Οι ΑΜΚ τελείωσαν 12/2015 και οι μετοχές των τραπεζών μετά από 800 ημέρες…είναι στάσιμες – Τι θα συμβεί στο μέλλον;

Οι ΑΜΚ τελείωσαν 12/2015 και οι μετοχές των τραπεζών μετά από 800 ημέρες…είναι στάσιμες – Τι θα συμβεί στο μέλλον;
Ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των τραπεζών από 10 δισεκ. φθάσει στα 12,5 δισεκ. ή άνοδος 25% θα είναι ακριβές με βάση την απόδοση τους.
Από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών του 2015 έχουν περάσει περίπου 800 ημέρες. 
Οι τράπεζες με LME δηλαδή με ομολογιακά, με μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές και με αυξήσεις κεφαλαίου συγκέντρωσαν 13,88 δισεκ. ευρώ μετά τις ωραιοποιήσεις που υπήρξαν.
Έκτοτε οι τραπεζικές μετοχές πραγματοποίησαν μεγάλες διακυμάνσεις…για να φθάσουμε στο σήμερα μετά από 800 ημέρες. 
Αρχές Φεβρουαρίου του 2018 και οι τραπεζικές μετοχές εμφανίζουν την εξής εικόνα. 
Η Alpha bank βρίσκεται 4,5% υψηλότερα από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2015.
Η Εθνική βρίσκεται 13% υψηλότερα.
Η Πειραιώς -24% και η Eurobank -8% χαμηλότερα.
Πρακτικά μετά από 800 ημέρες από την ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου οι μετοχές των τραπεζών είναι στάσιμες. 
Όλα αυτά είναι διαπιστώσεις και προφανώς όλοι ενδιαφέρονται για το τι μπορεί να συμβεί και όχι τι έχει ήδη συμβεί. 

 
Τα θολά σημεία 

1)Ακόμη και εάν οι τράπεζες περάσουν τα stress tests του Μαΐου 2018 οι επενδυτές θα έχουν αποκτήσει ορατότητα για το μέλλον ή θα κυριαρχήσει η άποψη ότι το 2019 θα υλοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου; 
2)Εάν υπάρξουν τράπεζες – που θα υπάρξουν – στα stress tests που θα βρεθούν στα όρια της κεφαλαιακής επάρκειας η αγορά θα τις αποτιμήσει ωσάν να πέρασαν ή ότι είναι υποψήφιες για αυξήσεις κεφαλαίου; 
3)Οι τράπεζες έχουν πολλά άλυτα ζητήματα. 
Η Εθνική την Εθνική Ασφαλιστική, την πώληση της θυγατρικής στην Ρουμανία και την αποτίμηση του Titlos.
Η Πειραιώς έχει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων, η Eurobank το μικρότερο αλλά υψηλό αναβαλλόμενο φόρο. 
4)Ποιες είναι οι δυνατότητες κερδοφορίας των τραπεζών όταν θα περάσουν ζημίες από TAR και άλλους ελέγχους ενώ κάθε χρόνο θα ασκείται πίεση στα κεφάλαια λόγω της ζημίας 5,5 δισεκ. από τα IFRs 9.
5)Ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των τραπεζών από 10 δισεκ. φθάσει στα 12,5 δισεκ. ή άνοδος 25% θα είναι ακριβές με βάση την απόδοση τους.
 
02.02.2018