Οι 'καλές' τράπεζες που έγιναν… 'κακές' - Γιατί άλλαξαν τη στάση τους απέναντι στους ασυνεπείς δανειολήπτες

Οι 'καλές' τράπεζες που έγιναν… 'κακές' - Γιατί άλλαξαν τη στάση τους απέναντι στους ασυνεπείς δανειολήπτες
Οι τράπεζες για να κλείσουν τους λογαριασμούς με τους οφειλέτες δανείων (επιχειρηματικών και καταναλωτικών) βάζουν στο τραπέζι όλες τις επιλογές
Κατά εκατοντάδες φεύγουν οι επιστολές από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες που έχουν να δώσουν σημεία… ζωής περισσότερο από τρείς μήνες καθώς δεν απαντούν στα τηλέφωνα.
Το βασικό περιεχόμενο των επιστολών είναι η γνωστοποίηση προς το δανειολήπτη ότι εντάχθηκε στην κατηγορία του μη συνεργάσιμου δανειολήπτη σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ τ.β.2376/2.8.2016) λόγω αθετήσεως των υποχρεώσεων του δανειολήπτη έναντι της Τράπεζας και μη ανταπόκρισης στις επανειλημμένες ειδοποιήσεις για την εξόφληση της  ληξιπρόθεσμης οφειλής.
Σύμφωνα με την επιστολή διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει η αναγκαία συνεργασία του δανειολήπτη για την επαναξιολόγηση της οικονομικής του κατάστασης που σκοπό έχει την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης.
Οι τράπεζες λόγω των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει για τη μείωση των μην εξυπηρετούμενων δανείων "σκληραίνουν" την στάση τους έναντι  των δανειοληπτών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή του δανείου. 
Οι τράπεζες για να κλείσουν τους λογαριασμούς με τους οφειλέτες δανείων (επιχειρηματικών και καταναλωτικών) βάζουν στο τραπέζι όλες τις επιλογές όπως είναι η ρύθμιση της οφειλής με πιο ευνοϊκούς όρους, που να σημειωθεί φθάνουν μέχρι το κούρεμα της οφειλής στα επίπεδα του 80% όταν δεν υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. 
Οι οφειλέτες διαπιστώνουν έντονες πιέσεις από τις τράπεζες μέσω των εισπρακτικών εταιρειών και των δικηγορικών γραφείων που έχουν  αναλάβει την υπόθεση τους. 
Το μήνυμα των εκπροσώπων των τραπεζών προς τους οφειλέτες είναι να δηλώσουν έμπρακτα τη συνεργασία τους με τις τράπεζες καταβάλλοντας  τις αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις που έχουν συμφωνηθεί διότι σε άλλη περίπτωση το δάνειο μετά την παρέλευση τριών μηνών θα εμφανισθεί  ως μη εξυπηρετούμενο και η τράπεζα θα προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης όπως και σε όλα τα νόμιμα μέσα για την είσπραξη των οφειλόμενων.  
Δηλαδή στην έκδοση διαταγών πληρωμής.   

Η αλλαγή στάσης των τραπεζών 

Οι τράπεζες εξαιτίας της Μνημονιακής υποχρέωσης για μείωση των «κόκκινων» δάνειων αλλάζουν συμπεριφορά. 
Όμως ο δανειολήπτης – οφειλέτης διαπιστώνει στην πράξη ότι οι τράπεζες δεν εφαρμόζουν τη τακτική των παρελθόντων ετών η οποία βασίσθηκε στη ρύθμιση οφειλών ανά τρίμηνο χωρίς να τηρούνται οι όροι της ρύθμισης από τον οφειλέτη καθώς δεν έκανε καμία μηνιαία καταβολή. 
Στo παρελθόν η τράπεζα ανά τρίμηνο ή και για μεγαλύτερο διάστημα ενημέρωνε τον οφειλέτη ότι προχωρούσε σε νέα ρύθμιση της οφειλής με νέα ευνοϊκή μηνιαία δόση. 
Η διαδικασία της τράπεζας στις απανωτές ρυθμίσεις κράτησαν περισσότερα από 4 χρόνια ενώ ο δανειολήπτης πότε δεν ήταν σε θέση  να ανταποκριθεί  διότι  δεν είχε εισοδήματα ή  δεν ήταν ικανά να καλύψουν την ρύθμιση και την απαίτηση της τράπεζας. 
Ωστόσο οι πολύχρονες ρυθμίσεις πιθανόν είχαν ως σκοπό την αύξηση της αρχικής οφειλής  καθώς οι  τόκοι και τα πανωτόκια  μεγάλωνα την  οικονομική  απαίτηση της τράπεζας έναντι του οφειλέτη. 
Παράδειγμα η αρχική  οφειλή των 7.000 ευρώ και 8.000 ευρώ το 2012 τριπλασιάσθηκε στα τέλη του 2017 χάρη των… ευνοϊκών ρυθμίσεων. 
Έτσι η τράπεζα με το αζημίωτο έδινε ρυθμίσεις.
Οι διευκολύνσεις της τράπεζας προς τον οφειλέτη "γέννησαν" χρήμα για την τράπεζα ή τις τράπεζες ενώ αν είχε προχωρήσει σε καταγγελία  της δανειακής  σύμβασης με τον πελάτη οι οικονομικές  απαιτήσεις της τράπεζας θα είχαν σταματήσει στις 7.000 ευρώ.  
Το απλό ερώτημα που τίθεται είναι ποια ήταν η αναγκαιότητα των ρυθμίσεων όταν ο δανειολήπτης δεν εκπλήρωνε τις συμβατικές του υποχρεώσεις; 
Γιατί οι τράπεζες δεν έβαλαν σε εφαρμογή την οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος για καταγγελία του δανείου που δεν αποπληρώνεται;  
 
26.10.2017