Οι 7 παράμετροι σοβαρού προβληματισμού για τις ελληνικές τράπεζες το 2016 - Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών

Οι 7 παράμετροι σοβαρού προβληματισμού για τις ελληνικές τράπεζες το 2016 - Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών
Για να υπάρξει αύξηση καταθέσεων που είναι το κλειδί της μείωσης της εξάρτησης από το ευρωσύστημα πρέπει τα capital controls να αρθούν οριστικά.
Το 2016 θα είναι μια χρονιά λίγο καλύτερη για το τραπεζικό σύστημα; 
Θεωρητικά ναι θα είναι καλύτερη χρονιά ωστόσο υπάρχουν 7 παράμετροι σοβαρού προβληματισμού για τις ελληνικές τράπεζες το 2016 
Συγκεκριμένα 

1)Οι τράπεζες διαθέτουν 35-36 δισεκ. κεφάλαια όσα είχαν και το 2014, διαθέτουν από τους ισχυρότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διεθνώς, αλλά τα 18 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος. 

2)Οι τράπεζες εμφανίζουν ένα χάσμα δανείων προς καταθέσεις περίπου 80 δισεκ. και αυτό το χάσμα γεννά την ανάγκη της εξάρτησης από την ρευστότητα του ευρωσυστήματος. 
Για να υπάρξει αύξηση καταθέσεων που είναι το κλειδί της μείωσης της εξάρτησης από το ευρωσύστημα πρέπει τα capital controls να αρθούν οριστικά.
Αλλά και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι η αύξηση των καταθέσεων θα είναι ουσιαστική... 

3)Οι πηγές εσόδων είναι προβληματικές για τις τράπεζες. 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώνονται γιατί τα περισσότερα δάνεια έχουν ωριμάσει, βρίσκονται προς την λήξη τους ή στην μέση της ζωής τους και παράγουν λιγότερους τόκους σε σχέση με τα 4 πρώτα χρόνια που είναι εντυπωσιακά τοκοφόρα. 
Τα έσοδα από τα NPLs είναι ένα γενικώς και αφηρημένος στόχος και αν είμαστε ρεαλιστές θα κατεβάσουμε τον πήχη των αρχικών εκτιμήσεων. 

4)Η μείωση του λειτουργικού κόστους αποτελεί μέγα ζητούμενο για τις ελληνικές τράπεζες σε μια περίοδο όπου το προσωπικό έχει μειωθεί αισθητά και η βελτίωση των εσόδων είναι βραδύτατη ώστε να υπερκαλύψει τα έξοδα. 
Οι διοικήσεις των τραπεζών με γνώμονα την μείωση του κόστους έχουν εστιαστεί σε ένα όχι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό αλλά μόνιμο πονοκέφαλο των τραπεζών το πυλώνα 2 που είναι ομόλογα και εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο με βάση τον νόμο Αλογοσκούφη και τις δεκάδες ανανεώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην συνέχεια.

Οι τράπεζες όσον αφορά την ρευστότητα που αντλούν από το ευρωσύστημα και η οποία ανέρχεται στα 113 δισεκ. 77 δισεκ. μέσω ELA και 35 δισεκ. απευθείας από την ΕΚΤ πληρώνουν επιτόκια. 
Όμως υπάρχουν 3 επιτόκια και όχι 2 όπως μπορεί κάποιοι να θεωρούν.
Το επιτόκιο 0,05% για την ρευστότητα από την ΕΚΤ. 

Σε ετησιοποιημένη βάση ανέρχεται σε 17 εκατ.
Το επιτόκιο ELA στο 1,55% που σε ετησιοποιημένη βάση επιβαρύνει τις τράπεζες 1,2 δισεκ. ευρώ. 
Το επιτόκιο Pillar ii ή Πυλώνα ΙΙ που αφορά ομολογιακά ύψους 27,6 δισεκ. και φέρουν επιτόκιο 3,05% που αυτό μεταφράζεται σε ετησιοποιημένο κόστος περίπου 841 εκατ ευρώ. 
Σε ετήσια βάση λοιπόν το κόστος εξυπηρέτησης της ρευστότητας που αντλούν από το ευρωσύστημα ανέρχεται σε 2,1 δισεκ. ευρώ που είναι προφανώς κόστος τεράστιο. 
Οι τράπεζες θέλουν να μειώσουν το ELA και βεβαίως θέλουν να μειώσουν τον Πυλώνα ΙΙ που έχει σχεδόν διπλάσιο επιτόκιο από το ELA. 
Υπενθυμίζεται ότι τα ομόλογα του Πυλώνα 2 της Εθνικής ανέρχονται σε 8,7 δισεκ.

