Οι 4 βασικές πηγές διόρθωσης στις μετοχές των τραπεζών – Reverse split, χαμηλές τιμές ΑΜΚ και ομολογιούχοι

Οι 4 βασικές πηγές διόρθωσης στις μετοχές των τραπεζών – Reverse split, χαμηλές τιμές ΑΜΚ και ομολογιούχοι
Στο χρηματιστήριο πρέπει να επικρατεί ψυχραιμία και κυρίως γνώση των παραμέτρων που μπορεί να επηρεάσουν την αγορά. 
Στο παρελθόν επικρατούσε η άποψη ότι οι τιμές των τραπεζών πρέπει να ανέβουν, να αυξηθούν αποκλειστικά γιατί οι τράπεζες και οι μέτοχοι θέλουν «καλές» τιμές. 
Έτσι λοιπόν βλέπαμε ράλι στις μετοχές των τραπεζών πριν τις αυξήσεις κεφαλαίου. 
Στην νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών όμως η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. 
 
Στις νέες ΑΜΚ χρειάζονται όσο το δυνατό πιο χαμηλές τιμές.
Οι νέες αυξήσεις θα είναι ύψους 10,11 δισεκ. και κατά βάση θα συμμετάσχουν οι ιδιώτες και το ΤΧΣ με μόνο 1,7 δισεκ. 
Οι ιδιώτες θέλουν να υποστεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο dilution το ΤΧΣ και για τον λόγο αυτό θέλουν χαμηλά τις τιμές. 
Το dilution η απίσχναση η αραίωση επιτυγχάνεται με δύο τρόπους από την μη ή μερική συμμετοχή σε μια ΑΜΚ και από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου. 
Με αυτή την νέα παραδοχή λοιπόν οι ΑΜΚ πρέπει να γίνουν σε χαμηλές τιμές της Εθνικής 0,35 ευρώ, της Alpha 0,7 με 0,8 ευρώ, της Eurobank 0,018 με 0,022 ευρώ και της Πειραιώς στα 0,05 ευρώ πάντα προ των reverse split. 
 
Βραχυπρόθεσμα έχουν διαμορφωθεί 4 παράμετροι διόρθωσης στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης οι μετοχές των τραπεζών θα αποκτήσουν αξία.
 
Ποιοι είναι αυτοί οι 3 παράγοντες διόρθωσης;
 
1)Τα reverse split δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία μειώνεται ο αριθμός των κυκλοφορουσών μετοχών και αναπροσαρμόζεται η χρηματιστηριακή και ονομαστική αξία. 
Τα reverse split πραγματοποιούνται για δύο λόγους ο καλός όταν μια τράπεζα έχει πολλές μετοχές σε κυκλοφορία και θέλει να τις περιορίσει και ο κακός όταν θέλει να υλοποιήσει αύξηση και η τιμή στο χρηματιστήριο είναι πολύ κάτω της ελάχιστης ονομαστικής αξίας τα 0,30 ευρώ. 
Η περίπτωση των τραπεζών είναι η δεύτερη η κακή, τα reverse split είναι λογιστικός μηχανισμός αδυναμίας. 
Τα reverse split της Eurobank θα είναι 1 προς 100, της Πειραιώς 1 προς 40 της Alpha bank 1 προς 30 ή 1 προς 10. 
 
2)Χαμηλές τιμές αυξήσεων κεφαλαίου. 
Οι ξένοι, οι τράπεζες οι βασικοί επενδυτές θα καλύψουν τις αυξήσεις έχοντας θέσει ένα όρο στα βιβλία προσφορών θα καθοριστούν χαμηλές τιμές αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. 
Και θα έχουμε χαμηλές τιμές αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. 
 
3)Οι τράπεζες υλοποιούν προσφορές ανταλλαγής και οι 3 τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και Alpha bank θα τις κάνουν αποδεκτές μετατρέποντας ως επί τω πλείστον τα ομολογιακά tier 1, tier 2 και senior σε μετοχές.
Όμως οι περισσότεροι ομολογιούχοι κυρίως τα ξένα funds είναι επενδυτές ομολόγων και όχι μετοχών. 
Θα βρεθεί ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων να διαθέτει μετοχές.
Τι θα συμβεί; 
Θα πουλήσουν πολλοί ομολογιούχοι τις μετοχές που έχουν αποκτήσει. 
Προσέξτε όχι όλοι προφανώς αλλά συγκεκριμένοι επενδυτές. 
 
4)Υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος, δευτερευούσης σημασίας που έχει να κάνει με την εισαγωγή των νέων μετοχών.
Είθισται κατά την εισαγωγή νέων μετοχών να υπάρχει πίεση για 1-3 ημέρες στο χρηματιστήριο. 
 
Όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά οι μετοχές των τραπεζών θα αναπνεύσουν και θα υπάρξει ένα καλό ράλι με επίκεντρο τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών που δεν θα μας εξέπληττε αν ήταν πολύ ισχυρό με όρους ωστόσο υπερβολικής ανατιμητικής κερδοσκοπίας.