Οι 420 μον στις 11/2 δεν θα είναι το χαμηλό ετών για το ελληνικό χρηματιστήριο – Πολύ χρήσιμες οι 360-380 μον

Οι 420 μον στις 11/2 δεν θα είναι το χαμηλό ετών για το ελληνικό χρηματιστήριο – Πολύ χρήσιμες οι 360-380 μον
Για την θετική εξέλιξη της αγοράς, τα νέα χαμηλά θα είναι μια άριστη εξέλιξη καθώς θα επιβεβαιώσουν την θεωρία, θα κλείσουν όλες τις τεχνικές εκκρεμότητες και ταυτόχρονα θα σφραγίσουν την ανοδική πορεία της αγοράς.
Οι 420 μονάδες που σημειώθηκαν ως ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 για πολλούς είναι το χαμηλό ετών του ελληνικού χρηματιστηρίου και χαμηλό έτους για το 2016 και πλέον θα ξεκινήσει ένας ανοδικός κύκλος που θα οδηγήσει το χρηματιστήριο στις 650 με 750 μονάδες ενώ μπορεί να επιχειρηθεί και διάσπαση των 750 μονάδων δηλαδή άνοδος +44%.
Αυτή είναι η επικρατούσα άποψη της αγοράς, ενώ ορισμένοι ποιοι αισιόδοξοι μιλούν για στόχο αγοράς ακόμη και για 850 μονάδες. 
Ακόμη και αν ορισμένοι δεν προσδιορίζουν τον στόχο της αγοράς ωστόσο θεωρούν ότι τελείωσε η πτώση της αγοράς.
Η άποψη αυτή εμφανίζεται λογική αν ληφθεί υπόψη ότι η θετική αξιολόγηση της οικονομίας θα φέρει ισχυρή άνοδο στο χρηματιστήριο και ράλι στα ελληνικά ομόλογα. 
Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. 

Ωστόσο επειδή πάντα γράφουμε καθαρά την άποψη μας πιστεύουμε ότι οι 420 μονάδες δεν θα είναι το χαμηλό του 2016. 
Το χαμηλό του 2016 θα είναι οι 360 με 380 μονάδες. 
Γιατί όμως οι 360 με 380 μονάδες είναι χρήσιμες για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου; 
Το ελληνικό χρηματιστήριο χρειάζεται να κλείσει τον διορθωτικό του κύκλο, χρειάζεται να ολοκληρώσει την 6ετή πορεία διόρθωσης η οποία τεχνικά ολοκληρώνεται στις 360 με 380 μονάδες. 
Αν κανείς δει πολύ επιφανειακά τους στόχους 420 μονάδες και 360 με 380 μονάδες που αναφέρουμε οι αποκλίσεις είναι οριακές. 
Όμως όπως προκύπτει όχι μόνο από τις τεχνικές αναλύσεις αλλά και από την πορεία των ειδήσεων για την τύχη της αξιολόγησης, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά οφείλει να ολοκληρώσει την διορθωτική της φάση. 
Για να το θέσουμε πολύ απλά. 

Κίνηση της αγοράς προς τις 360 με 380 μονάδες θα ολοκληρώσει τον μακροχρόνιο πτωτικό κύκλο, δεν θα αφήσει περιθώρια για άλλη διόρθωση και εν συνεχεία θα ξεκινήσει μια άνοδος που θα αλλάξει την τάση σε όλα τα γραφήματα κατά τους τεχνικούς αναλυτές. 
Η κίνηση της αγοράς έως τις 420 μονάδες και η άνοδος έως τις 518 μονάδες μια άνοδος 100 μονάδων είναι σίγουρα αξιολόγηση αλλά με ρεαλιστικά κριτήρια πάνω από το εύρος των 530-550 μονάδων το μέγιστο η αγορά δεν θα μπορούσε να πάει. 
Για την θετική εξέλιξη της αγοράς, τα νέα χαμηλά θα είναι μια άριστη εξέλιξη καθώς θα επιβεβαιώσουν την θεωρία, θα κλείσουν όλες τις τεχνικές εκκρεμότητες και ταυτόχρονα θα σφραγίσουν την ανοδική πορεία της αγοράς. 

Θεωρούμε ότι μια διόρθωση εκ νέου με νέα χαμηλό στο ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι μια εξαιρετική είδηση για τους long επενδυτές και μια άριστη επιλογή για τους short επενδυτές. 
Θα σκεφθείτε μα έχει τόσο σημασία οι 420 να γίνουν 360 ή 380 μονάδες; 
Και όμως έχει σημασία. 
Με την ολοκλήρωση του νέου καθοδικού κύματος θα ξεκινήσει μετά βεβαιότητας μια ανοδική πορεία που μπορεί να έχει τα εξής χαρακτηριστικά. 
1)Κίνηση ελατηρίου με ισχυρά συνεχή ράλι 
2)Αργή διαδικασία ανόδου με κατοχυρώσεις τεχνικών κεκτημένων που θα δώσει πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες αγοράς στο ελληνικό χρηματιστήριο.
 
01.03.2016