Της Alpha bank 5,9 δισεκ. της Πειραιώς 5,9 δισεκ. και της Eurobank ήταν 7,3 δισεκ. και στόχος είναι να μειωθούν όσο το δυνατό περισσότερο. 
Οι τράπεζες έχουν ένα στόχο να μηδενίσουν τον πανάκριβο Πυλώνα 2. 
Πως θα το πράξουν αυτό;
Ότι νέο στοιχείο βελτιώνει την ρευστότητα το μεταφέρουν στο funding μειώνοντας αναλογικά τον Πυλώνα 2.
Π.χ. αυξάνονται οι καταθέσεις μεταφέρονται στον Πυλώνα 2 απομειώνοντας τον. 
Πουλάνε ένα περιουσιακό στοιχείο το μεταφέρουν στον Πυλώνα 2 απομειώνοντας τον κ.ο.κ. 
Στόχος είναι τα 27,6 δισεκ. του Πυλώνα 2 να μηδενίσουν στις ελληνικές τράπεζες μέσα στο 9μηνο του 2016.

5)Οι τράπεζες πρέπει να επιτυγχάνουν σταθερά κέρδη για να μπορέσουν να μειώσουν την αναβαλλόμενη φορολογία με ίδια μέσα. 
Ταυτόχρονα η πώληση περιουσιακών στοιχείων π.χ. πώληση Finansbank, πώληση Eurolife, πώληση Hilton και άλλα έχουν από αρνητική έως ουδέτερη επίδραση στα έκτακτα έσοδα. 

6)Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επενδυτές διεθνή funds που επένδυσαν 5,5 δισεκ. έχοντας χάσει 7,5 δισεκ. το 2014 και περίπου 2 δισεκ. το 2013 και προφανώς χρηματιστηριακά θα αδράξουν την ευκαιρία σε κάθε θετικό νέο π.χ. η Eurobank θα βγάλει κέρδη στο α΄ τρίμηνο του 2016, οι τράπεζες θα βγάλουν κέρδη το 2016 κ.α. και οι επενδυτές αυτοί θα θέλουν αποδόσεις στο χρηματιστήριο. 
Ωστόσο δύο πολύ περίεργα φαινόμενα λαμβάνουν χώρα και τα οποία σε κάθε περίπτωση χρήζουν πολύ προσεκτικής ανάλυσης όσον αφορά το ελληνικό χρηματιστήριο.
Φαινόμενο πρώτο 
Ενώ η ελληνική οικονομία δεν κινδυνεύει με χρεοκοπία, υλοποιεί τρίτο μνημόνιο και έχει διασφαλίσει χρηματοδότηση παρ΄ όλα αυτά το ελληνικό χρηματιστήριο δεν αντιδράει και παραδόξως παραμένει καθηλωμένο στα επίπεδα του Grexit και οριακά χειρότερα τηρουμένων των αναλογιών.
 
Φαινόμενο δεύτερο. 
Τα ελληνικά ομόλογα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το 59% που έφθασε η απόδοση του 2ετούς ομολόγου τον Ιούλιο του 2015. 
Παρά την βελτίωση στο 8,9% το 2ετές π.χ. δεν λειτουργεί η θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων χρηματιστηρίου και ομολόγων.
Στα μέσα Νοεμβρίου του 2015 όταν σημειώθηκε το χαμηλό ετών στο 2ετές ομόλογο 5,5% το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν στις 920 μονάδες. 
Εσχάτως φαίνεται ότι η θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων δεν λειτουργεί. 
Τα δύο αυτά φαινόμενα συνοψίζονται ως εξής.

Το χρηματιστήριο περί τις 590 με 600 μονάδες, τα ομόλογα π.χ. το 2ετές στο 8,9% δηλαδή η χρηματιστηριακή αγορά έχει πληγεί πολύ σοβαρά και εμφανίζει αποτιμήσεις Grexit. 
Για να δοθούν σοβαρές και πειστικές αιτιολογίες σε αυτό το παράδοξο φαινόμενο θα πρέπει να αξιολογηθούν σφαιρικά όλες οι παράμετροι.
Η απάντηση ωστόσο γιατί ενώ η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και χρηματοδοτείται, το χρηματιστήριο παραμένει κολλημένο στα επίπεδα του Grexit δυστυχώς είναι πολύ απλή. 
Γιατί ακόμη υπάρχουν επενδυτές που πιστεύουν ότι το Grexit μπορεί να επανέλθει ανά πάσα στιγμή, το Grexit μπορεί να έφυγε από το προσκήνιο αλλά καραδοκεί στο παρασκήνιο.  

7)Το 2016 ίσως οι τράπεζες αρχίζουν να ξεφεύγουν από την μιζέρια του παρελθόντος.
Η εκτίμηση αυτή εδράζεται στην άποψη ότι το 2016 οι τράπεζες θα διανύσουν ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός αλλά δεν θα είναι εντυπωσιακό βήμα, θα είναι ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός
 
14.01.2016