Παρέμβαση ΟΤΟΕ για τις κλαδικές συμβάσεις – Τι είπαν έγκριτοι επιστήμονες

Παρέμβαση ΟΤΟΕ για τις κλαδικές συμβάσεις – Τι είπαν έγκριτοι επιστήμονες
Η ΟΤΟΕ στηρίζει την κομβική λειτουργία της κλαδικής ΣΣΕ ως κοινής βάσης, ως κεντρικού κορμού των δικαιωμάτων των τραπεζουπαλλήλων 
Το θέμα των συλλογικών συμβάσεων άνοιξε η ΟΤΟΕ σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ σε μια κρίσιμη καμπή όπου η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων αποτελεί σημείο κλειδί για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. 
Στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΟΤΟΕ σε κεντρικό ξενοδοχείο, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κ. Σταύρος Κούκος τόνισε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος αν συνεχιστούν οι πιέσεις, οι εργαζόμενοι να βρεθούν σε κατάσταση πολιορκίας, εκτός ευρωπαϊκής πρακτικής με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δυσλειτουργίες στην αγορά και στην οικονομία. 
«Σε πείσμα της κρίσης και των μνημονίων - τόνισε ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ- είμαστε από τους ελάχιστους κλάδους που καταφέραμε να υπογράψουμε δύο κλαδικές συμβάσεις για την περίοδο 2013-2015 και 2016-2018. 

Η ΟΤΟΕ στηρίζει την κομβική λειτουργία της κλαδικής ΣΣΕ ως κοινής βάσης, ως κεντρικού κορμού των δικαιωμάτων των τραπεζουπαλλήλων πάνω στο οποίοι μπορούν να «χτιστούν» σε συμπληρωματική βάση οι επιχειρησιακές ΣΣΕ που υπογράφουν τα συνδικάτα - μέλη μας.
Ο κ. Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής του Παντείου, αναφερόμενος στη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος συλλογικής οργάνωσης, τόνισε ότι θα ήταν κενό περιεχομένου, χωρίς την ταυτόχρονη διασφάλιση των απαραίτητων θεσμικών εγγυήσεων για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και τη σύναψη συμφωνιών, ιδίως για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας. 
Ο κ. Κώστας Παπαδημητρίου, καθηγητής εργατικού δικαίου στη Νομική επεσήμανε ότι «οι κλαδικές συμβάσεις εξασφαλίζουν θεμιτούς μισθούς και δίκαιες συνθήκες εργασίας αλλά και θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ ομοιειδών επιχειρήσεων ώστε να αποφεύγεται το λεγόμενο κοινωνικό ντάμπινγκ.

Ο κ. Δημήτρης Τραυλός – Τζανετάτος, ομότιμος καθηγητής εργατικού δικαίου ,εστιάζοντας στο επιχείρημα ότι με την αμφισβήτηση των ΣΣΕ ,θα διασωθούν οι θέσεις εργασίας τόνισε «Σύμφωνα με αυτή την τάση, οι προβλεπόμενες στην ατομική σύμβαση εργασίας, κατώτερες εκείνων της ΣΣΕ, αποδοχές θα κατισχύουν πχ ως ευνοϊκότερες λόγω της συμβολής τους στη διάσωση των θέσεων εργασίας. 
Η τυχόν υιοθέτηση αυτής της θέσης θα οδηγούσε σε μετάλλαξη της δογματικής ταυτότητας της αρχής της εύνοιας και σε αναίρεση της κανονιστικότητας και της υποχρεωτικότητας της κλαδικής ΣΣΕ.
 
01.12.2016