Οι τραπεζίτες ανησυχούν για τις καταθέσεις που βρίσκονται ξανά υπό πίεση – Όφελος για το 2016 μόνο από ELA, από 2017 τα NPLs

Οι τραπεζίτες ανησυχούν για τις καταθέσεις που βρίσκονται ξανά υπό πίεση – Όφελος για το 2016 μόνο από ELA, από 2017 τα NPLs
Οι καταθέσεις ξανά μειώνονται εκ νέου όπως επιβεβαιώνουν οι τράπεζες, όχι με την ένταση του παρελθόντος αλλά σίγουρα μειώνονται
Η καθυστέρηση στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και οι ανησυχίες για την πορεία της κυβέρνησης....έχουν επαναφέρει τις ανησυχίες στους καταθέτες καθώς όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη "εκεί που είχαμε ηρεμήσει ξανά παρατηρούνται μικρής κλίμακας αλλά παρατηρούνται εκροές καταθέσεων"
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν τρία buffer, τρία αποθέματα τα οποία ωστόσο για το 2016 μόνο η μείωση του κόστους funding θα καταγραφεί ως όφελος, τα NPLs θα επιδράσουν από το 2017 ενώ για τις καταθέσεις τα μηνύματα είναι και πάλι αρνητικά.
  
Από την μείωση των NPLs το όφελος θα καταγραφεί εντός του 2016 και σύντομα σχετικά. 
Από τα NPLs ο στόχος είναι πιο μεσοπρόθεσμος και από το 2017 θα πρέπει να αναμένονται τα πρώτα θετικά σημάδια στους ισολογισμούς. 
Όσον αφορά τις καταθέσεις, η κατάσταση είναι πολύ ρευστή γιατί ξανά – παρατηρείται επιδείνωση λόγω των εντάσεων του τελευταίου διαστήματος, της καθυστέρησης της αξιολόγησης και των ανησυχιών για την κυβερνητική συνοχή.
Οι καταθέσεις ξανά μειώνονται εκ νέου όπως επιβεβαιώνουν οι τράπεζες, όχι με την ένταση του παρελθόντος αλλά σίγουρα μειώνονται και αυτό αποδεικνύει πόσο εύθραυστη ή ευμετάβλητη είναι η ψυχολογία και η συμπεριφορά των καταθετών. 
Με βάση αξιόπιστες τραπεζικές πηγές τις τελευταίες ημέρες σημειώνονται εκ νέου μειώσεις καταθέσεων. 


Τα 3 αποθέματα των τραπεζών είναι 

1)Μείωση του funding.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δανειστεί από το ευρωσύστημα 108-110 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων τα 70 δισεκ. είναι ELA δηλαδή η έκτακτη παροχής ρευστότητας με κόστος 1,55%. 
Εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας τον Μάρτιο του 2016 αναμένεται να συμβούν τα εξής 

Α)Θα αυξηθεί το waiver των αποδεκτών collaterals και ταυτόχρονα θα μειωθεί το haircut στις εγγυήσεις.
Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει ξανά το ELA από 70 στα 40 -45 δισεκ. που σημαίνει μεγάλη μείωση των εξόδων από τόκους.
Να σημειωθεί ότι σε ετησιοποιημένη βάση για τα 70 δισεκ. ELA οι τράπεζες πληρώνουν 1 δισεκ. έξοδα εκ τόκων. 
Για ELA 40 δισεκ. θα πληρώνουν οι τράπεζες σε ετησιοποιημένη βάση 620 εκατ άρα 400 εκατ λιγότερα έξοδα από τόκους. 

Β)Οι τράπεζες κάθε φορά που μειώνεται το ELA ειδικά το τελευταίο διάστημα που η ΤτΕ ανακοινώνει μειώσεις ELA, ουσιαστικά μειώνουν τα ομόλογα του πυλώνα ΙΙ που έχουν το πιο ακριβό κόστος περίπου 3,05% σε ετησιοποιημένη βάση. 
Γ)Με την αξιολόγηση θα γίνουν αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αλλά αυτό θα συμβεί περί τον Απρίλιο ή Μάιο του 2016, απαιτείται χρόνος ενώ το άμεσο όφελος για τις ελληνικές τράπεζες θα είναι οριακό καθώς οι τράπεζες δεν διαθέτουν ελληνικά ομόλογα πάνω από 2,5 με 3,5 δισεκ. 

Από την μείωση του funding οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να γλιτώσουν πάνω από 400 εκατ ευρώ μέσα στους επόμενους μήνες εξέλιξη σίγουρα σημαντική για τα τελικά καθαρά έσοδα από τόκους αφού τα έξοδα εκ τόκων θα μειωθούν. 

2)Η διαχείριση των NPLs είναι μακροπρόθεσμος στόχος. 
Στο βέλτιστο σενάριο οι τράπεζες θα μπορούσαν σε βάθος 3ετίας να αξιοποιήσουν 25 δισεκ. προβληματικά δάνεια που σημαίνει κέρδος περί τα 8 με 10 δισεκ. 
Όμως προσοχή η πρόβλεψη αυτή αποτελεί το βέλτιστο σενάριο αξιοποίησης με πολύ ευνοϊκούς όρους για την οικονομία. 
Οποιαδήποτε απόκλιση θα έχει πολλαπλασιαστική αρνητική επίδραση στους στόχους των NPLs. 

3)Οι καταθέσεις που αποτελούν μέρος της πρωτογενούς ρευστότητας όχι μόνο δεν ανακάμπτουν αλλά μειώνονται εκ νέου εσχάτως.
Οι καταθέσεις ήταν στα 120,9 δισεκ. και εμφανίζουν τάσεις μείωσης λόγω της ανησυχίας που υπάρχει για την αξιολόγηση, την πορεία της οικονομίας και της κυβέρνησης. 
Εκεί που οι καταθέσεις είχαν ξεκινήσει να σταθεροποιούνται, ξαναπιέζονται απόρροια της αβεβαιότητας. 
Οι στόχοι που είχαν τεθεί για αύξηση των καταθέσεων έως 10 δισεκ. το 2016 από τα 121 στα 131 δισεκ. φαντάζει πολύ δύσκολος έως ανέφικτος στόχος.
Για τους λόγους αυτούς δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση των τραπεζιτών για απελευθέρωση των capital controls σε 3 στάδια
 
26.01.2016