Πειραιώς: Στηρίζει πάνω από 15.000 παραγωγούς μέσω της Συμβολαιακής Γεωργίας

Πειραιώς: Στηρίζει πάνω από 15.000 παραγωγούς μέσω της Συμβολαιακής Γεωργίας
Στα δύο χρόνια υλοποίησης του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας έχουν ενταχθεί σε αυτό περισσότεροι από 15.000 παραγωγοί και 150 επιχειρήσεις με 1,2 δισ. ευρώ εξαγωές, ενώ τα τοποθετημένα κεφάλαια υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ.
Περισσότερους από 15.000 παραγωγούς και 150 εξωστρεφείς επιχειρήσεις με 1,2 δισ. ευρώ εξαγωγές στηρίζει εδώ και δύο χρόνια η Τράπεζα Πειραιώς μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας, ενισχύοντας τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας.
Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος η τράπεζα εξασφαλίζει τη συνέχιση της ροής χρηματοδότησης τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους παραγωγούς-προμηθευτές τους, ακόμη και στη σημερινή συγκυρία των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.
Με αφορμή τα 2 χρόνια του Προγράμματος, ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, σύμβουλος Διοίκησης Εμπορικής και Αγροτικής Τραπεζικής δήλωσε: «Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, έχει βοηθήσει ουσιαστικά στην στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας.
Περισσότεροι από 15.000 παραγωγοί και 150 εξωστρεφείς επιχειρήσεις με 1,2 δισ. ευρώ εξαγωγές, έχουν ενταχθεί σ' αυτό, και τα τοποθετημένα κεφάλαια υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ.
 
Έχουμε μεριμνήσει και στη σημερινή συγκυρία των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των συνθηκών ρευστότητας, για την ομαλή συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματός μας με κανονική ροή χρηματοδότησης, τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους παραγωγούς-προμηθευτές τους που έχουν ενταχθεί σ' αυτό.
Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς, καλύπτει:
 
• Τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, με τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης για τις πληρωμές της αξίας των προϊόντων των παραγωγών.
• Τους παραγωγούς, μέσω της κάρτας Συμβολαιακής, για την αγορά εφοδίων και καυσίμων.
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής και των εργατών γης, μέσω της έκδοσης εργοσήμου στα καταστήματά της με τη χρήση της κάρτας συμβολαιακής γεωργίας».