Οι στόχοι για τα NPEs κατά τράπεζα και είδος δανείου που θα τεθούν στον SSM – Έως 2019 θα μειωθούν από 37% έως 43%

Οι στόχοι για τα NPEs κατά τράπεζα και είδος δανείου που θα τεθούν στον SSM – Έως 2019 θα μειωθούν από 37% έως 43%
Οι στόχοι έχουν καθοριστεί και είναι πολύ κρίσιμοι γιατί με βάση αυτή την στοχοθεσία θα ελέγχονται σε τριμηνιαία βάση οι ελληνικές τράπεζες από τον SSM με αυστηρά κριτήρια και χωρίς καμία ελαστικότητα.

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016 οι 4 μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες θα υποβάλλουν στον SSM στον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό τους στόχους για την μείωση των NPEsτων μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων που ανέρχονται σε 116 δισ ευρώ σε σύνολο 201 δισ ευρώ δανείων.
Οι στόχοι έχουν καθοριστεί και είναι πολύ κρίσιμοι γιατί με βάση αυτή την στοχοθεσία θα ελέγχονται σε τριμηνιαία βάση οι ελληνικές τράπεζες από τον SSM με αυστηρά κριτήρια και χωρίς καμία ελαστικότητα. 
Με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί μπορούν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα.

1)Η μέση μείωση στο σύστημα των NPEs των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων που ανέρχονται σε 116 δισεκ. θα είναι 39,6% μεταξύ αρχών 2016 και τέλη του 2019. 
Η μείωση των NPEs κατά 39,6% σημαίνει -45,2 δισεκ. μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων από 116 δισεκ. σε 71 δισεκ. ευρώ. 

2)Με βάση τους στόχους, η Πειραιώς θα μειώσει τα NPEs πάνω από 40% μεταξύ 42% και 43%.
Η Εθνική θα μειώσει -38,5%, η Alpha bank -40% και η Eurobank -37%. 
Το ποσοστό μείωσης είναι εξαρτώμενο από το ύψος των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων που εμφανίζει κάθε τράπεζα. 

3)Με βάση την στοχοθεσία η Πειραιώς πρέπει να μειώσει τα NPEs κατά 15,8 δισεκ. από 36,8 δισεκ. μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. 
Η Εθνική κατά -8,1 δισεκ. η Eurobank κατά -8,5 δισεκ. και η Alpha bank κατά -12,8 δισεκ. 

4)Η στοχοθεσία με βάση τα είδη των δανείων έχει ως εξής σε μέσους όρους.
Στην λιανική τραπεζική θα μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από -34% έως -37% και στα επιχειρηματικά θα μειωθούν από -43% έως -48%.

5)Η στοχοθεσία ως προς το χρονοδιάγραμμα της μείωσης. 
Η διάρκεια της στοχοθεσίας είναι καθορισμένη από 1η Ιανουαρίου του 2016 έως 31 Δεκεμβρίου του 2019 
Το 2017 η μείωση θα είναι -8%, το 2018 θα μειωθούν -12% και το 2019 θα μειωθούν -16%.

6)Με ποιους τρόπους θα επιτευχθούν αυτοί οι δύσκολοι στόχοι; 
Κατά 1/3 θα επιτευχθούν με ρυθμίσεις δανείων 
Κατά 1/3 με διαγραφές 
Κατά 1/3 με πλειστηριασμούς και πωλήσεις. 
Στόχος είναι να εκποιούνται μέσω πλειστηριασμών 5-6 χιλιάδες ακίνητα τον χρόνο και υπό πολύ ιδιαίτερες συνθήκες έως 10.000 πλειστηριασμοί τον χρόνο.

Η στοχοθεσία των τραπεζών για τα NPEs έως το 2019 

Τράπεζα 
 
NPEs ποσοστό
 
NPEs απόλυτο μέγεθος 
 
Μείωση έως το 2019 – Στόχος 
 
Πειραιώς 
 
52,1%
 
36,8 δισ
 
-43% ή -15,8 δισ
 
Εθνική 
 
47,9%
 
21,1 δισ
 
-38,5% ή -8,1 δισ
 
Eurobank 
 
45,1%
 
23 δισ
 
-37% ή -8,5 δισ
 
Alpha bank 
 
52,6%
 
32,2 δισ
 
-40% ή -12,8 δισ
 

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews