντός του οποίου θα πρέπει να υπαχθούν σε διαδικασία ρύθμιση.
 
Όπως, άλλωστε, δήλωσε πρόσφατα η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Λούκα Κατσέλη, "κανείς συνεργάσιμος δανειολήπτης που έχει αντικειμενική αδυναμία αποπληρωμής των δανείων του, δεν έχει να φοβάται τον πλειστηριασμό της κατοικίας του”.
 
Σε κάθε περίπτωση, όλοι ξορκίζουν τους πλειστηριασμούς ακινήτων όχι μόνον για "κοινωνικούς λόγους”, αλλά και διότι θα οδηγούσαν σε υπερπροσφορά ακινήτων σε μία αγορά με ανύπαρκτη ζήτηση.
 
Τι χρηματοδοτούν
 
Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, οι τράπεζες εμφανίζονται λιγότερο διατεθειμένες στη χρηματοδότηση νέων αναπτύξεων, ενώ δεν θα απέκλειαν τη χορήγηση κεφαλαίων σε επενδυτικά ακίνητα που παράγουν εισόδημα. Τα ξενοδοχεία, οι αποθηκευτικοί και εμπορικοί χώροι είναι οι τρεις πρώτες κατηγορίες ακινήτων που θα εξέταζαν να χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες. Στην προτελευταία θέση βρίσκονται οι εμπορικοί χώροι και στην τελευταία η κατοικία.