Ποια δάνεια βγάζει προς πώληση η Πειραιώς

Ποια δάνεια βγάζει προς πώληση η Πειραιώς

Τα 700 μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ονομαστικής αξίας 1,6 δισ., που περιλαμβάνει το project AMOEBA. Περίπου 1.350 ακίνητα, αξίας 476 εκατ., θα αποκτήσει ο αγοραστής. Στα 160 εκατ. η αξία των υπόλοιπων ενεχύρων. Ανοιξε το data room.

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός πώλησης από την Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ +0,42%χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, που έχουν ως εξασφαλίσεις ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία καθώς στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μετά από αρκετές παρατάσεις, άνοιξε το virtual data room.

Με βάση το ενημερωτικό σημείωμα που απεστάλη στους επενδυτές, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο (project AMOEBA) περιλαμβάνει 700 μη εξυπηρετούμενα δάνεια120 επιχειρήσεων, ονομαστικής αξίας 1,6 δισ. ευρώ. Η πλειοψηφία των παραπάνω δανείων έχει ήδη καταγγελθεί από την τράπεζα.

Μαζί με τα παραπάνω δάνεια, η τράπεζα πουλάει και τις εξασφαλίσεις που διαθέτει, οι οποίες εκτιμήθηκαν στα 630 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για 1.350 ακίνητα, αθροιστικής τρέχουσας αξίας 476 εκατ. ευρώ, καθώς και για εξασφαλίσεις επί άλλων περιουσιακών στοιχείων, αξίας 160 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων περιλαμβάνει κτίρια γραφείων, καταστήματα, ξενοδοχεία, αποθηκευτικούς χώρους, τα οποία βρίσκονται, κατά κύριο λόγο, σε Αθήνα καιΘεσσαλονίκη. Μικρό μέρος των δανείων (σ.σ. κάτω από το 10% του προς πώληση χαρτοφυλακίου) έχει εξασφαλίσεις επί κατοικιών, που ανήκουν στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, τα δάνεια των οποίων βγαίνουν προς πώληση.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών στις 2 Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα διενεργήσουν, όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων, due diligence του προς πώληση χαρτοφυλακίου.

Ως σύμβουλος πώλησης ενεργεί η UBS, ενώ συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDAs) έχουν υπογράψει, σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 34 επενδυτές.

Πρόκειται για το πρώτο εγχείρημα πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων, με εξασφαλίσεις, από εγχώρια τράπεζα και ως εκ τούτου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από την αγορά. Τα πρώτα σχόλια από πλευράς ενδιαφερόμενων επενδυτών είναι θετικά, καθώς το ενημερωτικό σημείωμα που έχουν στα χέρια τους δίνει πολλά στοιχεία, αποτελώντας οδηγό για τον οικονομικό και νομικό έλεγχοπου θα διενεργήσουν πριν την κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών.

Στην πράξη, βέβαια, η αξία στην οποία θα αποτιμηθούν από τους επενδυτές τα ακίνητα, το ύψος των εσόδων από ενοίκια, οι ξενοδοχειακές μονάδες που περιλαμβάνονται στα ενέχυρα και η ποιότητα των υπόλοιπων (πλην ακινήτων) εξασφαλίσεων θα αποτελέσουν τα καθοριστικά στοιχεία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η τράπεζα, όπως υποχρεούται από τον Κώδικα Δεοντολογίας, θα απευθυνθεί στους δανειολήπτες με μία τελευταία πρόταση ρύθμισης, πριν την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.

 

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έχει δεσμευτεί στην εποπτική αρχή να μειώσει, ως το τέλος του 2019, τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (Non Performing Loans - NPLs) από το επίπεδο των 24 δισ. ευρώ σε 10,2 δισ. Αντίστοιχα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures - NPEs) θα υποχωρήσουν στα 20,3 δισ. από 34 δισ. ευρώ.

13.12.2017