Ποια είναι η ακριβής διαδικασία των αυξήσεων κεφαλαίου των τραπεζών; - Πως θα συμμετάσχει το ΤΧΣ

Ποια είναι η ακριβής διαδικασία των αυξήσεων κεφαλαίου των τραπεζών; - Πως θα συμμετάσχει το ΤΧΣ
Η βασική στρατηγική των τραπεζών είναι.....όσο πιο χαμηλά οι τιμές των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών ξεκινούν. 
Για να είμαστε απολύτως ακριβείς έχουν ήδη ξεκινήσει ουσιαστικά καθώς η προετοιμασία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. 
Η μάχη στο ποια τράπεζα θα βγει πρώτη στις αγορές μάλλον είναι μεταξύ της Eurobank και της Πειραιώς. 
Η Eurobank έχει διασφαλίσει την κάλυψη της ελάχιστης αύξησης λόγω της ομάδας μετόχων που ηγείται η Fairfax και η Πειραιώς έχοντας τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες θέλει να προλάβει τον συνωστισμό….αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. 
Το ερώτημα είναι με ποια διαδικασία θα υλοποιηθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου; 
Πρωτίστως πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου θα αφορούν όλο το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης όπως θα καθοριστεί από τα stress tests. 
Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες στα stress tests ανέρχονται στα 13,8 με 14,2 δισεκ. ευρώ. και κατανέμονται ως εξής 
Πειραιώς 4,8 δισεκ 
Εθνική 4,5 δισεκ. ή 4,4 δισεκ. 
Alpha bank 2,5 δισεκ. 
Eurobank 2 με 2,15 δισεκ. 
Άρα οι αυξήσεις κεφαλαίου που θα ανακοινώσουν οι τράπεζες θα αφορούν το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών π.χ. η Πειραιώς θα ανακοινώσει ΑΜΚ 4,8 δισεκ. κ.ο.κ. 
Πως όμως θα γίνει η κατανομή ιδιωτικού κεφαλαίου και Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας; 
Η διαδικασία έχει προκαθοριστεί.
Οι ιδιώτες θα πρέπει να καλύψουν το βασικό σενάριο και το δυσμενές σενάριο το ΤΧΣ.
Στα 13,8 με 14,2 δισεκ. συνολικών κεφαλαιακών αναγκών τα 6 δισεκ είναι το βασικό σενάριο και 8 δισεκ. το δυσμενές σενάριο. 
Όταν οι τράπεζες θα ανακοινώσουν ΑΜΚ 13,8 με 14,2 δισεκ. η δομή θα καθοριστεί ως εξής.

1)Οι ιδιώτες μέτοχοι καλούνται να καλύψουν το 100% της ανακεφαλαιοποίησης προαιρετικά αλλά υποχρεωτικά το βασικό σενάριο. 

2)Οι τράπεζες έχουν ανακοινώσει Πειραιώς και Alpha bank – και θα ανακοινώσουν όλες – προσφορές ανταλλαγής για τα ομολογιακά τους πάσης φύσεως μειωμένης εξασφάλισης, senior bond κοινά ομολογιακά με στόχο να καλύψουν ανάγκες σε κεφάλαια περί τα 2 δισεκ. 

3)Άρα με τα ομολογιακά και με ελάχιστα κεφάλαια περί τα 4 δισεκ. θα καλύψουν πλήρως το βασικό σενάριο άρα οι τράπεζες και ιδιώτες μέτοχοι έχουν καλύψει τις ελάχιστες υποχρεώσεις τους. 

4)Τα υπόλοιπα 8 δισεκ. του δυσμενούς σεναρίου θα καλυφθούν ως εξής. 
Α)Από τους ιδιώτες όσων τραπεζών θέλουν να συμμετάσχουν καλύπτοντας και μέρος του δυσμενούς σεναρίου. 
Β)Από το ΤΧΣ που θα ασκήσει τα δικαιώματα του – και ως εγγυητής ανάδοχος των ΑΜΚ και βασικός μέτοχος – μέσω της αύξησης καλύπτοντας με 25% μετοχές το δυσμενές σενάριο δηλαδή 2 δισεκ.
Γ)Τα υπόλοιπα 6 δισεκ. του δυσμενούς σεναρίου θα καλυφθούν με cocos δηλαδή μετατρέψιμα ομόλογα αφού με βάση τον νέο νόμο το 75% του δυσμενούς σεναρίου θα μπορεί να καλυφθεί με μετατρέψιμα ομολογιακά cocos. 

Με αυτή την διαδικασία καλύπτονται και τα 13,8 με 14,2 δισεκ. ευρώ. 
Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα.
Το κράτος μέσω του ΤΧΣ θέλει να κρατήσει τουλάχιστον το 20% του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών και ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί σε Πειραιώς, Εθνική και Alpha bank, πρόβλημα υπάρχει με την Eurobank καθώς το ποσοστό του ΤΧΣ θα μπορούσε να υποχωρήσει από 35% με 36% στο 8% με 10%.
Το κράτος έχει τις προνομιούχες μετοχές ως εφεδρεία σε Eurobank και Εθνική τράπεζα αλλά η εκτίμηση των περισσοτέρων είναι ότι…
Το ελληνικό κράτος εύλογα θέλει το 20% αλλά δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να επιβάλλει το 20%.
Αν η Eurobank αποτελεί εξαίρεση και το ΤΧΣ πέσει κάτω από το 20% θα πρέπει το ΤΧΣ να το αποδεχθεί.

5)Όταν θα ανοίξουν τα βιβλία προσφορών θα καθοριστεί και η τιμή της αυξήσεως κεφαλαίου κάθε τράπεζας.
Η βασική στρατηγική των τραπεζών είναι.....όσο πιο χαμηλά οι τιμές των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. 
Για τις εκτιμώμενες τιμές ΑΜΚ παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες κατά τράπεζα