Πως η εξυγίανση των προβληματικών δανείων μπορεί να βλάψει τις καταθέσεις στις τράπεζες – Γιατί δεν ανακάμπτουν;

Πως η εξυγίανση των προβληματικών δανείων μπορεί να βλάψει τις καταθέσεις στις τράπεζες – Γιατί δεν ανακάμπτουν;
Για τους λόγους αυτούς και όχι μόνο οι καταθέσεις δεν ανακάμπτουν και οι εκτιμήσεις για αύξηση καταθέσεων 10 δισεκ. τον χρόνο του παρελθόντος δεν θα επιβεβαιωθούν σε καμία των περιπτώσεων.
Οι καταθέσεις έχουν παραμείνει στάσιμες στα 119,5 δισεκ. ευρώ πλην δημοσίου και αποτελεί παράδοξο καθώς θα αναμενόταν να είχε ξεκινήσει η σταδιακή βελτίωση τους. 
To Grexit δεν υφίσταται ως κίνδυνος για το ορατό μέλλον τουλάχιστον. 
Η χώρα δεν κινδυνεύει με default.
Οι τράπεζες δεν θα χρειαστούν νέα ανακεφαλαιοποίηση του 2018, θα περάσουν επιτυχώς τα stress tests. 
Οι έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη στις τράπεζες από τον SSM πιστοποιούν ότι τα κριτήρια που τίθενται και είναι πολύ αυστηρά έχουν ως στόχο να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις στα stress tests του 2018.
Παρ΄ όλα αυτά παρά την μείωση του ρίσκου, κρατικού και τραπεζικού οι καταθέσεις δεν βελτιώνονται. 
Γιατί; 
Και το ακόμη σημαντικότερο 
Πως η εξυγίανση των προβληματικών δανείων μπορεί να βλάψει τις καταθέσεις στις τράπεζες
Οι λόγοι που οι καταθέσεις, ο κοινωνικός πλούτος δεν αυξάνεται είναι 
1)Υπάρχει σαφής αδυναμία της κοινωνίας να αποταμιεύσει. 
Η υπερφορολόγηση έχει πλήξει καίρια την ικανότητα της κοινωνίας στην αποταμίευση. 
2)Όσοι έχουν χρήματα εκτός τραπεζών λόγω των capital controls δεν πρόκειται να τα επαναφέρουν. 
Υποχρεωτικά θα πρέπει να αποσυρθούν τα capital controls για να αισθανθεί η κοινωνία μεγαλύτερη ασφάλεια. 
3)Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα και καχυποψία για την βιωσιμότητα του ελληνικού banking όπως και για την πορεία της οικονομίας. 
Μπορεί η δεύτερη αξιολόγηση να έχει κλείσει αλλά ουσιαστικά η καχυποψία παραμένει. 

Για τους λόγους αυτούς και όχι μόνο οι καταθέσεις δεν ανακάμπτουν και οι εκτιμήσεις για αύξηση καταθέσεων 10 δισεκ. τον χρόνο του παρελθόντος δεν θα επιβεβαιωθούν σε καμία των περιπτώσεων. 
Υπάρχει και ένας άλλος λόγος που θα μπορούσε να επιβαρύνει τις καταθέσεις. 
Η προσπάθεια εξυγίανσης των προβληματικών δανείων θα μπορούσε να πλήξει τις καταθέσεις. 
Όταν ένα προβληματικό δάνειο αρχίζει να αποπληρώνεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα χρησιμοποιήσει τις καταθέσεις του για να αρχίσει τις αποπληρωμές. 
Αυτή η παράμετρος σε μια γενικευμένη προσέγγιση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εξυγίανση των δανείων θα πλήξει τα υπόλοιπα των καταθέσεων. 
Π.χ. εάν αποπληρωθούν 2 δισεκ. δάνεια τα 2 δισεκ. από που θα προέλθουν; 
Από τις καταθέσεις προφανώς. 
 
17.05.2017