Οριακή βελτίωση στις τράπεζες αλλά ο «ελέφαντας» βρίσκεται στο δωμάτιο – Η υπερφορολόγιση πλήττει τα AQRs

Οριακή βελτίωση στις τράπεζες αλλά ο «ελέφαντας» βρίσκεται στο δωμάτιο – Η υπερφορολόγιση πλήττει τα AQRs
Στο α΄ τρίμηνο του 2016 σημειώνεται βελτίωση στις τράπεζες αλλά ο ελέφαντας συνεχίζει να καταλαμβάνει τον συντριπτικά μεγαλύτερο χώρο στο δωμάτιο.

Οι ανακοινώσεις του α΄ τριμήνου του 2016 ξεκίνησαν για τις ελληνικές τράπεζες. 
Στις 17 Μαίου ανακοίνωσε η Eurobank, στις 25 Μαίου η Πειραιώς, στις 26 Μαίου η Εθνική και 31 Μαίου η Alpha bank. 
Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2016 δεν αναμένονται εκπλήξεις.
Η γενική τάση είναι η σημαντική μείωση των προβλέψεων που θα αλλάξει το προφίλ των αποτελεσμάτων. 
Με όρους εσόδων και εξόδων πλην των προβλέψεων καταγράφεται μια σταθερή σχετικά κατάσταση ή οριακά βελτιωμένη σε ορισμένες τράπεζες που ενέγραψαν στην χρήση 2015 το κόστος της εθελουσίας. 
Η ειδοποιός διαφορά είναι προφανώς η μείωση των προβλέψεων.


Συνολικά το 2015 οι ελληνικές τράπεζες διενέργησαν προβλέψεις περίπου 14 δισεκ. ευρώ απόρροια της μεγάλης εκκαθάρισης χαρτοφυλακίων και AQRs από τα stress tests. 
Στο α΄ τρίμηνο του 2016 επιβεβαιώνεται ότι οι προβλέψεις μειώνονται αισθητά με την Eurobank στα 175 εκατ σχεδόν 33% χαμηλότερα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2015.
Οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια μειώνονται και εκτιμάται ότι θα ανέλθουν για τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες στα 888 εκατ ευρώ με στόχο σε ετήσια βάση να διαμορφωθούν στα 3,2 με 3,4 δισεκ. ευρώ το 2016 σε σχέση με τα 14 δισεκ. το 2015.
Η τεράστια αυτή διαφορά προβλέψεων σε συνδυασμό με τις διαγραφές 3-4 δισεκ. θα οδηγήσει σε οριακή μείωση του απόλυτου μεγέθους NPEs κάτω από τα 115,5 δισεκ. ευρώ.
Και ενώ οι προβλέψεις μειώνονται η μείωση αυτή χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής.
Όπως παρατηρεί κορυφαίος τραπεζίτης στο bankingnews «οι προβλέψεις στο α΄ τρίμηνο του 2016 μειώνονται o ελέφαντας συνεχίζει να βρίσκεται στο δωμάτιο και από ότι φαίνεται παραμένει το ίδιο επιβλητικός.

 
Ο ελέφαντας ονομάζεται NPLs και NPEs.
Η βασική ανησυχία είναι ότι στα AQR του 2015 δεν είχε υπολογιστεί η νέα φοροεπιδρομή του 2016 οπότε δεν είναι σαφές ποια θα είναι η επίδραση στα εισοδήματα άρα και στα NPLs. 
Από την συμπεριφορά των καταθέσεων που μειώνονται και θα μειωθούν περαιτέρω λόγω φόρων υπάρχει ανησυχία ότι η επιβράδυνση των NPLs θα είναι εμφανώς χαμηλότερη του προσδοκώμενου στόχου το 2016 ειδικά στα επόμενα τρίμηνα. 
Αν αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί ο ελέφαντας δεν θα χάσει ούτε κιλό και θα συνεχίζει να είναι επιβλητικός στο δωμάτιο. 
(ο ελέφαντας στο δωμάτιο αποτελεί μια κλασσική φράση των βρετανών και αμερικανών όταν θέλουν να πουν ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν μπορεί να κρυφτεί).
Η βασική εκτίμηση και ανησυχία των τραπεζιτών είναι μήπως διαψευστούν οι σχετικά αισιόδοξες εκτιμήσεις για το 2016 των προβλέψεων και συνολικά των NPEs. 
Γενικά πάντως οι τραπεζίτες δεν είναι τόσο αισιόδοξοι για τα NPLs και NPEs δεν θα αποκλιμακωθούν με τον ρυθμό που έχουμε εκτιμήσει και αυτό σημαίνει ότι οι προβλέψεις για το 2016 θα είναι λίγο υψηλότερες σε σχέση με αυτά που είχαν εκτιμηθεί αλλά προφανώς πολύ χαμηλότερες του 2015. 


Επίσης ανησυχούν ότι στα AQR του 2015 δεν είχε εκτιμηθεί η φοροκαταιγίδα και υπάρχει κίνδυνος τα AQR του 2016 να πλήττονται από τα προβληματικά δάνεια με ρυθμό χειρότερο από αυτό που είχαν εκτιμήσει. 
Συνολικά στο α΄ τρίμηνο του 2016 ακόμη και αυτές που θα ανακοινώσουν κέρδη…οι τράπεζες υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να ανακοινώσουν οριακές ζημίες αλλά π.χ. τις αποτιμήσεις assets τις εγγράφουν σε βάση 12μήνου και όχι τριμήνου για να μην πληγεί ειδικά το πρώτο τρίμηνο του 2016. 
Συμπερασματικά.
Στο α΄ τρίμηνο του 2016 σημειώνεται βελτίωση στις τράπεζες αλλά ο ελέφαντας συνεχίζει να καταλαμβάνει τον συντριπτικά μεγαλύτερο χώρο στο δωμάτιο.
Ο ελέφαντας δεν κρύβεται.

Ακτινογραφία τραπεζών α΄ τρίμηνο 2016 

 

Τράπεζες 
 
Α΄ τρίμηνο 2016 αποτελέσματα
Ε
Α τρίμηνο 2015 
Αποτελέσματα

 
Προβλέψεις 
Α τρίμηνο 2016 Ε

 
NPEs 2015 
 
Εθνική 26/5
 
-
 
-159 εκατ 
 
250 εκατ
 
22 δισ
 
Πειραιώς 25/5
 
-
 
-68,75 εκατ
 
260 εκατ
 
36,9 δισ
 
Eurobank 17/5
Επίσημο
+60,2 εκατ
 
-94,4 εκατ 
 
175 εκατ 
 
22,7 δισ
 
Alpha 

31/5

 
+50 εκατ 
 
-115,8 εκατ 
 
190 εκατ
 
31,8 δισ
 
Attica 
 
-
 
-1,3 εκατ 
 
-
 
2,22 δισ
 
Σύνολο 
 
-
 
-438 εκατ 
 
-
 
115,52 
 

18.05.2016