Οξύς προβληματισμός για τις καθυστερήσεις στην αναδιάρθρωση 'κόκκινων' δανείων

Οξύς προβληματισμός για τις καθυστερήσεις στην αναδιάρθρωση 'κόκκινων' δανείων

H καθυστέρηση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια δημιουργεί σημαντικά προβλήματα τόσο στις τράπεζες όσο και στις επιχειρήσεις.

Για τις τράπεζες τα οφέλη είναι προφανή και σχετίζονται με την ποιότητα της βελτίωσης του χαρτοφυλακίου τους, την ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάκρειάς του.

Χωρίς αυτά τα στοιχεία οι ισολογισμοί των τραπεζών κινδυνεύουν εκ νέου, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι τράπεζες δεν προχωρούν στην απαραίτητη «ένεση» ρευστότητας που απαιτείται στην οικονομία, προκειμένου η τελευταία να περάσει αποφασιστικά στην ανάκαμψη.

 

«Πνίγονται»
Ακόμη δε και για τις επιχειρήσεις που αδηνομονούν μέρα με τη μέρα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, η καθυστέρηση τις κάνει να βιώνουν έναν μικρό θάνατο, αφού πνίγονται από το κύμα των κατασχέσεων που προκύπτει από τις οφειλές τους.

Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των «κόκκινων» δανείων θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό όλες οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις.

Τι εκκρεμεί:

Καίριες νομοθετικές παρεμβάσεις δεν επιτρέπουν στις τράπεζες να προχωρήσουν σε άμεσες δράσεις διασώζοντας όσες επιχειρήσεις μπορούν να διασωθούν. Συγχρόνως οι δεσμεύσεις απέναντι στους Θεσμούς για τη μείωση των NPL's καθίστανται περίπου μετέωρες με ό,τι τούτο μπορεί να σημάνει για τα πιστωτικά ιδρύματα σε έναν δεύτερο χρόνο και κυρίως το 2018, οπότε οι τράπεζες θα κληθούν να πραγματοποιήσουν ένα ακόμη stress test. Το ενδεχόμενο αποτυχίας των τραπεζών σε μια τέτοια δοκιμασία θα σήμαινε νέα κεφαλαιοποίηση που στα σίγουρα θα οδηγούσε σε μεγάλα δεινά τράπεζες και οικονομία.

Οι τράπεζες αναμένουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό καθώς και την ασυλία των τραπεζικών στελεχών και των δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις και σε κουρέματα αλλά και σε πωλήσεις χρεών επιχειρήσεων. Η δε προαναφερόμενη αλυσίδα είναι απολύτως αλληλένδετη. Τα χρέη της οποιασδήποτε επιχείρησης πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Ακόμη αναμένεται ο τρόπος με τον οποίων λογιστικά θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες το θέμα της απομείωσης χρεών των επιχειρήσεων που αποτελούν για κείνες στοιχεία του ενεργητικού και επομένως θα στοιχίσουν στα κεφάλαιά τους. Στόχος είναι οι ζημιές αυτές να λογιστικοποιηθούν σε βάθος χρόνου, καθώς με τον τρόπο αυτόν τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους και θα έχουν προχωρήσει εκ νέου σε ουσιαστική κερδοφορία που θα αντισταθμίσει τις παραπάνω απώλειες. Ας σημειωθεί πως αυτά αποτελούν ορισμένα από τα προαπαιτούμενα για τη δεύτερη αξιολόγηση.

Τα NPL's των τραπεζών ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ, ενώ ο πτωχευτικός κώδικας είναι πλέον καινούργιος και δίνει στις τράπεζες μεγαλύτερες επιλογές για το ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί στην εκάστοτε επιχείρηση.

Διαδικασία επιλογής
Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη προχωρήσει σε μία διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν και πρέπει να κρατηθούν στη ζωή και επιζητούν από τους βασικούς μετόχους να συνεργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση βάζοντας κεφάλαια. Εφόσον αυτό δεν επιτευχθεί, τότε οι τράπεζες αναζητούν νέους μετόχους ή θα προχωρήσουν σε πωλήσεις δανείων ή θα εκκαθαρίσουν εν λειτουργία επιχειρήσεις, προχωρώντας σε πωλήσεις άλλων πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων.

Ηδη μεγάλες επιχειρήσεις εξαιτίας των καθυστερήσεων στο θεσμικό πλαίσιο χάνουν τη μία προθεσμία μετά την άλλη κινδυνεύοντας να οδηγηθούν στην πτώχευση, ενώ θα ήταν δυνατή η επιβίωσή τους.

Εξωδικαστικός
• Οι τράπεζες αναμένουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό καθώς και την ασυλία των τραπεζικών στελεχών και των δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις και σε κουρέματα αλλά και σε πωλήσεις χρεών επιχειρήσεων.

 

Πάνω από 100 δισ.
• Τα NPL's των τραπεζών ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ, ενώ ο πτωχευτικός κώδικας είναι πλέον καινούργιος και δίνει στις τράπεζες μεγαλύτερες επιλογές για το ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί στην εκάστοτε επιχείρηση.

11.01.2017