Πώληση "κόκκινων" επιχειρηματικών δανείων σε funds προτείνει η Nomura

Πώληση "κόκκινων" επιχειρηματικών δανείων σε funds προτείνει η Nomura

Την πώληση μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με στόχο όχι μόνο τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχειών της εταιρείας για την κάλυψη των οφειλών της, αλλά και τη συμμετοχή ιδιωτών (distress funds) στο μετοχικό κεφάλαιο και στη διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων προτείνει η Nomura ως μέτρο για την αποτελεσματική διαχείριση των "κόκκινων δανείων" όπως αναφέρει η "Καθημερινή". 

Στις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, οι υφιστάμενοι μέτοχοι προτείνεται να συμμετέχουν με ποσοστό 8% του μεταφερόμενου δανείου προς αναδιάρθρωση, με στόχο την από κοινού σύμπλευση των συμφερόντων μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων και των νέων ιδιωτών που θα αγοράσουν τα δάνεια. και θα συνεισφέρουν κεφάλαια. 

Στην πολυσέλιδη πρόταση που έχει καταθέσει ως σύμβουλος του υπουργείου Οικονομίας ο διεθνής οίκος προτείνει τη δημιουργία μιας νέας δευτερογενούς αγορας, αυτής της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την είσοδο επιχειρήσεων που θα αγοράσουν ή θα διαχειριστούν τόσο τα επιχειρηματικά όσο και τα στεγαστικά ή τα καταναλωτικά δάνεια. Το άνοιγμα της νέας αγοράς θα γίνει με τη χορήγηση έως και πέντε αδειών για την είσοδο στη χώρα μας ισάριθμων εταιρειών, έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής ανταγωνισμός. 

Σύμφωνα πάντα με την "Καθημερινή" στις νέες εταιρείες που θα δημιουργηθούν ως θυγατρικές μεταξύ ξένων funds και ελληνικών τραπεζών υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να συμμετάσχουν με ποσοστό 33%. Μέσω αυτών των σχημάτων θα εφαρμοστούν και στη χώρα μας πιο ενεργητικές πολιτικές διαχείρισης οφειλών, αντίστοιχες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί σε άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία ή η Ιταλία. Οι εν λόγω εταιρείες θα δραστηριοποιηθούν τόσο στην αγορά καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων όσο και στην αγορά των μικρών επιχειρηματιών δανείων, ενώ στο κομμάτι των μεγάλων επιχειρήσεων προτείνεται πιο επιθετική πολιτική, με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίων σε τιτλοποιημένα σχήματα, τα οποία θα αναλάβουν στη συνέχεια την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων αυτών. Οι ιδιώτες μέτοχοι των επιχειρήσεων θα υποχρεούνται να συνεισφέρουν το 8% του μεταβιβαζόμενου δανείου, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο  τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων, των νέων επενδυτών πυ συνεισφέρουν κεφάλαια και των τραπεζών.