Οι τρεις – όχι αθώες - προκλήσεις των τραπεζών – Νέα μέλη στα ΔΣ, αξιολόγηση για τα κόκκινα δάνεια και νέες εθελούσιες

Οι τρεις – όχι αθώες - προκλήσεις των τραπεζών – Νέα μέλη στα ΔΣ, αξιολόγηση για τα κόκκινα δάνεια και νέες εθελούσιες
Οι προκλήσεις είναι εμπρός για τις τράπεζες....
Μετά το σοκ να ξεπουληθούν για 5 δισεκ. στους διεθνείς επενδυτές οι ελληνικές τράπεζες ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει 3 σημαντικές προκλήσεις. 
Τρεις προκλήσεις που δεν είναι καθόλου αθώες καθώς υποκρύπτουν παρασκηνιακές διεργασίες που χρήζουν μεγάλης προσοχής. 

Πρόκληση πρώτη νέα μέλη στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών 

Με βάση το μνημόνιο θα τοποθετηθούν στις τράπεζες 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών με κριτήριο να μην έχουν εργαστεί για 10 χρόνια σε ελληνική τράπεζα.
Τα στελέχη αυτά θα είναι πρόεδροι των βασικότερων επιτροπών των τραπεζών κοινώς θα ελέγχουν πλήρως τις τράπεζες, ουσιαστικά τοποθετούνται τοποτηρητές στις διοικήσεις. 
Με βάση όλες τις ενδείξεις ενώ στο μνημόνιο αναφέρεται ότι πρέπει να τοποθετηθούν 3 ανεξάρτητα στελέχη σε κάθε τράπεζα η Eurobank και η Alpha bank θα αποφύγουν αυτό το ενδεχόμενο. 
Τα 3 στελέχη θα τοποθετηθούν σε Πειραιώς και Εθνική όπερ σημαίνει ότι και οι 2 τράπεζες μπαίνουν στο μικροσκόπιο της επιτήρησης από τα 3 ανεξάρτητα τραπεζικά στελέχη που θα υπάγονται στον SSM και ESM. 
Αυτοί οι τοποτηρητές – ελεγκτές δεν είναι μια αθώα τοποθέτηση και το τραπεζικό σύστημα δεν θα πρέπει να υποτιμήσει το ζήτημα αυτό. 

Πρόκληση δεύτερη – Οι τράπεζες θα αξιολογούνται για τις επιδόσεις τους στα NPLs 

Μετά το φιάσκο με την έκθεση της Blackrock που κατάδειξε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν κάνει σχεδόν τίποτε στο θέμα της διαχείρισης των NPLs ο SSM μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος έχει επιβάλλει στις ελληνικές τράπεζες διαδικασία αξιολόγησης. 
Μετά τον Φεβρουάριο του 2016 οι τράπεζες σε τακτά χρονικά διαστήματα θα βαθμολογούνται με αυστηρά κριτήρια. 
Όσες τράπεζες δεν επιτυγχάνουν τους στόχους αμέσως θα υπάρχει παρέμβαση και θα επιβάλλονται μέτρα. 
Άρα και οι τράπεζες μπαίνουν σε μια διαδικασία πλήρους και συνεχούς αξιολόγησης. 

Πρόκληση τρίτη – Οι τραπεζικές εργασίες έχουν μειωθεί – Έρχονται νέες εθελούσιες και μείωση καταστημάτων 

Οι τραπεζικές εργασίες έχουν μειωθεί κατά 45% με 50% στο τραπεζικό σύστημα, η κερδοφορία είναι έννοια υποθετική ωστόσο όπως διαπιστώνουν και οι θεσμοί υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ των εσόδων και του κόστους των τραπεζών. 
Όταν λέγεται αυτό ξέρετε τι επακολουθεί, εθελούσιες έξοδοι και μειώσεις υποκαταστημάτων.
Για την Πειραιώς π.χ. ήδη οι στόχοι είναι ξεκάθαροι θα υπάρξει εθελουσία έξοδος μάλλον προς τα μέσα του 2016 και σταδιακή μείωση των υποκαταστημάτων. 
Η γενική εκτίμηση είναι ότι τα υποκαταστήματα που θα κλείσουν ή θα συγχωνευθούν για τον κλάδο θα μπορούσαν να φθάσουν τα 700 ενώ αναμένονται νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου πάνω από 6000 εργαζομένων στις τράπεζες. 

To συμπέρασμα 

Οι προκλήσεις είναι εμπρός για τις τράπεζες