Περαιώς: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €4,933 δισ. και reverse split

Περαιώς: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €4,933 δισ. και reverse split

Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 4,933 δισ. ευρώ προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς. 

Σημειώνεται ότι τα 4,933 δισ. ευρώ αφορούν στο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών, δηλαδή και στο δυσμενές σενάριο με βάση το stress test, ενώ το μίνιμουμ των κεφαλαίων που πρέπει να αντλήσει η Τράπεζα από ιδιώτες για να μην οδηγηθεί σε εξυγίανση είναι 2,213 δισ. ευρώ.  Οι μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες που παρουσιάζει η Τράπεζα Πειραιώς οφείλονται αφενός στις μεγάλες εξαγορές και τραπεζών μη αυτόνομα βιώσιμων που έκανε η Τράπεζα τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα να έχει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων, καθώς και στο γεγονός ότι έχει αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι 4,933 δισ. ευρώ η οποία θα καλυφθεί με μετρητά ή και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή και εισφορά σε είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι επίσης η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split), η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, καθώς και  η έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολόγιες έως ποσού 2,040 δισ. ευρώ προς κάλυψη αποκλειστικά από το ΤΧΣ.

Αύριο λήγει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει στους ομολογιούχους της η Τράπεζα Πειραιώς προτείνοντας είτε ανταλλαγή των ομολόγων τους σε μετοχές στην τιμή της ΑΜΚ είτε ανταλλαγή τους με μετρητά πριν από την ΑΜΚ. Το τίμημα σε μετρητά είναι 43 λεπτά του ευρώ για τους τίτλους με ωρίμανση το 2017 και 9 λεπτά του ευρώ για τους τίτλους που ωριμάζουν το 2016 και για τα υβριδικά ομόλογα. 

Η αναλογία για μετατροπή σε μετοχές είναι 100% στην περίπτωση των τίτλων που ωριμάζουν το 2016 και το 2017 και 50% για τους υβριδικούς. 

Εάν η πρόταση ανταλλαγής γίνει δεκτή από τα 2/3 των ομολογιούχων θα καταστεί υποχρεωτική για όλους.