Οι εισηγμένες που στήριξαν τις ΑΜΚ των τραπεζών

Οι εισηγμένες που στήριξαν τις ΑΜΚ των τραπεζών

Οι 18 όμιλοι που έβαλαν τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Πόσα χρήματα επένδυσαν και πού. Οι θέσεις στην Τράπεζα Αττικής και το μεγάλο trading σε Alpha, Πειραιώς, ΕΤΕ και Eurobank. Τι αποκαλύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις.

Τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ έβαλαν εισηγμένοι στο Χ.Α. όμιλοι στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που πραγματοποίησαν πριν από μερικούς μήνες οι πέντε εμπορικές τράπεζες και μεγάλο μέρος των επενδυτικών θέσεων που αποκτήθηκαν, παρέμενε στα βιβλία τους ως και τον περασμένο μήνα.

Παρότι το ποσό των 120 εκατ. ευρώ είναι αμελητέο, συγκρινόμενο με το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης Εθνικής, Πειραιώς, Alpha, Eurobank και Αττικής (σ.σ. περίπου 14,4 δισ. ευρώ μαζί με τις ασκήσεις διαχείρισης παθητικού), τα αναλυτικά στοιχεία για το πώς τοποθετήθηκαν τα παραπάνω κεφάλαια και πως χειρίστηκαν ή χειρίζονται τις θέσεις και τις υποαξίες οι εισηγμένες έχουν ενδιαφέρον.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι τη μερίδα του λέοντος από τις πέντε εμπορικές τράπεζες την πήρε η Αττικής. Παρότι η αύξηση διενεργήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα με όρους τιμής προς λογιστική αξία σε σχέση με αυτές των συστημικών τραπεζών, τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για αγορά μετοχών της πέμπτης σε μερίδιο αγοράς τράπεζας, που έχει, όμως, το προνόμιο να είναι η μοναδική αμιγώς ιδιωτική.

Η σύνθεση των αγοραστών έχει επίσης ενδιαφέρον. Εισηγμένες δημοσίου συμφέροντος (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αλλά και κατασκευαστικοί όμιλοι (Άβαξ, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Intrakat) προτίμησαν να μπουν στην αύξηση της Αττικής, είτε αποκλειστικά (ΔΕΗ, Αβαξ, ΕΥΔΑΠ, Intracom), είτε με μέρος των κεφαλαίων που δαπάνησαν για την αγορά τραπεζικών μετοχών (Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Στον αντίποδα, οι τοποθετήσεις στις συστημικές τράπεζες ήταν μικρής αξίας (κυρίως ως 4 εκατ. ευρώ) ενώ αρκετές εισηγμένες πούλησαν μέρος ή το σύνολο της θέσης τους τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, γράφοντας στο τέλος του 2015 μικρές ζημίες ή και κέρδη από τις κινήσεις τους.

Όσες διακρατούσαν τις μετοχές τους ως και το δεύτερο μισό του Μαρτίου, βαρύνονται από σημαντικέςυποαξίες (σ.σ. κυρίως από τις θέσεις στην Τράπεζα Αττικής και δευτερευόντως από την Πειραιώς). Η μετοχή της Τράπεζας Αττικής έκλεισε την Παρασκευή στο 0,093 ευρώ, ενώ το χαμηλό τριμήνου είναι το 0,066 ευρώ.

Η εικόνα ανά όμιλο

Η μοναδική εισηγμένη εταιρεία που ήταν γνωστό ότι θα μπει στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank ήταν ηΕΥΔΑΠ. Η απόφαση να συμμετάσχει με 20 εκατ. ευρώ ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης και επικυρώθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 15 Ιανουαρίου.

Έτσι η ΕΥΔΑΠ απέκτησε 66.666.666 μετοχές της Attica Bank, με αξία κτήσης 20 εκατ. ευρώ. Η παραπάνω θέση αποτιμούνταν, την 31η Δεκεμβρίου (σ.σ. πριν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών), σε 18,6 εκατ. ευρώ και η εταιρεία πήρε πρόβλεψη απομείωσης 1,4 εκατ. ευρώ. Με βάση το κλείσιμο της 29ης Μαρτίου, εμφανίζεται από τις αρχές του έτους υποαξία 12,6 εκατ. ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι η τοποθέτηση είναι «στρατηγικού χαρακτήρα».

