Πώς 'κουρεύονται' ως 60% τα κόκκινα αγροτικά δάνεια

Πώς 'κουρεύονται' ως 60% τα κόκκινα αγροτικά δάνεια

Δυνατότητα ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης για 21.500 αγρότες, με δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 30 ημερών. Οι όροι και πώς κλιμακώνεται το ύψος του «κουρέματος». Μέσω πλατφόρμας εξωδικαστικού οι αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία.

Τη δυνατότητα σε περίπου 21.500 αγρότες-πελάτες της να ρυθμίσουν ή να αποπληρώσουν, με ευνοϊκούς όρους, δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών, προσφέρει η PQH, η οποία διαχειρίζεται τα 16 υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα.

Η νέα καμπάνια θα ξεκινήσει να τρέχει από την 1η Μαΐου και προβλέπει τις εξής δυνατότητες:

- ρύθμιση της οφειλής με διαγραφή ως και του 40% του αρχικού κεφαλαίου.

- οριστική διευθέτηση (σ.σ. συμβιβασμός), με διαγραφή ως και του 60% του αρχικού κεφαλαίου και αποπληρωμή του υπόλοιπου, είτε εφάπαξ είτε σε τρεις μηνιαίες δόσεις.

Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται διαγραφή του συνόλου των εξωλογιστικών τόκων.

Οι παραπάνω λύσεις ρύθμισης/συμβιβασμού απευθύνονται αποκλειστικά σε αγρότες, πελάτες των 15 υπό εκκαθάριση τραπεζών και της υπό εκκαθάριση ATE Leasing, με την προϋπόθεση ότι τα δάνειά τους ήταν στις 31.12.2017 σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών. 

Επιπρόσθετα, αφορά μόνο σε δάνεια που έχουν ληφθεί για επαγγελματικούς σκοπούς (αγορά παγίων και εξοπλισμού, επέκταση αγροτικής εκμετάλλευσης κ.ά.) και όχι σε στεγαστικά, καταναλωτικά ή προσωπικά δάνεια των ίδιων δανειοληπτών. Από τις προσφερόμενες ρυθμίσεις εξαιρούνται μόνο όσα δάνεια έχουν δοθεί σε αγρότες με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, για τα οποία υπάρχει εν εξελίξει δικαστική εκκρεμότητα.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει τη δυνατότητα ρύθμισης, μπορεί ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής, την ηλικία, την ποιότητα των εξασφαλίσεων που έχει παράσχει και την ύπαρξη ή μη τριτεγγυητών, να επιτύχει διαγραφή ως και του 40% του αρχικού κεφαλαίου, με αποπληρωμή του υπολοίπου σε διάστημα ως 10 έτη. Για να «κερδίσει» τη διαγραφή, θα πρέπει να εξυπηρετήσει ομαλά το ρυθμισμένο τμήμα του δανείου.

Τα πράγματα είναι πιο άμεσα, αν επιλέξει τη δυνατότητα συμβιβασμού, δηλαδή την οριστική διευθέτηση της οφειλής.

Σε αυτή την περίπτωση, η μερική διαγραφή χρέους φθάνει ως και το 60% του αρχικού κεφαλαίου και διενεργείται ταυτόχρονα με την εφάπαξ καταβολή του υπόλοιπου ποσού ή με την καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης. Κριτήρια για το ύψος του «κουρέματος» αποτελούν η ποιότητα των εξασφαλίσεων, η ύπαρξη ή μη τριτεγγυητών, η ηλικία και η περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη.

Μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού οι αιτήσεις

Για να ενταχθούν οι 21.500 αγρότες-πελάτες της PQH στο πρόγραμμα ρύθμισης/συμβιβασμού, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, στην οποία θα λειτουργήσει ειδική σελίδα για τη συγκεκριμένη καμπάνια.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι ακριβώς τα ίδια που ισχύουν για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ενώ οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την PQH, η οποία έχει το δικαίωμα να τις αποδεχθεί ή και να τις απορρίψει, αν προκύπτει από την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη ότι μπορεί να αποπληρώσει το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με στελέχη της PQH, η καμπάνια αποτελεί μία από τις τελευταίες ευκαιρίες που προσφέρονται στους δανειολήπτες της συγκεκριμένης υποκατηγορίας να ρυθμίσουν ή να διευθετήσουν οριστικά οφειλές, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι σε οριστική καθυστέρηση εδώ και πολλά χρόνια.

Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων σε αγρότες προέρχεται από την Αγροτική Τράπεζα και ήταν ήδη σε καθυστέρηση, όταν αποφασίστηκε το 2012 η διάσπασή της, με αποτέλεσμα να μείνουν στο υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα και να μη μεταφερθούν στην Πειραιώς.

Η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ και εν συνεχεία η PQH έχουν τρέξει στο παρελθόν καμπάνιες ρύθμισης αγροτικών δανείων και τα εναπομείναντα δάνεια θεωρείται ότι αποτελούν τον «σκληρό πυρήνα» της υποκατηγορίας.

 

Ως εκ τούτου, για όσους δεν αποδεχθούν τις νέες προτεινόμενες ρυθμίσεις, θα εξεταστούν σε εύθετο χρόνο άλλες λύσεις.

01.03.2018