Πέραν από τον Belka «παίζει» και Γερμανός CEO στο ΤΧΣ - Ο ρόλος της Julia, ο Μυλωνάς δεν πάει Πειραιώς... στην ΕΤΕ ξένος

Πέραν από τον Belka «παίζει» και Γερμανός CEO στο ΤΧΣ - Ο ρόλος της Julia, ο Μυλωνάς δεν πάει Πειραιώς... στην ΕΤΕ ξένος

Ο SSM και τα θολά 69 εκατ της Attica bank

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ ότι αναζητάει διευθύνων σύμβουλο με κριτήριο μάλιστα να «γνωρίζει ελληνικά» επιβεβαιώνει πλήρως τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα του bankingnews που έχει αποκαλύψει με μεγάλη ακρίβεια….την εξέλιξη των ήδη προαποφασισμένων….εξελίξεων. 


Το bankingnews είχε αποκαλύψει ότι ξένος θα είναι ο CEO του ΤΧΣ ο πολωνός Marek Belka (ελληνικά δεν γνωρίζει πάντως)… ωστόσο ερχόμαστε να προσθέσουμε ότι εσχάτως παίζει και Γερμανός για την θέση του CEO στο ΤΧΣ. 
(Αν μάλιστα είναι αυτός που φανταζόμαστε προτείνουμε ήδη την αγορά πακέτων χαρτομάντιλων στις ελληνικές τράπεζες....). 
Η διαδικασία όπως έχουμε αναφέρει απο τις 5/7/2016 την αναλαμβάνει η kornferry (Κορνφέρι) Ουγγαρίας.
Θα διερωτάστε γιατί η Kornferry Ουγγαρίας…
Ρόλο στην επιλογή αυτή – αποκλειστικό μάλιστα – διαδραμάτισε η Jυlia Kiraly.
Θα πείτε ποια είναι η Julia Kiraly. 
Ήταν υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας, πολύ άμεπτη η οποία παραιτήθηκε ασκώντας κριτική στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 
Η Κiraly συμμετέχει στην επιτροπή αξιολογήσεων….του ΤΧΣ εδώ στην Ελλάδα. 
Η Jυlia Kiraly είναι Ουγγαρέζα και αν νομίζετε ότι η kornferry Ουγγαρίας επιλέγει τυχαία θα σας πούμε δεν πιστεύουμε στην τύχη. 

Πριν εβδομάδες είχαμε δημοσιεύσει αναλυτικά το σχέδιο ο Marek Belka να αναλάβει νέος διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενώ για την θέση του αναπληρωτή CEO στο ΤΧΣ….έχουν προτείνει μια Ουγγαρέζα… 

Τα προσόντα που πρέπει να έχεις για να αναλάβεις CEO στο ΤΧΣ 

Το Ταμείο αναζητά στέλεχος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου προς πλήρωση κενωθείσας θέσης. Η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει και θα προτείνει μία λίστα υποψηφίων στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα αποφασίσει το διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ανακοίνωση
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα.
 Η διάρκεια του διορισμού δεν θα υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2020.
Απαραίτητα προσόντα:
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:
-Εκπαίδευση: Πτυχίο πανεπιστημίου, ιδανικά σε Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.
-Γλώσσες: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο  προσόν.
Καλά ένας έλληνας δεν θα έχει ευχέρεια στα ελληνικά.... ύποπτο αυτό δεν νομίζετε;
Μπας και έχουν προαποφασίσει για ξένο στο ΤΧΣ; 
-Γνωστικό Αντικείμενο: Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα επιλεγεί μεταξύ προσώπων με πολυετή επαγγελματική εμπειρία με αποδεδειγμένο, επιτυχημένο ιστορικό στον χρηματοοικονομικό τομέα, ευρύτητα επιχειρηματικού πνεύματος, επιτυχημένο ιστορικό ως Διευθύνων Σύμβουλος ή υψηλόβαθμο στέλεχος («C-Suite executive») σε αντίστοιχη χρηματοοικονομική εταιρεία ή  οργανισμό. Εμπειρία και έκθεση σε διεθνές περιβάλλον και εμπειρία σε ελεγκτικά, νομικά και ρυθμιστικά θέματα, θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.
-Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ιστορικό επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία βέλτιστων πρακτικών, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, να διαθέτουν εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων και διοικητικών βελτιώσεων, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση των θεμάτων και ενδιαφερόντων των επενδυτών. Άριστες διοικητικές ικανότητες, υψηλές διαπραγματευτικές δεξιότητες και αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό ήθος θεωρούνται απαραίτητα.
-Επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες είναι προαπαιτούμενο. Προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμό γνωστό για την άψογη ηθική και ακεραιότητά του, άνω του μέσου όρου ιστορικό επιτυχιών και κουλτούρας που έχει προσελκύσει, αξιοποιήσει και διατηρήσει κορυφαία στελέχη, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.
-Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα διοριστεί υπό τον όρο της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 4 και 16β του Ν.3864/2010. 
Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με το διορισμό θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Προθεσμία/Όροι & Προϋποθέσεις
Ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η 25η Αυγούστου 2016.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω email στο: 
reception.budapest@kornferry.com

