Οι τράπεζες μπορούν να πουλάνε στο 30% της ονομαστικής αξίας χωρίς ζημία προβληματικά δάνεια κατά την ΤτΕ

Οι τράπεζες μπορούν να πουλάνε στο 30% της ονομαστικής αξίας χωρίς ζημία προβληματικά δάνεια κατά την ΤτΕ
Για να μεταβιβαστούν προβληματικά ανοίγματα στο 30% της ονομαστικής αξίας σημαίνει ότι οι εξασφαλίσεις είναι 100% ρευστοποιήσιμες, σενάριο που ωστόσο δεν είναι εφικτό.
Οι τράπεζες θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν στο 30% της αξίας τους ή 14 δισεκ. σε σύνολο 48 δισεκ. καταγγελμένων δανείων χωρίς κεφαλαιακές ζημίες αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος στην επισκόπηση για το τραπεζικό σύστημα.
Συνολικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανέρχονται σε 107,5 δισεκ. ευρώ.
Τα NPLs τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε 80 δισεκ. και τα καταγγελμένα ανοίγματα ανέρχονται σε 48 δισεκ. 
Η εκτίμηση της ΤτΕ για το 30% της ονομαστικής αξίας στα καταγγελμένα δάνεια άπαξ με αξία εξασφαλίσεων 22 δισεκ. είναι πολύ αισιόδοξη.
Για να μεταβιβαστούν προβληματικά ανοίγματα στο 30% της ονομαστικής αξίας σημαίνει ότι οι εξασφαλίσεις είναι 100% ρευστοποιήσιμες, σενάριο που ωστόσο δεν είναι εφικτό. 
Η ΤτΕ στην ανάλυση της περιλαμβάνει μόνο το ένα σκέλος των NPLs και NPEs που είναι τα καταγγελμένα δάνεια και όχι το σύνολο των προβληματικών ανοιγμάτων.
Στο σύνολο είναι βέβαιο ότι επιδεινώνονται σημαντικά οι χρηματοοικονομικοί δείκτες στα σενάρια που έχει συμπεριλάβει η ΤτΕ. 
Σε ένα σενάριο ανάλυσης ευαισθησίας που εκπόνησε η ΤτΕ προκύπτει ότι στα επόμενα 3,5 χρόνια οι τράπεζες θα διατηρήσουν υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Στο ευνοϊκό σενάριο ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 20,5% ενώ στο δυσμενές σενάριο υποχωρεί στο 14,7%.
Πρέπει να τονιστεί ότι και σε αυτό το σενάριο ευαισθησίας που αναλύει η ΤτΕ έχουν συμπεριληφθεί οι θετικές παραδοχές… 
Βέβαια στην έκθεση της ΤτΕ αναγνωρίζεται ότι όλα αυτά τελούν υπό τον όρο μεταξύ άλλων ότι θα κλείσει η αξιολόγηση και δεν θα υπάρξει άλλη οικονομική επιπλοκή.
 
13.01.2017