Οι 4 λόγοι που δεν είναι εφικτή η εξίσωση στα ομόλογα Ελλάδος και Πορτογαλίας όταν έχουν 8 βαθμούς διαφορά στα ratings

Οι 4 λόγοι που δεν είναι εφικτή η εξίσωση στα ομόλογα Ελλάδος και Πορτογαλίας όταν έχουν 8 βαθμούς διαφορά στα ratings
Τα ελληνικά ομόλογα μπορούν να συγκλίνουν αλλά όχι να εξομοιωθούν με τις αποδόσεις των πορτογαλικών ομολόγων.
Είναι εφικτή η εξίσωση των αποδόσεων των ομολόγων της Ελλάδος και της Πορτογαλίας; 
Το ερώτημα αυτό τίθεται καθώς για μια ακόμη φορά αναφέρεται ότι με την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE τα ελληνικά ομόλογα θα έχουν τις ίδιες αποδόσεις με τα Πορτογαλικά. 
Αυτό τόνισε ο υπουργός οικονομίας της Ελλάδος Δημήτρης Παπαδημητρίου. 
Η Ελλάδα αλλά και η Πορτογαλία είναι προβληματικές καταστάσεις της ευρωζώνης αλλά μπορεί να έχουν ίδιες αποδόσεις στα ομόλογα τους; 
Η Ελλάδα και η Πορτογαλία επίσης θα έχουν κάτι κοινό.
Η Πορτογαλία συμμετέχει στην ποσοτική χαλάρωση αλλά έχουν σχεδόν εξαντληθεί αυτά που μπορεί να αγοράσει η ΕΚΤ. 
Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην ποσοτική χαλάρωση μάλλον 9 Μαρτίου του 2017 και θα ενταχθούν μόνο 3,8 δισεκ. ευρώ ομόλογα.

Μέτρα σύγκρισης 

Οι αποδόσεις των Πορτογαλικών ομολόγων έχουν ως εξής 
(ημερομηνία 12/12/2016)

2ετία απόδοση 0,27% 
5ετία απόδοση 2,16% 
10ετία απόδοση 3,82% 
15ετία απόδοση 4,32%

Οι αποδόσεις των Ελληνικών ομολόγων έχουν ως εξής 
2ετία απόδοση 6,28% 
5ετία (πλέον 3ετία) απόδοση 7,8%
10ετία απόδοση 6,68% 
15ετία απόδοση 7,17%

Οι 4 βασικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορούν να εξισωθούν οι αποδόσεις των ελληνικών και πορτογαλικών ομολόγων είναι οι εξής 

1)Υπάρχει τεράστιο χάσμα πιστοληπτικής ικανότητας μεταξύ των δύο χωρών. 
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι η Moody’s βαθμολογεί την Πορτογαλία 8 βαθμούς υψηλότερα από την Ελλάδα, την Πορτογαλία Ba1 και την Ελλάδα Caa3
Με την κλίμακα της Standard and Poor’s η Πορτογαλία βαθμολογείται ΒΒ+ και η Ελλάδα Β- δηλαδή 5 βαθμούς διαφορά. 
Με κλίμακα Fitch η διαφορά είναι 7 βαθμίδες υπέρ της Πορτογαλίας. 
Άρα πέραν από την ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης απαιτείται και επιθετική αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος. 
Μια αναβάθμιση π.χ. 2 βαθμίδων θα μπορούσε να υπάρξει ωστόσο ακόμη θα υπάρχει χάσμα σοβαρό στην πιστοληπτική ικανότητα των δύο χωρών. 
Συν τοις άλλοις η DBRS βαθμολογεί την Πορτογαλία με BBB- δηλαδή η Πορτογαλία είναι investment grade ενώ η Ελλάδα δεν είναι απλά junk bond αλλά τα ομόλογα της είναι υψηλού κινδύνου χρεοκοπίας. 
(Η Ελλάδα όσο βρίσκεται σε capital controls θα υπολείπεται σε πιστοληπτική ικανότητα έναντι ομοειδών χωρών) 

2)Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο country risk όπως καταγράφεται στα credit default swaps στα CDS δηλαδή. 
Το CDS στην 5ετία στην Ελλάδα είναι 860 μονάδες βάσης ή 8,6%.
Το CDS στην Πορτογαλία 169 μονάδες βάσης και στην Γερμανία 23 μονάδες βάσης. 
Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος πληρώνει ο επενδυτής για CDS ως μηχανισμό αντιστάθμισης κινδύνου 860 χιλιάδες και το αντίστοιχο στην Πορτογαλία είναι 169 χιλιάδες δολάρια. 

3)Η δομή του ελληνικού χρέους στα 328 δισεκ. και οι αναφορές του ΔΝΤ ότι το ελληνικό χρέος συνεχίζει να μην είναι βιώσιμο σε σχέση με την Πορτογαλία. 
Επίσης η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε μνημόνιο και σε capital controls που επιβαρύνουν ξεκάθαρα την πιστοληπτική ικανότητα. 
Υπάρχουν διαφορές στις προοπτικές των δύο οικονομιών. 

4)Η Κύπρος είναι εκτός μνημονίου και δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και παρ΄ όλα αυτά εμφανίζει ικανοποιητικές αποδόσεις τηρουμένων των αναλογιών στα ομόλογα της. 

Συμπέρασμα 

Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων δικαιολογούν ένα discount σε σχέση με τα Πορτογαλικά επιδρώντας αναλογικά και στις αποδόσεις. 
Π.χ. εάν η Πορτογαλία με QE έχει απόδοση στην 10ετία 3,82% στην Ελλάδα η αντίστοιχη ρεαλιστική απόδοση είναι στο 5% ή 4,8%.
Τα ελληνικά ομόλογα μπορούν να συγκλίνουν αλλά όχι να εξομοιωθούν με τις αποδόσεις των πορτογαλικών ομολόγων.
 
13.12.2016