Οι τράπεζες συνολικά εξετάζουν την λύση SPV για τα κόκκινα δάνεια – Ναυαγεί το σχέδιο για πωλήσεις… λόγω τιμής

Οι τράπεζες συνολικά εξετάζουν την λύση SPV για τα κόκκινα δάνεια – Ναυαγεί το σχέδιο για πωλήσεις… λόγω τιμής
Οι πωλήσεις δανείων σε distress funds εγκαταλείπονται καθώς οι τιμές που υποβάλλουν προσφορές για αγορά είναι εξευτελιστικές.

Την βέλτιστη λύση για την διαχείριση των NPLs αναζητούν οι ελληνικές τράπεζες που εμφανίζουν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 115,5 δισεκ. ευρώ. 
Οι τράπεζες μελετώντας όλες τις εναλλακτικές λύσεις συγκλίνουν στα εξής 

1)Οι πωλήσεις δανείων σε distress funds εγκαταλείπονται καθώς οι τιμές που υποβάλλουν προσφορές για αγορά είναι εξευτελιστικές. 
Ως γνωστό με βάση το δείκτη κάλυψη δανείων με προβλέψεις σε μέσους όρους και για όλα τα δάνεια το 55% των προβληματικών δανείων είναι καλυμμένο με προβλέψεις αυτό σημαίνει ότι πώληση κάτω από 45% σημαίνει κεφαλαιακή ζημία. 
Ποιες τιμές προσφέρουν οι ξένοι σε μέσους όρους και είδη δανείων από 25% έως 34% ενώ στα καταναλωτικά είχαν προσφέρει τιμές και κάτω από 10% επί της ονομαστικής αξίας. 
Οι τράπεζες – όσες αποφασίσουν να πουλήσουν δάνεια – θα ακολουθήσουν την στρατηγική των περιορισμένων πωλήσεων.
Οι πωλήσεις δεν συμφέρουν αναφέρουν τα τραπεζικά στελέχη. 
Αν πουληθούν 4-6 δισεκ. δάνεια θα είναι μεγάλη επιτυχία αναφέρει χαρακτηριστικά τραπεζίτης. 

2)Η λύση της δημιουργίας εταιριών SPV δηλαδή εταιρίες ειδικού σκοπού, όπου οι τράπεζες θα εισφέρουν προβληματικά δάνεια και μαζί και ένα ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο αρχίζει να βρίσκει πολλούς θιασώτες στις τράπεζες. 
Το σχέδιο έχει ως εξής. 
Οι τράπεζες θα δημιουργήσουν SPV – bad bank οι οποίες θα είναι εταιρίες εκτός ισολογισμού. 
Οι εταιρίες αυτές θα έχουν μετόχους, όλους τους μετόχους των τραπεζών. 
Επίσης στις εταιρίες αυτές θα υπάγονται NPLs προβληματικά δάνεια κατ΄ εκτίμηση έως 20 δισεκ. σε επίπεδο κλάδου και μαζί και κεφάλαιο με βάση τα ελάχιστα επιτρεπόμενα. 
Επειδή η εταιρία αυτή ειδικού σκοπού δεν θα έχει άλλο αντικείμενο πέραν από την διαχείριση των NPLs τα κεφάλαια που θα μπορούσαν να προσφερθούν θα είναι τα ελάχιστα δηλαδή να αντιστοιχεί στο 8% ή 10% του core tier 1 έναντι του μέσου σταθμισμένου ενεργητικού αυτών των προβληματικών assets. 
Η περίπτωση της Ιταλίας μπορεί να είναι διαφορετική καθώς οι Ιταλοί συνέστησαν τον Άτλαντα μια εταιρία bad bank διαχείρισης προβληματικών δανείων αλλά η λύση για τα SPV θα μπορούσε να είναι αποδοτική αν εγκριθεί από την ΕΚΤ. 

3)Οι τράπεζες συνδυαστικά θα χρησιμοποιήσουν τις επιλογές μεταβίβασης – όχι πώλησης – των προβληματικών δανείων σε εξειδικευμένες εταιρίες διαχείρισης όπως Actua ή KKR. 
Η εναλλακτική αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες. 
Αποτελεί όχι πώληση αλλά μεταβίβαση δανείων προς αξιοποίηση. 

4)Οι εσωτερικές διευθύνσεις bad bank ή task force θα συνεχίσουν να έχουν ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης και αξιοποίησης των προβληματικών δανείων. 

Συμπέρασμα 

Οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν ένα μεικτό σχήμα αξιοποίησης των NPLs με έμφαση – εφόσον εγκριθεί από την ΕΚΤ – στην δημιουργία εταιριών ειδικού σκοπού SPV. 

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών 

Τα 115,52 δισεκ. NPE  δεν είναι αυθαίρετη εκτίμηση. 
Πειραιώς 36,9 δισεκ. ή 50,7% επί των δανείων (Επίσημο)
Eurobank 22,6 δισεκ. ή 43,8% επί των δανείων (Επίσημο)
Alpha bank 31,8 δισεκ. ή 51,3% επί των δανείων (Επίσημο)
Εθνική 22 δισεκ. ή 50% επί των δανείων (Επίσημο).
Attica bank 2,22 δισεκ. ή 56,5% επί των δανείων (Επίσημο)

Βασικοί οικονομικοί δείκτες των ελληνικών τραπεζών 

 

Τράπεζες 
 
Ενεργητικό 
 
Χάσμα δανείων προς καταθέσεις *
 
NPEs 

Ποσοστό 

 
NPEs

Απόλυτο μέγεθος 

 
Εθνική 
 
83,7 δισ
 
-19 δισ
 
50%
 
22 δισ
 
Πειραιώς 
 
87,5 δισ
 
-19,7 δισ
 
50,7%
 
36,9 δισ
 
Eurobank 
 
73,5 δισ
 
-20,2 δισ
 
43,8%
 
22,6 δισ
 
Alpha bank 
 
69,3 δισ
 
-31 δισ
 
51,3%
 
31,8 δισ
 
Attica bank 
 
3,66 δισ
 
-1,78 δισ
 
56,2%
 
2,22 δισ
 
Σύνολο 
 
317,66 δισ
 
-89,68 δισ
 
50,4%
 
115,52 δισ

04.05.2016