Ποια είναι τα πραγματικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών; - Ποια είναι η ισχυρότερη κεφαλαιακά; - Πόσο είναι το DTA;

Ποια είναι τα πραγματικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών; - Ποια είναι η ισχυρότερη κεφαλαιακά; - Πόσο είναι το DTA;
Με όρους tangible book value οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια με την Alpha bank στην καλύτερη θέση αλλά συνεχίζουν να είναι πολύ φτωχά ποιοτικά τα κεφάλαια

Μετά την 3η κατά σειρά ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στα τέλη του 2015 (η ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank συνεχίζεται) το ερώτημα που γεννάται είναι ποια είναι τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών; 
Στην ανάλυση που παρουσιάζουμε παίρνουμε ως μέτρο σύγκρισης τα διεθνώς αναγνωρισμένα κεφάλαια που αποτελούν και το μέτρο σύγκρισης τα tangible book value.
Εν συνεχεία αποτιμάμε το DTA τον αναβαλλόμενο φόρο.
Στην ανάλυση των κεφαλαίων χωρίς DTA χωρίς προνομιούχες μετοχές και χωρίς ομολογιακά μετατρέψιμα σε μετοχές (cocos) καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι θεωρητικό υπό την έννοια ότι ορθώς αφαιρούνται οι προνομιούχες και τα cocos αλλά δεν μπορεί να αφαιρεθεί όλη η αναβαλλόμενη φορολογία γιατί διεθνώς το DTA και DTC προσμετράται στα κεφάλαια, όχι όμως στην έκταση που συμμετέχει στις ελληνικές τράπεζες. 
Τα tangible book value κεφάλαια αυτά που λέμε υπεραπλουστευμένα τα καθαρά κεφάλαια των τραπεζών χωρίς τις προνομιούχες μετοχές και χωρίς τα ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές ανέρχονται σε 29,5 δισεκ. ευρώ. 
Τα 29,5 δισεκ. είναι επαρκή κεφάλαια υπό την συγκυρία και λαμβάνοντας υπόψη ως ένα βασικό σενάριο ότι το 2016 θα εμφανίσουν κέρδη κατά μέσο όρο 450-500 εκατ ευρώ συνολικά ως κλάδος.
Όμως αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να αποτιμηθούν 
1)Ποια είναι τα κεφάλαια χωρίς μετατρέψιμα ομόλογα; 
2)Ποια είναι τα κεφάλαια χωρίς προνομιούχες μετοχές 
3)Ποια είναι τα κεφάλαια των τραπεζών με ένα λογικό 25% επί των κεφαλαίων αναβαλλόμενο φόρο. 
Τα συμπεράσματα είναι τα εξής 
Η Εθνική ενώ ξεκινάει με 9 δισεκ. κεφάλαιο θα αποπληρώσει τα 2 δισεκ. μετατρέψιμα ομόλογα ενώ οι προνομιούχες έχουν ήδη μετατραπεί σε κοινές. 
Τα πραγματικά κεφάλαια της Εθνικής δεν είναι 9 δισεκ. αλλά 6,9 δισεκ. γιατί θα αποπληρωθούν τα μετατρέψιμα ομόλογα cocos. 
Αφαιρώντας περίπου 3 δισεκ. από τον αναβαλλόμενο φόρο τα κεφάλαια με μια πολύ αυστηρή ερμηνεία της Εθνικής είναι 3,9 δισεκ. 
Στο παράδειγμα που αναφέρουμε για κεφάλαια 1,9 δισεκ. αφαιρούμε πλήρως τον αναβαλλόμενο φόρο που είναι λογιστικά κεφάλαια.
Η Eurobank έχει την πιο φτωχή κεφαλαιακή δομή λόγω πολύ υψηλής συμμετοχής του DTA στα ίδια κεφάλαια. 
Η Eurobank θα πρέπει να αποπληρώσει και τις προνομιούχες μετοχές 950 εκατ. 
Με ένα εύλογο DTA 25% επί των κεφαλαίων τα κεφάλαια της Eurobank διαμορφώνονται στα 1,8 δισεκ. και σε μια ακραία παραδοχή για μηδενικό DTA εμφανίζει κεφάλαια 540 εκατ. 
Η Alpha bank κάτω από οποιαδήποτε σενάριο εμφανίζει τα περισσότερα και ποιοτικά πιο αναβαθμισμένα κεφάλαια και αυτή η ποιοτική διαφοροποίηση της Alpha bank αποδίδεται στα 3 δισεκ. της Credit Agricole. 
Είναι όμως αληθές ότι η Alpha bank εμφανίζει τα πιο ποιοτικά κεφάλαια. 
Η Attica bank θα βρεθεί με 770 εκατ εφόσον ολοκληρωθεί το ομολογιακό έχει 343 εκατ αναβαλλόμενο φόρο στο 9μηνο του 2015 αλλά θα αυξηθεί στην χρήση 2015 και πρέπει να πληρώσει και 100 εκατ προνομιούχες μετοχές. 
Σε μια αυστηρή ερμηνεία τα κεφάλαια της Attica bank με DTA στο 25% των κεφαλαίων θα διαθέτει 380 εκατ κεφάλαια ή 267 εκατ με μηδενικό DTA.
Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά; 
Με όρους tangible book value οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια με την Alpha bank στην καλύτερη θέση αλλά συνεχίζουν να είναι πολύ φτωχά ποιοτικά τα κεφάλαια καθώς το DTA είναι λογιστικά κεφάλαια και όχι πραγματικά στα Ταμεία.

Κεφαλαιακή δομή ελληνικών τραπεζών 

 

Τράπεζα 
 
Κεφάλαια 
31/12/2015
Tangible BV
DTA 
 
Κεφάλαια χωρίς DTA χωρίς προνομιούχες και χωρίςcocos
Εθνική 
 
6,9 δισ (9 δισ μεCocos)
 
5 δισ
 
1,9 δισ 
 
Πειραιώς
 
7,85 δις (10 δισ μεcocos)
 
5 δισ
 
2,85 δισ
 
Eurobank 
 
5,34 δισ
 
4,8 δισ
 
540 εκατ
 
Alpha bank 
 
8,7 δισ
 
4,47 δισ
 
4,23 δισ
 
Attica bank 
 
710 εκατ 9μηνο 
 
343 εκατ
 
267 εκατ 
 
Σύνολο 
 
29,5 δισ
 
19,6 δισ
 
9,7 δισ
 


Τα cocos και οι προνομιούχες μετοχές θα αποπληρωθούν και για λόγους συγκρισιμότητας δεν περιλαμβάνονται στα tangible κεφάλαια
Προνομιούχες μετοχές διαθέτουν η Eurobank και Atticabank.
Cocos διαθέτουν Εθνική και Πειραιώς και η Attica bank προσεχώς

 
22.03.2016