Ομόλογα Αλογοσκούφη και για την Attica Bank

Ομόλογα Αλογοσκούφη και για την Attica Bank

Αίτημα προς την DGComp για τη δυνατότητα χρήσης ομολόγων έκδοσης του ελληνικού Δημοσίου, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την άντληση ρευστότητας από τον ELA, έχει καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Attica Bank

Η τράπεζα έχει υποφέρει το τελευταίο διάστημα από εκροές καταθέσεων, καθώς βρέθηκε στον κυκλώνα της υπόθεσης Καλογρίτσα, που συνέπεσε με το πόρισμα του ελέγχου της ΤτΕ για την εταιρική διακυβέρνηση και τις δανειοδοτήσεις της τράπεζας.

Με τον ορισμό νέας διοίκησης, αποδεκτής και από τον SSM με βάση τα αμιγώς τραπεζικά κριτήρια, η 
Attica Bank οδεύει από τις 20 Σεπτεμβρίου σε νέα τροχιά εξυγίανσης που περιλαμβάνει νέες δομές και πολιτική χορηγήσεων που θα τιμολογούν τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, εσωτερική αναδιοργάνωση και νέο επιχειρησιακό σχέδιο. 

Ανακοινώνοντας τους στόχους της νέας διοίκησης, ο διευθύνων σύμβουλος Θ. Πανταλάκης τόνισε ότι οι καταθέσεις των πελατών της τράπεζας είναι απολύτως διασφαλισμένες. Ωστόσο, τόσο η απόσυρση καταθέσεων οργανισμών του Δημοσίου από την τράπεζα, όσο και η εκροή καταθέσεων πολιτών λόγω του αρνητικού θορύβου για την τράπεζα, έχουν δημιουργήσει ένα πρόσθετο πρόβλημα ρευστότητας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία α΄ εξαμήνου 2016, οι καταθέσεις της Attica Bank μειώθηκαν κατά 6,7% από τα τέλη του 2015 και διαμορφώνονται στα 2 δις. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανέρχονται σε 2,8 δις. ευρώ.

Οι απώλειες καταθέσεων για την Attica Bank ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2015, όταν το Δημόσιο συγκέντρωνε καταθέσεις δημόσιων οργανισμών προκειμένου να αποπληρώσει δόσεις προς τους δανειστές. Στο πλαίσιο αυτό, από την Attica Bank είχαν αποσυρθεί καταθέσεις περίπου 500 εκατ. ευρώ (καταθέσεις Δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου τομέα και βασικού μετόχου, ΤΣΜΕΔΕ), ενώ στα τέλη του 2015 μεγάλο κομμάτι καταθέσεων του ΤΣΜΕΔΕ κατευθύνθηκε και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Η άντληση καταθέσεων από την Attica Bank από πλευράς Δημοσίου συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2016. Στο διάστημα αυτό σημειώθηκαν περαιτέρω εκροές 140 εκατ. ευρώ, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να ομαλοποιηθούν άμεσα οι συνθήκες ρευστότητας για την τράπεζα, αναμένεται να ενεργοποιηθεί και για την Attica Bank το εργαλείο ρευστότητας που είχε παρασχεθεί στις συστημικές τράπεζες μέσω της έκδοσης ομολόγων με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 3723/2008 (νόμος Αλογοσκούφη). Για το θέμα βρίσκεται σε συνεννόηση η ΤτΕ με την ΕΚΤ.

06.10.2016