Ο όμιλος ΔΕΗ συμμετείχε στην ΑΜΚ της Αττικής, με 10 εκατ. ευρώ, αποκτώντας περίπου 33 εκατ. μετοχές της τράπεζας προς 0,30 ευρώ έκαστη. Με δεδομένο ότι η πίστωση των μετοχών Αττικής πραγματοποιήθηκε την 18η Ιανουαρίου 2016, στις οικονομικές καταστάσεις του 2015 η εν λόγω επένδυση δεν κατηγοριοποιήθηκε ως διαθέσιμη προς πώληση, αλλά αποτιμήθηκε η αξία της επένδυσης και η μεταβολή (ζημία 619 χιλ. ευρώ) επιβάρυνε την καθαρή θέση.

Με 12 εκατ. ευρώ μπήκε η JP Αβαξ στην ΑΜΚ της Αττικής, αποκτώντας 40.000.001 νέες μετοχές. Ταυτόχρονα κατείχε ήδη 1.015.363 μετοχές της τράπεζας (σ.σ. μετά το reverse split και τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές). Στο τέλος του 2015 η Άβαξ έγραψε ζημία απομείωσης 1,47 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Intracom συμμετείχε στην αύξηση της Αττικής με 4,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,25 εκατ. ευρώ τα έβαλε η Intrakat. Η μητρική του ομίλου τοποθετήθηκε και στις ΑΜΚ κάποιων συστημικών τραπεζών, βάζοντας 1 εκατ. ευρώ, πούλησε, όμως, τις μετοχές πριν το τέλος του 2015.

Στην ΑΜΚ της Αττικής μπήκαν και εταιρείες του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου αναφέρεται ότι την 31η Δεκεμβρίου 2015 κατείχε μετοχές τραπεζικών ιδρυμάτων, συνολικής αξίας κτήσης 24,78 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατά την ίδια ημερομηνία αποτιμούνταν στα 18,8 εκατ. ευρώ. Η ζημία επιβάρυνε την καθαρή θέση.

Η θυγατρική της, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, απέκτησε 33,3 εκατ. τραπεζικές μετοχές καταβάλλοντας συνολικά 10 εκατ. ευρώ στις πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου. Με βάση την τιμή κτήσης αλλά και πληροφορίες της αγοράς συμμετείχε στις ΑΜΚ των Αττικής και Πειραιώς.

Ο έτερος μεγάλος των κατασκευών, ο όμιλος Ελλάκτωρ, συμμετείχε στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών καταβάλλοντας 20,38 εκατ. ευρώ. Στις οικονομικές καταστάσεις δεν αναφέρονται αναλυτικά οι τραπεζικές μετοχές, στις οποίες τοποθετήθηκαν οι εταιρείες του ομίλου, στην αγορά όμως κυκλοφορεί ότι συμμετείχε και στην ΑΜΚ της Αττικής.

Ο όμιλος ενέγραψε απομείωση αξίας για τις παραπάνω θέσεις, ύψους 7,8 εκατ. ευρώ. Ίσης αξίας ζημία βάρυνε και τη θυγατρική της Ελλάκτωρ, ΕΛΤΕΧ Άνεμος, εξέλιξη που δείχνει ότι οι μετοχές αγοράστηκαν κατά κύριο λόγο από αυτή.

Η FG Europe εμφανίζει ποσό 8 εκατ. ευρώ ως προεγγραφή για αγορά μετοχών εντός του 2016, χωρίς να αναφέρεται αν αφορά στην ΑΜΚ της Αττικής (σ.σ. η μόνη εισηγμένη που στις 31.12.2015 είχε διενεργήσει εγγραφές χωρίς να έχουν πιστωθεί ακόμη οι μετοχές), ή σε κάποια εταιρεία μέλος του ομίλου.

