Οι στόχοι των NPEs που θα υποβληθούν στον SSM, στην συνάντηση τραπεζιτών με το ΤΧΣ

Οι στόχοι των NPEs που θα υποβληθούν στον SSM, στην συνάντηση τραπεζιτών με το ΤΧΣ
Στην συνάντηση προσδιορίστηκε ένα πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα για τους στόχους που θα καταθέσουν οι τράπεζες έως το 2019.
Συνάντηση μεταξύ τραπεζιτών και Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (συμμετείχε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ) πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την στοχοθεσία που πρέπει να προετοιμάσουν οι τράπεζες για τα NPLs και NPEs.
Στην συνάντηση προσδιορίστηκε ένα πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα για τους στόχους που θα καταθέσουν οι τράπεζες έως το 2019.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2016. 
Όπως έχει αναφέρει το bankingnews τέλη Σεπτεμβρίου του 2016 οι ελληνικές τράπεζες θα υποβάλλουν τους στόχους για την μείωση των NPEs (Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα) για το διάστημα έως το τέλος του 2019. 

Με βάση έγκυρες τραπεζικές πηγές οι στόχοι που θα υποβληθούν στον SSM θα περιλαμβάνουν τις εξής παραμέτρους 
1)Θα μειωθούν κατά 40% τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από 116 σε 70 δισεκ. ευρώ το 2019. 
2)Σε επιμέρους κατηγορίες μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων το retail που περιλαμβάνει καταναλωτικά και στεγαστικά τα NPEs θα μειωθούν κατά 36% με 37%.
Στα επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να μειωθούν κατά 42% με 45% σε μέσους όρους των 4 συστημικών τραπεζών. 
3)Η επίτευξη των στόχων θα πραγματοποιηθεί με την εξής διαδικασία 
-35% ρυθμίσεις μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων 
-35% διαγραφές δανείων 
-10% πλειστηριασμοί ακινήτων 
-20% πωλήσεις προβληματικών δανείων 

Οι στόχοι αυτοί θα κατατεθούν από τις 4 ελληνικές τράπεζες στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2016 και το ερώτημα που εγείρεται είναι μπορούν να επιτευχθούν; 
Η απάντηση είναι ότι με βάση τις υφιστάμενες παραδοχές είναι ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ όχι. 
Όμως για να μπορέσουν οι τράπεζες να πετύχουν τους στόχους αυτούς θα πρέπει να λειτουργήσουν όλα σε ένα ιδανικό περιβάλλον. 
Κατά την Commerzbank οι ελληνικές τράπεζες θα μειώσουν τα προβληματικά τους δάνεια κατά 16 με 18 δισεκ. και όχι 46 δισεκ. 
Πάντως αν οι τράπεζες θεωρητικά μπορούσαν να υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων τότε θα μπορούσαν να επιτυγχάνουν 2 με 2,3 δισεκ. ευρώ κέρδη τον χρόνο που ισοδυναμεί με 7,5 δισεκ. σε 3 χρόνια που ισοδυναμεί με αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών και cocos και αισθητή μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας. 
Αυτό το σενάριο θα ήταν ιδανικό αλλά το βασικό σενάριο σε αυτή την φάση παραμένει το εξής…οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα ανακεφαλαιοποίηση για να ολοκληρώσουν την διαδικασία εξυγίανσης τους.
 
09.09.2016