Ο Παύλος Μυλωνάς δεν πάει Πειραιώς.... ο Μάκκας αποτελεί plan B....και ξένος πρόεδρος στην Εθνική;  

Έχει κυκλοφορήσει ένα σενάριο με βάση το οποίο ο Παύλος Μυλωνάς θα αναλάβει νέος διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς.
Ο Π. Μυλωνάς είναι εκ των βασικών στελεχών της Εθνικής τράπεζας. 
Το σενάριο αυτό συνδέθηκε με το εξής σχηματισμό Απόστολος Ταμβακάκης πρόεδρος της Πειραιώς και Παύλος Μυλωνάς διευθύνων σύμβουλος.
Όμως αυτό το σενάριο δεν παίζει ο Μυλωνάς δεν θα πάει στην Πειραιώς.
Υποσημείωση για Εθνική. 
Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ο Χ. Μάκκας παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του δημοσίου στην Εθνική τράπεζα. 
Γιατί παραιτήθηκε;
Μαθαίνουμε ότι παραιτήθηκε για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από την τράπεζα ως ανεξάρτητο μέλος στο ΔΣ. 
Δηλαδή έφυγε από το ΔΣ για να επιστρέψει στο ΔΣ. 
Να σημειωθεί ότι τον θεωρούμε πολύ ικανό οπότε αν επιστρέψει καλώς θα επιστρέψει. 
Για την θέση του προέδρου στην Εθνική...υπάρχει πιθανότητα να επιλεγεί ξένος. 
Να δούμε ξένο πρόεδρο στην Εθνική θα τα έχουμε δει όλα. 

Ο SSM και τα θολά 69 εκατ της Attica bank 

Ο SSM πολλά θολά κεφάλαια βρήκε.
Βρήκε 305 εκεί, 69 εκατ εδώ αλλά όπως τονίζει άλλο θολά άλλο μεμπτά ή μη σύννομα. 
(Από τα 588 εκατ της Attica bank τα 69 εκατ είνια θολά αλλά όχι παράνομα...)
Θα ήταν πολύ σκόπιμο πάντως ο SSM να ξεκαθαρίσει πλήρως το ζήτημα αυτό για να μην μένουν κενά ή υποψίες και να μην αιωρούνται εντυπώσεις. 
Ο SSM κατά την άποψη μας να ξεκαθαρίσει τα 305 εκατ στην Πειραιώς και τα 69 εκατ στην Attica bank γιατί η φημολογία βλάπτει τις τράπεζες και δεν βοηθάει την διαφάνεια. 

Επιτροπές τραπεζών και nomination committee … Please only foreign

Σε όλες τις επιτροπές, σε όλα τα nomination committee των τραπεζών θα τοποθετηθούν ξένοι, αλλοδαποί ώστε μέσω αυτών να ασκείται πλήρης και ριζική εποπτεία στις τράπεζες. 

22.07.2016