Μικρά ποσά, μεγάλο trading σε Alpha, Πειραιώς, ΕΤΕ και Eurobank

Με 3,5 εκατ. ευρώ συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς η Autohellas, λαμβάνοντας 11.666.667 μετοχές, τις οποίες αποτίμησε στην τιμή κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματά της με ζημία 256.666,67 ευρώ. Η συγγενική Aegean διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο προς πώληση μετοχές που αποτιμούνταν στις 31.12.2015 σε 8,9 εκατ. ευρώ, χωρίς να αναφέρει αναλυτικά τις θέσεις.

Στην επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης της Πειραιώς συνέδραμε και ο όμιλος Φουρλή, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της θυγατρικής του Housemarket ότι προχώρησε μέσα στον Δεκέμβριο σε πώληση 1.333.333 μετοχών Πειραιώς προς 0,276 ευρώ ανά μετοχή. Στις 31.12.2015 ο όμιλος κατείχε μετοχές τραπεζών που αποτιμούνταν στα 3,33 εκατ. ευρώ, ενώ έγραψε και ζημία αποτίμησης 264 χιλ. ευρώ.

Μικρομέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς, ως αποτέλεσμα της άσκησης διαχείρισης στοιχείων παθητικού που εφάρμοσε η τράπεζα, κατέστη η Ελληνικά Χρηματιστήρια. Συγκεκριμένα η ΕΧΑΕ απέκτησε από την ανταλλαγή ομολόγων έκδοσης Πειραιώς 13.365.316 μετοχές της τράπεζας συνολικής αξίας 4 εκατ. ευρώ και ενέγραψε στο τέλος του 2015 ζημία αποτίμησης 294 χιλ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία του ομίλου Τιτάν συμμετείχε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αποκτώντας μετοχές αξίας 4,32 εκατ. ευρώ. Μέχρι τις 31.12.2015 είχαν πωληθεί μετοχές αξίας 2,35 εκατ. ευρώ.

Η QUEST συμμετείχε στην ΑΜΚ της Πειραιώς αποκτώντας 3.333.333 μετοχές και μέχρι το τέλος του 2015 πούλησε 1 εκατ. τεμάχια. Επιπλέον η θυγατρική της, Unisystems, πήρε 870 χιλ. μετοχές Eurobank, 145 χιλ. μετοχές Alpha και 1.666.665 μετοχές ΕΤΕ, θέσεις που πωλήθηκαν όλες πριν το τέλος του 2015, με κέρδος 162 χιλ. ευρώ.

Mετοχές αξίας 2,5 εκατ. ευρώ είχε με βάση την τιμή κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου η Ιασώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μετοχές Εθνικής, ενώ η MLS αγόρασε 500.000 μετοχές Αττικής.

Η Βιοκαρπέτ ΒΙΟΚΑ -23,10% είχε, στις 31.12.2015, 261 χιλ. μετοχές Alpha και 1,54 εκατ. μετοχές Πειραιώς, ενώ η Σαράντης αγόρασε τραπεζικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,48 εκατ. ευρώ και προχώρησε σε απομείωση ύψους 244 χιλ. ευρώ. Η Kleeman προχώρησε εντός της περσινής χρονιάς σε αγορές μετοχών αξίας 935 χιλ. ευρώ και εν συνεχεία πωλήσεις αξίας 250 χιλ. ευρώ.

Από τον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η Χαλκόρ δεν συμμετείχε στις ΑΜΚ των τραπεζών, ενώ η Σωληνουργεία Κορίνθου έβαλε περίπου 700 χιλ. στην αύξηση της Eurobank και πώλησε όλες τις μετοχές πριν το τέλος του 2015. Σημειώνεται ότι ο όμιλος Βιοχάλκο δεν είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα οικονομικές καταστάσεις 2015 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ενοποιημένα στοιχεία.

Τέλος, με αμελητέα ποσά συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου εμπορικών ή συνεταιριστικών τραπεζών ή αγόρασαν εν συνεχεία μετοχές, εταιρείες όπως οι Μινωικές Γραμμές, Πλαστικά Κρήτης (συμμετοχή σε ΑΜΚ συνεταιριστικών τραπεζών), Δρομέας (ΕΤΕ, Πειραιώς και Αττικής), Έλαστρον κ.ά

08.04.2016