Ομιλία Προέδρου ΣΕΠΕΤΕ στήν Ετήσια Τακτική Γ.Σ. Μετόχων Ε.Τ.Ε.

Ομιλία Προέδρου ΣΕΠΕΤΕ στήν Ετήσια Τακτική Γ.Σ. Μετόχων Ε.Τ.Ε.

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 συνήλθε στο Μέγαρο Μελά η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, στην οποία προσεκλήθη και παρέστη αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Δρόλια, του οποίου την ομιλία μπορείτε νά διαβάσετε.