Πώληση θυγατρικής στην Ουκρανία από την Eurobank

Πώληση θυγατρικής στην Ουκρανία από την Eurobank

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση της Universal Bank ουκρανικής θυγατρικής της Eurobank, από τον Όμιλο TAS Group στις 23 Δεκεμβρίου 2016.

Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Eurobank για εστίαση των δραστηριοτήτων της σε συγκεκριμένες αγορές, σχεδιασμός ο οποίος έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρμόζεται με συνέπεια και είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Eurobank. Η συναλλαγή είναι επίσης σύμφωνη με τη στρατηγική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού τομέα του Ομίλου TAS Group, και θα έχει θετικό αντίκτυπο όσον αφορά στην ενδυνάμωση της θέσης του στη χρηματοοικονομική αγορά της Ουκρανίας.

 

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Eurobank δήλωσε: «Πιστεύουμε πως αυτή η συναλλαγή είναι προς το συμφέρον τόσο των Ουκρανών πελατών του Ομίλου Eurobank όσο και των υπαλλήλων της Universal. Η ενίσχυση της ουκρανικής τράπεζας αποτελεί εχέγγυο προστασίας των συμφερόντων και των πελατών και των υπαλλήλων της Universal, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέτοχός της έχει ένα ιστορικό σημαντικών επιδόσεων στην τοπική χρηματοοικονομική αγορά».

Τα μέρη έχουν την πεποίθηση ότι η συναλλαγή θα συνεισφέρει στην περαιτέρω συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου στην Ουκρανία και στην ενίσχυση της σταθερότητάς του.

«Είμαστε ευτυχείς που επετεύχθη συμφωνία με τον Όμιλο Eurobank. Ο Όμιλος TAS Group ο οποίος περιλαμβάνει επίσης την TASCOBANK είναι προσηλωμένος στον στόχο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ουκρανία», δήλωσε ο Sergey Tigipko, βασικός μέτοχος του Ομίλου TAS Group και διευθύνων σύμβουλος της TASCOMBANK. Ο Όμιλος TAS GROUP είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς χρηματοοικονομικούς και βιομηχανικούς ομίλους στην Ουκρανία. Στο χρηματοοικονομικό τομέα, εκπροσωπείται από την TASCOMBANK, ενεργό παίκτη στον τραπεζικό τομέα, την Kredit Market, εταιρεία καταναλωτικής πίστης, από ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και ζημιών οι οποίες λειτουργούν υπό το σήμα της TAS, και από την TAS Link. Η Τράπεζα Universal είναι μέλος του Ομίλου Eurobank από το 2006.

28.12.2016