Οι τράπεζες βρήκαν τρόπο να βελτιώσουν δείκτες - Συρρίκνωση παντού, τα δάνεια στα επίπεδα 2007, οι καταθέσεις στο 2003

Οι τράπεζες βρήκαν τρόπο να βελτιώσουν δείκτες - Συρρίκνωση παντού, τα δάνεια στα επίπεδα 2007, οι καταθέσεις στο 2003

Η ελληνική οικονομία έχει βαλτώσει.
Αυτή είναι η γενική αίσθηση της κοινωνίας ότι η οικονομία έχει παγιδευτεί, έχει βαλτώσει χωρίς προοπτική. 
Αυτή η αίσθηση της κοινωνίας όμως επιβεβαιώνεται από βασικούς  ποιοτικούς – κοινωνικούς δείκτες; 

Καταθέσεις… στασιμότητα, στασιμότητα και πάλι στασιμότητα 

Στις καταθέσεις που αποτελούν και τον κοινωνικό πλούτο και δείχνουν τι αποταμιεύει η κοινωνία, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη δύο βασικούς δείκτες. 
Τις καταθέσεις συμπεριλαμβανομένων και του δημοσίου και τις καταθέσεις των επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 
Ως μέτρο σύγκρισης λαμβάνουμε το τέλος Δεκεμβρίου του 2015. 
Οι καταθέσεις στο τέλος Δεκεμβρίου του 2015 επιχειρήσεων και νοικοκυριών ήταν 123,377 δισεκ. και οι καταθέσεις τον Ιούλιο του 2016 ήταν 122,579 δισεκ. ευρώ. 
Άρα από το τέλος Δεκεμβρίου του 2015 έως το τέλος Ιουλίου του 2016 οι καταθέσεις μειώθηκαν 730 εκατ ευρώ. 
Αν πάρουμε όμως ως κριτήριο τον Απρίλιο του 2016 όπου οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων ήταν 121,42 δισεκ. σε σχέση με τα 122,57 δισεκ. του Ιουλίου του 2016 προκύπτει αύξηση 1,1 δισεκ. 
Στις καταθέσεις μαζί με το δημόσιο σε σύγκριση Δεκεμβρίου του 2015 στα 133,78 δισεκ. με Ιούλιο του 2016 στα 133,14 δισεκ. επίσης σημειώνεται μείωση περίπου 600 εκατ.
Σε σχέση ωστόσο με τον Απρίλιο προκύπτει αύξηση 2,9 δισεκ. ευρώ. 
Το ELA μειώθηκε στις τράπεζες όλο αυτό το διάστημα απόρροια πρόσθετων εγγυήσεων που απέκτησαν λόγω του waiver οι τράπεζες μειώνοντας τον πυλώνα 2 και όχι λόγω αύξησης των καταθέσεων σε πραγματικούς όρους. 
Στις καταθέσεις λοιπόν στασιμότητα και πάλι στασιμότητα. 
Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι οι καταθέσεις στην Ελλάδα βρίσκονται στα επίπεδα του 2003.
Τον Νοέμβριο του 2003 πριν 13 χρόνια οι καταθέσεις των επιχειρήσεων και νοικοκυριών ήταν όσες και τον Ιούλιο του 2016. 

Δάνεια, μείωση, μείωση και πάλι μείωση 

Οι καταθέσεις είναι ο κοινωνικός πλούτος, τα δάνεια είναι απόδειξη ότι το σύστημα χρηματοδοτείται. 
Αν δει κανείς την διαχρονική εξέλιξη των δανείων, θα τον πιάσει θλίψη γιατί στις επιχειρήσεις και νοικοκυριά τα δάνεια έχουν υποχωρήσει στα 200 δισεκ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016 όσα ήταν και τα δάνεια το 2007.
Τα συνολικά δάνεια μαζί με του δημοσίου τομέα ήταν 222,4 δισεκ. τον Ιούλιο του 2016 συνεχίζουν σταθερά την τάση μείωση. 
Αν ληφθεί υπόψη ότι από τα 222 δισεκ. συνολικών δανείων τα 116 δισεκ. είναι NPEs μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα εξάγεται το συμπέρασμα ότι ενήμερα δάνεια στην Ελλάδα είναι μόνο 106 δισεκ. 

Όμως αυτή η συνεχής συρρίκνωση των δανείων, οι αποπληρωμές είναι προφανών περισσότερες από τις εκταμιεύσεις…. 
Βελτιώνει τους δείκτες των τραπεζών. 
Με 222 δισεκ. δάνεια μαζί με το δημόσιο και 133 δισεκ. καταθέσεις μαζί με το δημόσιο προκύπτει ένα χάσμα ρευστότητας 89 δισεκ. ευρώ. 
Αν τα δάνεια υποχωρήσουν άλλα 5 δισεκ. και οι καταθέσεις αυξηθούν άλλα 5 δισεκ. προκύπτει όφελος ρευστότητας 10 δισεκ. στις τράπεζες.
Η συρρίκνωση των δανείων φαίνεται ότι αποτελεί επωδό του ελληνικού banking. 

15.09.2016