Οι τράπεζες πληρώνουν σε ετήσια βάση 2,1 δισ. για τόκους δανεικής ρευστότητας 113 δισ – Ο πυλώνας ΙΙ στα 27,6 δισ

Οι τράπεζες πληρώνουν σε ετήσια βάση 2,1 δισ. για τόκους δανεικής ρευστότητας 113 δισ – Ο πυλώνας ΙΙ στα 27,6 δισ
Στόχος είναι τα 27,6 δισεκ. του Πυλώνα 2 να μηδενίσουν στις ελληνικές τράπεζες μέσα στο 9μηνο του 2016.
Η μείωση του λειτουργικού κόστους αποτελεί μέγα ζητούμενο για τις ελληνικές τράπεζες σε μια περίοδο όπου το προσωπικό έχει μειωθεί αισθητά και η βελτίωση των εσόδων είναι βραδύτατη ώστε να υπερκαλύψει τα έξοδα. 
Οι διοικήσεις των τραπεζών με γνώμονα την μείωση του κόστους έχουν εστιαστεί σε ένα όχι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό αλλά μόνιμο πονοκέφαλο των τραπεζών το πυλώνα 2 που είναι ομόλογα και εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο με βάση τον νόμο Αλογοσκούφη και τις δεκάδες ανανεώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην συνέχεια.
Οι τράπεζες όσον αφορά την ρευστότητα που αντλούν από το ευρωσύστημα και η οποία ανέρχεται στα 113 δισεκ. 77 δισεκ. μέσω ELA και 35 δισεκ. απευθείας από την ΕΚΤ πληρώνουν επιτόκια.

Όμως υπάρχουν 3 επιτόκια και όχι 2 όπως μπορεί κάποιοι να θεωρούν.
Το επιτόκιο 0,05% για την ρευστότητα από την ΕΚΤ. 
Σε ετησιοποιημένη βάση ανέρχεται σε 17 εκατ.
Το επιτόκιο ELA στο 1,55% που σε ετησιοποιημένη βάση επιβαρύνει τις τράπεζες 1,2 δισεκ. ευρώ. 
Το επιτόκιο Pillar ii ή Πυλώνα ΙΙ που αφορά ομολογιακά ύψους 27,6 δισεκ. και φέρουν επιτόκιο 3,05% που αυτό μεταφράζεται σε ετησιοποιημένο κόστος περίπου 841 εκατ ευρώ. 

Σε ετήσια βάση λοιπόν το κόστος εξυπηρέτησης της ρευστότητας που αντλούν από το ευρωσύστημα ανέρχεται σε 2,1 δισεκ. ευρώ που είναι προφανώς κόστος τεράστιο. 
Οι τράπεζες θέλουν να μειώσουν το ELA και βεβαίως θέλουν να μειώσουν τον Πυλώνα ΙΙ που έχει σχεδόν διπλάσιο επιτόκιο από το ELA. 
Υπενθυμίζεται ότι τα ομόλογα του Πυλώνα 2 της Εθνικής ανέρχονται σε 8,7 δισεκ.
Της Alpha bank 5,9 δισεκ. της Πειραιώς 5,9 δισεκ. και της Eurobank ήταν 7,3 δισεκ. και στόχος είναι να μειωθούν όσο το δυνατό περισσότερο. 
Οι τράπεζες έχουν ένα στόχο να μηδενίσουν τον πανάκριβο Πυλώνα 2. 
Πως θα το πράξουν αυτό;

Ότι νέο στοιχείο βελτιώνει την ρευστότητα το μεταφέρουν στο funding μειώνοντας αναλογικά τον Πυλώνα 2.
Π.χ. αυξάνονται οι καταθέσεις μεταφέρονται στον Πυλώνα 2 απομειώνοντας τον. 
Πουλάνε ένα περιουσιακό στοιχείο το μεταφέρουν στον Πυλώνα 2 απομειώνοντας τον κ.ο.κ. 
Στόχος είναι τα 27,6 δισεκ. του Πυλώνα 2 να μηδενίσουν στις ελληνικές τράπεζες μέσα στο 9μηνο του 2016
 
5.01.2016