Πειραιώς: Στις 28 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου

Πειραιώς: Στις 28 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -1,33% ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2017 του Ομίλου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

08.11.2017