Παράθυρο - για εξωτραπεζική χρηματοδότηση ανοίγουν ΤτΕ, ΕΚ και ΧΑ

Παράθυρο -  για εξωτραπεζική χρηματοδότηση ανοίγουν ΤτΕ, ΕΚ και ΧΑ

Τροπολογία που ανοίγει τον δρόμο στην έκδοση εταιρικών ομολόγων χωρίς το πλαφόν του επιτοκίου, κατέθεσαν στο Υπουργείο Οικονομικών ΤτΕ, ΧΑ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τι αλλαγές προτείνονται. Τι δηλώνουν φορείς της αγοράς

Κατατέθηκε, μετά από πολύμηνη αναμονή, τροπολογία που αφορά στην εξαίρεση από το δικαιοπρακτικό επιτόκιο ομολογιακών εκδόσεων, κίνηση που η επιχειρηματική κοινότητα ανέμενε και απαιτούσε προκειμένου να προχωρήσει σε εκδόσεις ομολογιακών δανείων.

Κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ ΤτΕ ΕΛΛ -4,02%, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίου, το Υπουργείο Οικονομικών έγινε παραλήπτης της σχετικής πρότασης, σύμφωνα με την οποία ομολογιακά δάνεια που διατίθενται με δημόσια προσφορά, με ιδιωτική τοποθέτηση ή πρόκειται να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, να εξαιρούνται από το περιοριστικό ανώτατο δικαιοπρακτικό επιτόκιο, που σήμερα ανέρχεται σε 5,3%.

«Πρόκειται για επιτόκιο καθόλου ελκυστικό, που συχνά έχει αποτελέσει αντικίνητρο για έκδοση εταιρικών ομολόγων. Η χρήση των όρων προσφοράς και ζήτησης της αγοράς είναι το απολύτως δίκαιο κριτήριο, το οποίο και θα εξασφαλίσει στις περιπτώσεις που αξίζουν την εξωτραπεζική χρηματοδότηση», υπογραμμίζουν στο Euro2day.gr εκπρόσωποι της κεφαλαιαγοράς.

Η δεύτερη τροποποίηση που προβλέπει η κοινή πρόταση των παραπάνω φορέων έχει να κάνει με τους εκπροσώπους των ομολογιούχων. Εως σήμερα το δικαίωμα αυτό ανήκει στα πιστωτικά ιδρύματα και στις ΕΠΕΥ που έχουν αδειοδοτηθεί ως ανάδοχοι. Η προτεινόμενη αλλαγή «ανοίγει» περισσότερο το πεδίο, περιλαμβάνοντας στους εν δυνάμει εκπροσώπους όλες τις ΕΠΕΥ, ανεξαρτήτως λήψης άδειας αναδοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύνολο των αλλαγών προβλέπει απελευθέρωση από το δικαιοπρακτικό επιτόκιο των:

1) Ομολογιακών δανείων που διατίθενται με δημόσια προσφορά

2) Ομολογιακών δανείων που διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές. Ειδικοί επενδυτές νοούνται:

α) Επιχειρήσεις που υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες (πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταμεία, οι διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφώς παραγώγων, τοπικές επιχειρήσεις, ΑΕΕΧ και άλλοι θεσμικοί επενδυτές).

β) Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατομική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους: i) σύνολο ισολογισμού 20 εκατ. ευρώ, ii) καθαρό κύκλο εργασιών 40 εκατ. ευρώ και iii) ίδια κεφάλαια 2 εκατ. ευρώ.

γ) Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

δ) Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές.

3) Ομολογιακών δανείων που κατά τη διάθεσή τους με δημόσια προσφορά ή ιδιωτική τοποθέτηση προβλέπεται η εισαγωγή ή ένταξή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

03.03.2016